August 16, 2018

பாராளுமன்ற அமர்வுகளின் அதிகம், பங்கேற்ற Mp ஆக முஜீபுர் ரஹ்மான்

பாராளுமன்ற அமர்வுகளின் அதிகம் பங்கேற்ற ஒருவராக முஜீபுர் ரஹ்மான் இடம் பிடித்துள்ளார்.

அண்மைக்காலமாக சிங்கள தொலைக்காட்சி அரசியல் விவாதங்கள், மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் நடைபெறும் விவாதங்களில் முஜிபுர் ரஹ்மான அதிகளவில் பங்குபற்றி வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.


அனைத்து தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்கும், பாதுகாப்பு வழங்குவது சிங்கள பொலிஸ் அதிகாரிகளே

வடக்கில் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து ஆயுதங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட போதிலும் மீண்டும் யுத்தம் ஏற்படுவதற்கு இடமளிப்பதில்லை என்று வடமாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரே கூறியுள்ளார். 

முல்லைத்தீவு விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் இந்தக் கருத்தை அவர் தெரிவித்துள்ளார். இதன்போது மேலும் உரையாற்றிய அவர், 

பெரிய மழை பெய்து முடிந்தவுடன் நிலத்தில் ஈரம் இருப்பது போன்று வட மாகாணத்தில் இடம்பெற்ற முப்பதாண்டு யுத்தத்தின் பின்னர் இரண்டொரு ஆயுதங்கள் கண்டெடுக்கப்படலாம் என்று அவர் கூறினார். 

அது யுத்தத்தின் மறு ஆரம்பமல்ல என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

இன்று வடக்கில் இருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவது சிங்கள பொலிஸ் அதிகாரிகள். பாராளுமன்றத்திலும் சரி மாகாண சபையிலும் சரி அனைத்து தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவது சிங்கள பொலிஸ் அதிகாரிகளே. 

எந்தவொரு தமிழ் அரசியல்வாதிகளிடமும் தமிழ் பொலிஸ் அதிகாரிகள் இல்லை என்று வடமாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரே மேலும் தெரிவித்தார்.

முஸ்லிம்களினால், த‌மிழர்க‌ள் மீது தாக்குத‌ல் மேற்கொள்ளப்பட்டதை நிரூபிக்க முடியுமா..?

முஸ்லிம்க‌ள் த‌னிப்ப‌ட்ட‌ வ‌கையிலோ அல்ல‌து சுய‌மான‌ போராட்ட‌ இய‌க்க‌ங்க‌ள் என்ற‌ வ‌கையிலோ த‌மிழ் பெண்க‌ளை மான‌ப‌ங்க‌ப்ப‌டுத்த‌வுமில்லை, த‌மிழ் ம‌க்க‌ளை கும்ப‌லாக‌ கொல்ல‌வுமில்லை.  அவை ப‌ற்றிய‌ செய்திக‌ள் பொய்யான‌வை, வ‌த‌ந்திக‌ள் என்ப‌து அந்த‌ந்த‌ ஊர் மக்க‌ளுக்கு தெரியும்.  முஸ்லிம்க‌ளை கறுவ‌றுப்ப‌த‌ற்காக‌வும் த‌மிழ் முஸ்லிம்க‌ள் ம‌த்தியில் க‌ல‌வர‌த்தை உண்டாக்குவ‌த‌ற்காக‌வும் த‌மிழ் இய‌க்க‌ கொள்ளைய‌ர்க‌ளாலும் இராணுவ‌ம் சார்ந்த‌வ‌ர்க‌ளாலும் இட்டுக்க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌வையாகும்.

த‌ற்போது இது ப‌ற்றி ப‌ல‌ ச‌ம்ப‌வ‌ங்க‌ள் ந‌ட‌ந்த‌தாக‌ இணைய‌த்த‌ள‌ங்க‌ளில் எழுதிக்கொண்டிருப்போர் த‌ம‌து க‌ருத்துக்க‌ளுக்கு ஆதார‌மாக‌ ஈழ‌ நாத‌ம் போன்ற‌ புலிக‌ளின் ப‌த்திரிகைக‌ளையும், பிர‌சுர‌ங்க‌ளையுமே காட்டுகின்றார்க‌ள். ஆனால் ச‌ம்ப‌வ‌ நிக‌ழ்வுக‌ளின் போது அவை ப‌ற்றி த‌மிழ் தேசிய‌ ப‌த்திரிகைக‌ளில் நிச்ச‌ய‌ம் செய்திக‌ள் வ‌ந்திருக்கும் அவ‌ற்றை காட்டுங்க‌ள் என‌ சொன்னால் அவ‌ற்றை இவ‌ர்க‌ளால் காட்ட‌ முடிய‌வில்லை. மாறாக‌ வீர‌கேச‌ரி போன்ற‌ ப‌த்திரிகைக‌ள் சிங்க‌ள‌ அர‌சின் ஊது குழ‌ல் என‌ சொல்கிறார்க‌ள்.

க‌ல‌வ‌ர‌ கால‌த்தில் சில‌ த‌மிழ் தேசிய‌ ப‌த்திரிகைக‌ள் வ‌த‌ந்திக‌ளை செய்திக‌ளாக‌ வெளியிட்ட‌ போது அத‌னை உட‌னுக்குட‌ன் முஸ்லிம்க‌ள் ம‌றுத்துள்ள‌ன‌ர்.

முஸ்லிம்க‌ள் கொத்து ரொட்டிக்குள் க‌ர்ப்ப‌த்த‌டை ம‌ருந்து போடுகிறார்க‌ள் என‌ சிங்க‌ள‌ இன‌வாதிக‌ள் சொன்ன‌ முட்டாள்த்த‌ன‌மான‌ பொய்க‌ளை போன்ற‌தே கிழ‌க்கில் த‌மிழ‌ர்க‌ள் முஸ்லிம்க‌ளால் கொல்ல‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள், க‌ற்ப‌ழிக்க‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள் என்ற‌ பொய்யாகும். இத‌னை உண்மை என‌ ந‌ம்பியே புலிக‌ள் த‌ம்மோடு வாழ்ந்த‌ வ‌ட‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளை அனைத்தையும் கொள்ளைய‌டித்துக்கொண்டு வெளியேற்றின‌ர்.

பின்ன‌ர் இந்நிக‌ழ்வுக்கு ம‌ன்னிப்பு கேட்ட‌ விடுத‌லைப்புலிக‌ள், கிழ‌க்கில் முஸ்லிம்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌டுவ‌தாக‌ வ‌ந்த‌ செய்திக‌ள் கார‌ண‌மாக‌ வ‌ட‌க்கில் முஸ்லிம்க‌ள் த‌மிழ‌ர்க‌ளால் கொல்ல‌ப்ப‌ட‌லாம் என்ப‌த‌ற்காக‌வே அவ‌ர்க‌ளை வெளியேற்றிய‌தாக‌ கூறின‌ர்.

புலிக‌ள் ம‌ன்னிப்பு கேட்ட‌திலிருந்து அவ‌ர்க‌ள் வ‌த‌ந்திக‌ளை ந‌ம்பி பிழையாக‌ முடிவெடுத்து விட்ட‌தை ஏற்ற‌த‌னால்த்தான் என்ப‌து தெளிவாகிற‌து.

உண்மையில் கிழ‌க்கு முஸ்லிம்க‌ளால் த‌மிழ் பெண்க‌ள் மான‌ப‌ங்க‌ப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்டு த‌மிழ் அப்பாவிக‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டுமிருந்தால் வ‌ட‌மாகாண‌ முஸ்லிம்க‌ளின் வெளியேற்ற‌ம் நியாய‌மான‌து என‌ சொல்லி ம‌ன்னிப்பு கேட்ப‌தை த‌விர்த்திருப்ப‌ர்.

கிழ‌க்கில் த‌மிழ் முஸ்லிம் க‌ல‌வ‌ர‌ கால‌த்தில் இரு ப‌க்க‌மும் அடித்துக்கொண்ட‌தும், இடையில் அக‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர் கொலையுண்ட‌தும் ந‌ட‌ந்த‌ நிக‌ழ்வுக‌ளே த‌விர‌ புலிக‌ள் ம‌ற்றும் த‌மிழ் ஆயுத‌ இய‌க்க‌ங்க‌ள் செய்த‌து போன்று திட்ட‌மிட‌ப்ப‌ட்ட‌ தாக்குத‌ல்க‌ள் அல்ல‌.

7 மாதங்களில் 282 கொலைகள், 992 பாலியல் வன்புணர்வுகள், 1779 கொள்ளைகள்

இந்த வருடத்தின் கடந்த 7 மாதங்களில் இலங்கையில் 282 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதுடன், 992 பாலியல் வன்புணர்வு சம்பவங்கள், 1779 கொள்ளைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

282 கொலைச் சம்பவங்களில்  28  கொலைகள் துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில்,  கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 452 கொலைச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.

இயற்கையின் சீற்றம், அவதாமாக இருக்குமாறு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவிவரும் மழையுடன் கூடிய காலநிலையின்போது கடும் காற்றுத் தொடர்பில் அவதானமாக இருக்குமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் எச்சரித்துள்ளது. குறிப்பாக மத்திய மலைநாட்டுப் பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் தமது வீடுகளுக்கு அருகிலுள்ள பாரிய மரங்கள் தொடர்பில் அவதானமாக இருக்குமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் பிரதிப் பணிப்பாளர் பிரதீப் கொடிப்பிலி தெரிவித்தார்.

கடுமையான சுழல் காற்றுக் காரணமாக குருநாகல் மாவட்டத்தின் வீரம்புககெதர பகுதியில் 80 வீடுகள் நேற்று சேதமடைந்தன. நேற்றுமுன்தினம் குருநாகலில் 15 வீடுகளும் 11 கட்டடங்களும் சேதமடைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளின் துப்புரவுப் பணிகளில் முப்படையினரும் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

களுத்துறை மாவட்டத்திலும் கடும் காற்றினால் சில வீடுகளுக்கு சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் மீட்புப் குழுவினர் அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், தேசிய காப்புறுதி நிதியத்திலிருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மத்திய மலையகப் பகுதிகளில் பெய்துவரும் கடும் மழையினால் லக்ஷபான, கனியன், நோட்டன்பிரிட்ஜ், மவுசாக்கலை மற்றும் மேல் கொத்மலை ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களின் வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனால் களனி கங்கையில் கித்துல்கல மற்றும் நோர்வூட் ஆகிய பகுதிகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்திருப்பதுடன், நாவலப்பிட்டியவில் மகாவலி கங்கையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் அறிவித்துள்ளது.

மத்திய மலைநாடு, சப்ரகமுவ ஆகிய மாகாணங்களிலும், களுத்துறை மாவட்டத்திலும் மணித்தியாலத்துக்கு 100 மில்லி மீற்றர் மழைபெய்யும் என்றும், காலி, குருநாகல் மற்றும் கம்பஹா ஆகிய பகுதிகளில் மணித்தியாலத்துக்கு 70 மில்லிமீற்றருக்கும் அதிகமான மழைபெய்யும் என்றும் எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது.

மலையகப் பகுதிகளில் மணித்தியாலத்துக்கு 60 மீற்றர் வேகத்தில் காற்றுவீசக்கூடும். எனவே தமது வீடுகளுக்கு அருகிலுள்ள பாரிய மரங்கள் தொடர்பில் அவதானமாக இருப்பதுடன், பொது இடங்களில் உள்ள மரங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் தொடர்பில் 117 என்ற விசேட தொலைபேசி இலக்கத்துக்குத் தெரிவிக்க முடியும் என பிரதீப் கொடிப்பிலி சுட்டிக்காட்டினார். அது மாத்திரமன்றி மலையக பகுதி மக்கள் மண்சரிவு அபாயம் தொடர்பில் விளிப்புடன் இருக்குமாறும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

கரையோரப் பகுதிகளில் வீசக்கூடிய கடும் காற்றுத் தொடர்பிலும் அவதானமாக இருக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளனர்.

மகேஸ்வரன் பிரசாத்

"1990 இனச்சுத்திகரிப்பு" - மாபெரும் கட்டுரைப் போட்டி (ஒரு இலட்சம், பெறுமதியான பரிசில்கள்)


யாழ்ப்பாணம் அடங்கலான வடக்கு முஸ்லிம்கள், தமது பாரம்பரிய தாயகத்திலிருந்து, பாசிப் புலிகளினால் 1990 ஆம் ஆண்டு, ஒக்டோபர் மாதம் இனச்சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டதை ஆவணப்படுத்தும் நோக்குடன், நாடளாவிய ரீதியில் மாபெரும் கட்டுரைப் போட்டியொன்றை www.jaffnamuslim.com (ஜப்னா முஸ்லிம் இணையம்) நடத்தவுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட வடக்கு முஸ்லிம்களின் பாரம்பரிய தாயகம், 1990 இனச்சுத்திகரிப்பு,  அதற்கு பிந்திய நிலை, எதிர்காலம் ஆகியவற்றை  கட்டுரை உள்ளீர்ப்புச் செய்திருத்தல் மிகச் சிறந்தது

கட்டுரைக்கான தலைப்பு "1990 இனச்சுத்திகரிப்பு"

போட்டி நிபந்தனைகள்

1, கட்டுரைகள் 5 பக்கங்களுக்கு குறையாது 7 பக்கங்களுக்கு மேற்படாது இருத்தல் வேண்டும்.
2, தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்களம் ஆகிய மொழிகளிலும் கட்டுரைகளை அனுப்பலாம்.
3, ஒருவர் ஒரு கட்டுரையை, மாத்திரமே அனுப்பிவைக்க முடியும்.
4, வெளிநாடுகளில் உள்ளோரும் பங்குபெறலாம்.
5, நடுவர்களின் தீர்ப்பே இறுதியானது.
6, வயதெல்லை கிடையாது.

பரிசு விபரம்

முதற் பரிசு 50.000 ரூபா
இரண்டாவது பரிசு 30.000 ரூபா
மூன்றாவது பரிசு 15.000 ரூபா
10 ஆறுதல் பரிசுகளும் வழங்கப்படும்

கட்டுரைகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி -

219/2 GALLE ROAD
DEHIWALA

அல்லது

Email ID,  jaffnamuslim1990@yahoo.com

கட்டுரைப் போட்டி, முடிவுத் திகதி 17.09.2018

ஏற்பாடு - www.jaffnamuslim.com (ஜப்னா முஸ்லிம் இணையம்)

தெரிவு செய்யப்படும் கட்டுரைகள், நூலுருவாக்கம் செய்யப்படும்.

August 15, 2018

நமது கைகளில், இறைவனின் அற்புதம்

இறைவன் சிறந்த படைப்பாளன் அவனது படைப்புகள் அனைத்திலும் 
நுட்பங்களும் நுணுக்கங்களும் நிறைந்து கிடக்கிறது

இறைவன் ஒருவனே என்பதற்கு உரிய சான்றுகளை இறைவன் அடுக்கி கொண்டு வரும் போது சாதாரணமா சொல்கிறேன்

இறைவன் ஒருவன் என்பதற்கு உரிய சான்றை நீ வெளியில் தேட தேவை இல்லை உனக்கு உள்ளேயே ஏராளமான சான்றுகளை வைத்துள்ளேன் நீ சிந்திக்க மாட்டாயா?

மனித உடல் அமைப்பை சிந்திப்பவர்கள் அந்தஉடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதன் இயக்கமும் அதிசயம் நிறைந்ததாக இருப்பதை காண முடியும்

இப்படி வியக்க தக்க உடல் அமைப்மை மனிதனுக்குள் இறைவன் அமைத்திருப்து இறைவனின் படைப்பாற்றலுக்கும் அவன் ஒப்பற்றவன்
என்பதற்கும் மிக பெரிற சான்றாகும்

وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

உங்களுக்கு உள்ளேயே சான்றுகள் பல உள்ளன நீங்கள் கவனித்து பார்க்க மாட்டீர்களா 
அத்யயயம்அத்தாரியாத்
வசனம் 21

இந்த சிறிய வனத்தை விருப்பு வெறுப்புக்கு அப்பார்பட்டு சிந்திக்கும் மனிதர்களால் இறைவனையும் அவனது ஆற்றலையும் முழுமையாக உணர முடியும்

ஆம் மனித உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதிசயம்

மனிதனின் மூளை அதிசயம் அவனின் இதயம் அதிசயம் அவன் கண்கள் அதிசயம் அவனது கை கால்கள் அதிசயம்

அவனது உறுப்பகள் ஒவ்வொன்றும் அதிசயம்

மனித கரத்தின் உள்ளமைப்பை தான் படம் விளக்குகிறது

பெற்றோர் பெற்ற கடனுக்காக, 11 வயது மகளைத் தாக்கிய கொடூரம்

பெற்றோர் பெற்ற கடனுக்காக மகளைத் தாக்கிய கொடூர சம்பவமொன்று யாழ்ப்பாணத்தில் பதிவாகியுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம் – குடத்தனை பகுதியில் சிறுமியொருவர் மீது இவ்வாறான தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அச்சிறுமி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குடத்தனையில் வசித்துவரும் 11 வயதான மனோரஞ்சன் தமிழினி என்ற சிறுமி, மாலை நேர வகுப்பிற்கு சென்ற போது, சிறுமியின் பெற்றோருக்கு கடன் கொடுத்த பெண்ணொருவர் சிறுமியை மறித்து தாக்கியுள்ளார்.

மூன்று சகோதரிகளைக் கொண்ட குடும்பத்தில் இரண்டாவது பிள்ளையே தமிழினி.

இவர் பருத்தித்துறை மெதடிஸ்ட் பெண்கள் உயர்தரப் பாடசாலையில் தரம் 6-இல் கல்விகற்று வருகின்றார்.

தமிழினியின் தந்தை மனோரஞ்சன் கடற்றொழில் செய்து வருவதுடன், தாய் ஜெயந்தி குடும்பத்தை பராமரித்து வருகின்றார்.

இவர்கள் வீடு கட்டுவதற்காக குடத்தனை பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரிடம் 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 4 இலட்சம் ரூபா கடன் பெற்றுள்ளனர்.

அன்றிலிருந்து கடந்த ஆண்டு வரை 3,20,000 ரூபா வட்டி கட்டி வந்துள்ளதுடன், ஒரு வருடமாக வட்டி கட்ட முடியாமல் போய்விட்டதாக தமிழினியின் பெற்றோர் தெரிவித்தனர்.

பணம் வழங்கிய குறித்த பெண் முழுத்தொகையையும் உடனடியாக மீள வழங்குமாறு வற்புறுத்தி வந்துள்ளார்.

இந்த பின்புலத்திலேயே சிறுமி மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் தொடர்பில் பருத்தித்துறை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், காயமடைந்த மாணவி பருத்தித்துறை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஐ.தே.க.க்கு சாதகமான நிலைமையா..?

கடந்த உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தமது கட்சிக்கே சாதகமான நிலைமை ஏற்படும் என ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற வைபவம் ஒன்றில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார்.

அரசாங்கத்தில் எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும். நாட்டில் அமுலில் இருக்கும் சட்டத்திற்கு அமைய வேகமாக திருடர்களை பிடிக்க முடியாது.

அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சட்டத்திற்கு அமைவாகவே முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் அகில விராஜ் காரியவசம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காலித் இப்னு வலீத்தின் யுத்த தந்திரங்களை பின்பற்றிய, ஹிட்டலரின் முதல்நிலை தளபதி

காலித் இப்னு வலீத் ரளியல்லாஹு அன்ஹு இஸ்லாமிய வரலாற்றின் வெற்றிமிகு தளபதி. போர் ஆசான். நெருங்கமுடியாத உறுதிமிக்க தளங்களை கைப்பற்றியவர். தம்மிலும் பார்க்க மிகப்பெரிய பலம்வாய்ந்த சைனியங்களை எதிர்கொண்டு களங்களில் வெற்றிவாகை சூடியவர்.

எதிரி படைகளின் பலவீனமான முனைகளை இனங்கண்டு அதனுள் ஊடுருவும் வியூகங்களை வகுப்பதில் வல்லவர் இவர். தனது படையினரை அல்லாஹ்விற்காக உயிர் தியாகம் செய்யும் மனோநிலையை வலுப்படுத்தி அவர்களது தீரமிகு தாக்குதல்களின் ஊடாக எதிரியை நிலைகுலைய வைத்து வெற்றிகளை வளைத்து போடுபவர்.

யர்மூக் யுத்தமும் அதில் அவர் காட்டிய தலைமைத்துவமும் இதற்கு சிறந்த சான்றாகும். ரோமானிய படைகளின் கட்டளைத்தளபதிகளில் ஒருவர் ஜர்ஜாஹ். காலித் இப்னு வலீத்தின் போர் ஆற்றலை வியந்து அவரது முகாமில் அவரை சந்தித்து வெற்றியின் ரகசியம் என்னவென்று கேட்டார்.

அதற்கு அவர் தனது திறமைகளை பற்றியோ யுத்தவியல் புலமைகளை பற்றியோ பதிலளிக்கவில்லை. மாறாக “நாங்கள் ஓரிறை கொள்கையை நம்புபவர்கள். அதற்காக உழைப்பவர்கள். அதனால் அந்த இறைவன் “அல்லாஹ்” எமக்கு உதவுகிறான்” என்று ஆணித்தரமாகவும், உறுதியாகவும் விடையிறுத்தார்கள். இந்த பதில் ரோமானிய படைத்தலைவரை பிரமிக்க வைத்தது.

அவர் கேட்டார் “உங்கள் கொள்கையில் இணைந்தால் நானும் வெற்றியாளனாகி விடுவேனா?” என்று. மீண்டும் காலித் சொன்னார், “ஆம். நிச்சயமாக. என்னிலும் பன்மடங்கு அதிகமான வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். என்னை விட சிறந்த தளபதியாக உங்களால் சண்டையிடவும் முடியும்”. இந்த பதில் ரோமானிய கிறிஸ்தவ தளபதியை அதிர வைத்தது. குளறி அழுதார். அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் அவர் முஸ்லிம் தளபதியாக மாறி நின்றார். இதுதான் காலித் இப்னு வலீத். இது தான் இஸ்லாமிய வரலாறு.

ஒரு மிகப்பெரும் வீரர், தன்னிகரில்லா தளபதி, அல்லாஹ்வின் வாள் எனும் சைபுல்லாஹ் பட்டத்தை நபியவர்களின் திருவாயினால் பெற்றவர், ஜிஹாத் வேறு அவர் வேறு என்று பிரித்து பார்க்க முடியாத முஜாஹித். ஆனால் அவரிற்கு கூட ஷுஹதாவாக மரணிக்கும் களத்தின் வீர மரணம் கிட்டவில்லை. ஒரு கட்டிலில் அல்லாஹ்வின் பாதையில் நான் வெட்டப்படவில்லையே என்ற விம்மிய நெஞ்சுடன் குமுறி அழுதபடி தான் மரணித்தார்.

இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தில் அடோல்ப் ஹிட்டலரின் முதல் நிலை தளபதிகளில் ஒருவர் Erwin Johannes Eugen Rommel. பாலைவன நரி என வரலாற்றில் புகழ் பெற்றவர். ஜேர்மனிய படைகளின் பீல்ட் மார்ஷல் எனும் உயர் பதவியை வகித்தவர். ஜேர்மனில் இவரை “இரண்டாம் ஹிட்லர்” என அழைப்பார்கள் அவரின் கைகளில் குவிந்த அதிகாரங்களின் காரணமாக. நாஸிகளின் வெற்றிகளிற்கு மிக முக்கியாக விளங்கிய சண்டைகளை வழி நடாத்தியவர். வட ஆபிரிக்க வெற்றிகளின் சொந்தக்காரர். ஜேர்மனிய இராணுவமும் அடோல்ப் ஹிட்லரும் சடுதியாக உயர்வதற்கு உழைத்த முக்கியமான ஒரு சிலரில் இவரும் ஒருவர். ஹிட்லர் யுத்தங்களை ஆரம்பித் போது, அவரை ஹெய்ல் ஹிட்லர் என அனைவரும் துதித்த போது, அவரை பெயர் சொல்லி அழைக்கும் துணிவு பெற்ற தளபதி ரோமல்.

ஹிட்லர் ஒரு முறை பெர்லினின் மக்கள் சதுக்கத்தில் பேசும் போது கூறினார், “எமது வெற்றிகளிற்கு காரணம் நமது வொக்ஸ் கவச வாகனங்களா? அல்லது எமது மெஸ்ஸர் சண்டை விமானங்களா? அல்லது ஜெனரல் ரோமலா? என்பதில் நான் அடிக்கடி குழம்பி விடுகிறேன். இறுதியில் அது ரோமலால் தான் என்ற முடிவுடன் தூங்கச் செல்கிறேன்” என்று.

கைப்பற்றிய இடங்களில் ஜெர்மனிய படைகள் பல அநியாயங்களை செய்தன. போலந்து முதல் பிரான்ஸ் வரை இது நிகழ்ந்தது. ஆனால் ரோமல் அதனை செய்யவில்லை. எதிரி தேச பெண்களை தனது படையினர் கற்பழிப்பதற்கு அனுமதிக்கவில்லை. சிறுவர்களையும் வயோதிபர்களையும், மத துறவிகளையும் கொலை செய்ய வேண்டான் என கண்டிப்பான கட்டளையிட்டார். பயிர் நிலங்களை தீயிடுவதை தடுத்தார். சரணடைந்த கைதிகளுடன் நியாயமாக நடந்து கொண்டார். கைது செய்யப்பட்ட எதிரி நாட்டு படைத் தளபதிகளை சித்திரவதை செய்து கொல்லாமல் தனது டின்னரில் அவர்களையும் அழைத்து, தன்னுடன் எதிர்த்து நின்ற அவர்களது வீரத்தை கண்ணியப்படுத்தினார்.

இவரது இந்த நடவடிக்கை ஜேர்மனிய சீக்கிரட் சேர்விஸ் எனும் ஹிட்லரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் புலனாய்வு பிரிவினரால் திரிவுபடுத்தப்பட்டு ஹிட்லிரிற்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது. ஏற்கனவே ஜேர்மனிய வெற்றிகளின் பின்னால் அடோல்ப் ஹிட்லறின் உரைகளும், ரோமலின் வெற்றிகளுமே இருப்பதாக மக்கள் பேசுவதையும் கேள்விப்பட்ட ஹிட்லரிற்கு அது அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை. ரோமலை பீல்ட் மார்ஷல் தரத்திற்கு கீழான பதவிக்கு நியமனம் செய்தார். பிரான்ஸின் பாதுகாப்பு தளபதியாக அனுப்பினார். பின்னர் மீண்டும் ஜேர்மனிக்கு அழைத்து கொண்டார்.

சண்டைகளின் போக்கு மாறியமையும், நேசப்படைகளின் தாக்குதல்கள் வேகம் பெற்றமையும் ஜேர்மனிய இராணுவ தளபதிகளிடையே முரண்பட்ட கருத்துக்களை உருவாக்கியது. சண்டை வியூகங்களில் ஹிட்லரிற்காக மரணிக்க வேண்டும் என்ற வேட்கையை உருவாக்கி சிப்பாய்களின் வீரத்தை உயர்நிலையில் பேணி வெற்றிகளை கண்டவர் ஜெனரல் ரோமல். ஆனால் அவர் இறுதியில் ஹிட்லரின் இராணுவ வியூகங்களை விமர்சனம் செய்தார். கொளரவத்திற்காகவும், புகழிற்காகவும் எதிரியின் பலம் பொருந்திய முனைகளை தேர்வு செய்து சண்டைகளை ஆரம்பிப்பது கூட்டு தற்கொலைக்கு சமானம் என்று ஹிட்லரிற்கு நேரடியாகவே கடிதமனுப்பினார் ரோமல்.

ஹிட்லரின் முரட்டுத்தனமான, முட்டாள்தனமான இறுதி நடவடிக்கைகளால் விரக்தியடைந்த இரு ஜெனரல்கள் மேலும் மூன்று கேர்ணல்களுடன் இணைந்து ஹிட்லரை கொலை செய்து விட்டு ஜேர்மனியை காப்பாற்றுவது பற்றி திட்டமிட்டனர். அதற்கு “ஒப்பரேஷன் வல்கரீன்” என்று பெயரிட்டு அடோல்ப் ஹிட்லரை ஒரு நேரக்குண்டு வெடிப்பின் மூலம் கொலை செய்ய திட்டமிட்டு அதில் தோல்வியை தழுவினர். இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையை பற்றியும், ஹிட்லர் இல்லாத ஜேர்மனிக்கு ஜெனரல் ரோமல் தலைமையேற்க வேண்டும் என்றும் வேண்டினர். அவர்கள் ஜெனரல் ரோமலிற்கும் தங்கள் எண்ணங்களை அறியப்படுத்தினர். ரோமால் அதனை வெகுவாக எதிர்த்தார். “ஒரு சாதாரண ஜேர்மனிய வீரனாக எல்லையில் சாவது, ஜேர்மனிய அரசை சதி செய்து கவிழ்த்து அதன் தலைவனாவதை விட எவ்வளவோ மேல்” என திட்டத்தை சாடினார்.

கொலையாளிகள், திட்டமிட்டவர்கள் எல்லோரும் இனங்காணப்பட்டு மரணதண்டனைக்குட்படுத்தப்பட்டனர். இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஹிட்ல் நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார். ஜெனரல் ரோமலிற்கு ஒரு தகவல் ஹிட்லரினால் அனுப்பப்பட்டது. அதனை ஹிட்லரின் நெருங்கிய சகாக்களான இரண்டு ஜெனரல்கள் அதனை ரோமலிடம் கொண்டு சென்றனர். வில்ஹம் பேர்க்டோம், ஏர்னஸ் மய்சல் என்பவர்களே அந்த ஜெனரல்கள். “ஹிட்லரை படுகொலை செய்து ஜேர்மனியை எதிரிகளிடம் தாரை வார்க்கும் துரோக கும்பலில் நீங்களும் ஒருவர் என மக்கள் நீதி மன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு சுட்டுக்கொல்லப்படுவது உங்கள் தேர்வா? அல்லது நீங்களே உங்களை தலையில் சுட்டு மரணிப்பதன் ஊடாக கௌரவமான ஜேர்மனிய ஜெனரலாக நல்லடக்கம் செய்யப்படுவது உங்கள் தேர்வா?. 30 நிமிடங்களில் இந்த இரண்டில் ஒன்று நடக்க வேண்டும்.” இது தான் ஹிட்லர் அனுப்பிய கடிதத்தின் வாசகங்கள்.

ஜெனரல் ரோமல் தற்கொலையை தேர்ந்து கொண்டார். 1944-ல் ஒரு பிஸ்டலில் இருந்து புறப்பட்ட தோட்டா மூலம் உலகை வெற்றி கொண்ட தளபதி தனது ஓபல் காரினுள் வைத்து தன் கதையை முடித்துக்கொண்டார். ஹிட்லரிற்காக கோயபல்ஸ் ஒரு அறிக்கை தயாரித்து இருந்தான். அதில் “ஜெனரல் ரோமல் தனது உடலில் ஏற்பட்ட ரணங்களின் காரணமாகவும், நோர்மண்டி தோல்வியின் காரணமாகவும் தனது உயிரை தானாகவே மாய்த்து கொண்டதாகவும், இது ஜேர்மனிய இராணுவத்திற்கும், ஜேர்மனிய மக்களிற்கும், தலைவர் அடோல்ப் ஹிட்லரிற்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகும். அவர் வீரனாக வாழ்ந்து வீரனாக மரணித்தார்.” என்று குறிப்பிட்டிருந்தான். ஜேர்மனிய வானொலி தேசிய துக்கதினத்தை பிரகடனம் செய்து, ஸ்வஸ்திகா கொடியை அவர் பேழையின் மேல் போர்த்தி பூரண அரச, இராணுவ மரியாதைகளுடன் நல்லடக்கம் செய்தது.

ஜெனரல் ரோமல் தனது இராணுவ வாழ்வியல் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார். அதன் பெயர் “பேப்பர்ஸ் ஒப் ரோமல்” என்பதாகும். அதில் அவர், அரேபிய தளபதி காலித் இப்னு வலீத்தை இராணுவ, மற்றும் தத்துவ ரீதியாக பின்பற்றியதாகவும், தனது வெற்றிகளின் பின்னால் தளபதி காலித்தின் உக்திகள் துணை நின்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தான் ஒரு சுத்த இராணுவ வீரனாக தளபதி காலித்தை பார்க்கவில்லை என்றும், பண்பாடுகளும் மனிதாபிமானங்களும் நிறைந்த முழுமையான ஒரு மனித நேயம் கொண்ட ஒரு நபரை பார்த்ததாகவும், சண்டைகளில் மட்டுமன்றி போஸ்ட் ஒப் வோர் எனும் சண்டைகளிற்கு பின்னரான நாட்களிலும் கூட தான் தளபதி காலித்தை பின்பற்றியதாகவும் எழுதியுள்ளார்.

தளபதி காலித்தின் தந்திரங்களில் தன்னை கவர்ந்தவதை, எதிரியின் பலவீனமான முனைகளை தகர்ப்பதன் ஊடாக வெற்றியை வசமாக்குவதும், வீரர்களை தங்கள் உயிர்களை தத்தம் செய்து யுத்தம் செய்யும் மனோநிலையில் பேணுவதும் என்றும் அதனை தான் தலைமையேற்ற 37 சண்டைகளில் பின்பற்றியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதில் 33 சண்டைகளில் தான் பரிபூரண் வெற்றியை அடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். காலித்தின் வெற்றிக்கு பின்னால் இருந்தவர் யார் என்று தான் தேடியதாகவும், ஆனால் யாரையும் தன்னால் கண்டு கொள்ள முடியமாமல் போனதாகவும், அவரை வழிநடாத்தியது இஸ்லாம் எனும் மதன் என்பதை தான் கண்டறிந்ததாகவும் குறித்துள்ள தளபதி ஜெனரல் ரோமல் சண்டைகளின் நெருக்கடிமிக்க காலங்கள் காரணமாக அந்த காலித்தை வழிநடாத்திய இஸ்லாத்தை கற்க முடியாமல் போனது தனது வாழ்வின் பேரிழப்பு என்றும் கூறியுள்ளார்.

நாம் இரண்டு தளபதிகளின் வரலாறுகளை மேலே பார்த்தோம். ஆனால் இன்று இஸ்லாமிய உம்மாவை வழி நடாத்தும் ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக அமெரிக்கா மீதும், மேற்கின் ஆயுதங்கள் மீதும் தவக்கல் வைக்கிறார்கள். தங்கள் அரசியல், இராணுவ செயற்பாடுகளை பேணும் விடயங்களில் குப்பார்கள் காட்டித்தந்த விதிமுறைகளை பேணுவதில் அதீத கரிசனம் காட்டுகிறார்கள். வெற்றியின் பாதையாக சடவாதத்தை விரும்பி தேர்ந்துள்ளார்கள். இது ஆட்சியாளர்களிற்கு மட்டுமல்ல. முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையாக வாழும் நாடுகளிலும் கூட முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்திலும் இறைவனின் வார்த்தைகளிலும், நபியின் சுன்னாவிலும் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.

"எமக்கு அமைச்சர்கள் இருக்கு என ஒரு இனமும், புத்த பிக்குகள் இருக்கிறார்கள் என அடுத்த இனமும்"

-வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்

கிழக்குமாகாண தமிழரோ முஸ்லிம்களோ தங்கள் தரப்பை ஒருதலைப்படசமாக எழுதினால் மட்டும் வாசித்து லைக் போடுகிறார்கள். இருதரப்பு நியாயங்களையும் எழுதினால் யாரும் வாசிக்கிறார்கள் இல்லை. கிழக்கில் தமிழரும் முஸ்லிம்களும் இன்னும் இன நல்லிணக்கத்துக்கு தயாராகவில்லை என்பது கவலையாக இருக்கு. இன நல்லிணக்கத்தின் அடிப்படையே இருதரப்பு நியாயங்களையும் செவிமடுத்தல்தான். சுய விமர்சனம் சார்ந்த உறவாடல்தான். 

மீராவோடை பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் மீண்டும் தங்கள் காணிகளுக்கு குடிவருவதை தடுப்பதாக அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள். இது அநீதியாகும்.  பிரச்சினையை மட்டக்களப்பு தமிழ்  இளைஞர்களும் வாழைச்சேனை மக்களும் விசாரித்து தீர்த்து வைக்கவேண்டும். இது அவர்களது கடமை. 

எதிர்கால யுத்தங்களின் தந்தையே நிலத்துக்கான மோதல்கள்தான்.

இதேபோல தங்கள் வாழ்வாதர இரத்தம்போன்ற வயல்பாசன நீரை எழுவான் கரை தமிழ் முஸ்லிம் ஊர்களுக்குக்  குடிக்க அள்ளித் தருகிற படுவான் கரைமக்களின் நிலத்தடி நீரையும் உறுஞ்சி  நாசமாக்கிற பாதகத்தில் காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த சிலர் ஈடுபடுகிறார்கள் என அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள்.  இந்த அநீதியைத் தடுத்து நிறுததுகிற பொறுப்பு எழுவான்கறை மக்களுக்கும் காத்தான்குடி  முஸ்லிம் இளஞர்களுக்கு உள்ளது.    

எதிர்கால யுத்தங்களின் தாயே தண்ணீருக்கான மோதல்கள்தான்.

முஸ்லிம்களுக்கு தமிழர்களால் அநீதி இழைக்கப்பட்டால் தமிழர்கள் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். தமிழர்க்கு முஸ்லிம்களால் அநீதி இழைக்கபட்டால் முஸ்லிம்கள் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். ஒருதலைபட்சமாக பேசுதல் எதிரிகளாக அணிசேரல்தான். இந்த நச்சுவட்டத்தை உடைக்காமல் மாறிவரும் தேசிய சர்வெதேசிய சூழலில் கிழக்கு மக்களுக்கு எதிர்காலமில்லை.

எங்களுக்கு அமைச்சர்கள் இருக்கு என ஒரு இனமும் எங்களுக்கு புத்த பிக்குகள் இருக்கிறார்கள் என அடுத்த இனமும்  அதிகதூரம்போக முடியாது.

இந்தோனேசியாவிலிருந்து A/L பரீட்சையை, எழுதவுள்ள இலங்கை மாணவன்


நாடளாவிய ரீதியில் தற்போது க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை  நடைபெற்றுவரும் நிலையில், இலங்கை மாணவன் ஒருவனுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து பரீட்சை எழுதுவதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளமை வரலாற்றில் இதுவே முதல் தடவையாகுமென, கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

சென். பீற்றர் வித்தியாலயத்தில் கல்வி பயிலும் அகலங்க பீரிஸ் என்ற நீச்சல் வீரரான குறித்த மாணவன்,  ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக இந்தோனேசியா செல்லவுள்ள நிலையில், இம் முறை உயர்தரப் பரீட்சையில் 3 பாடங்களுக்கு அவர் அங்கிருந்தே தோற்றவுள்ளார் என அறிய முடிகிறது.

எதிர்வரும் 18 ஆம் திகதி தொடக்கம் 23 ஆம் திகதி வரை, இந்தோனேசியாவின் ஜகர்த்தா நகரில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் நீச்சல் போட்டியில் பங்குபற்றுவதற்காக அகலங்க பீரிஸ் இன்று (15), இந்தோனேசியா பயணமாகிறார்.

இதற்கமைய, பொது ஆங்கிலம், பொது பரிசோதனை மற்றும் கணக்கியல் ஆகிய பாடப் பரீட்சைகளுக்கு அகலங்க பீரிஸ் தோற்றவிருக்கிறார்.

பரீட்சை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைக்காக  அதிகாரிகள் இருவர் அகலங்க பீரிஸூடன் இந்தோனேசியா செல்லவுள்ளனர். அத்தோடு இந்தோனேசியாவிலுள்ள இலங்கைக்கான உயர்ஸ்தானிகரகமும், பரீட்சை நடத்துவதற்கான ஒத்துழைப்புகளை வழங்கவுள்ளது.

பரீட்சையை இரகசியமானமுறையில்  நம் நாட்டு நேரப்படி நடத்த தீர்மானிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

22 வயதான யுவதி நீராடும் காட்சி - மிரட்டி பணம் புடுங்கிய குடும்பத்தினர் கைது

22 வயதான யுவதி நீராடும் காட்சி அடங்கிய காணொளியை பேஷ்புக் உட்பட இணையத்தளங்களில் வெளியிடப் போவதாக அச்சுறுத்தி, பணம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில், தாய், மகள் மற்றும் அம்பலாங்கொடை பிரதேசத்தை சேர்ந்த 20 வயதான இளைஞன் ஆகியோர் அண்மையில் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இமோ தொழிநுட்பம் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட யுவதி, சந்தேகநபரான இளைஞனுடன் அறிமுகமாகி உரையாடி வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இளைஞன், மீட்டியாகொடை பகுதியை சேர்ந்த யுவதியுடன் இணைந்து இமோ ஊடாக உரையாடிய யுவதியிடம் 20,000 ரூபா பணத்தை கேட்டு அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளனர்.

ஐஸ் என்ற போதைப்பொருளை வாங்க வேண்டும் எனக்கூறி, இவர்கள் பணத்தை கேட்டுள்ளதாக விசாரணைகளில் இருந்து தெரியவந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனடிப்படையில், பாதிக்கப்பட்ட யுவதி, அம்பாலங்கொடை பிரதேசத்தில் உள்ள வங்கி ஒன்றில் 10,000 ரூபாயை வைப்புச் செய்துள்ளார்.

இந்த விடயம் குறித்து கிடைத்த முறைப்பாட்டையடுத்து பொலிஸார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

மேலும், சந்தேகநபரான யுவதியின் தாயாரின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் வைப்புச் செய்யப்பட்டிருப்பது விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, சந்தேகநபர்களான இளைஞன், தாய் மற்றும் மகள் ஆகியோரை அம்பலாங்கொடை பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

இதேவேளை பாதிக்கப்பட்ட 22 வயதான யுவதி நீராடும் காட்சியை வெளிநாட்டில் வசிக்கும் யுவதியின் முன்னாள் காதலனே பதிவு செய்திருந்தாக கூறப்படுகிறது.

அந்த நபரே சந்தேகநபர்களுக்கு காணொளி காட்சியை அனுப்பியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

நாட்டை அழித்து விட்டார்கள் - மகிந்த

தமது ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டியெழுப்பட்ட நாட்டை தற்போதைய அரசாங்கம் அழித்து விட்டதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

நீர்கொழும்பில் இன்று ஊடகங்களிடம் கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார்.

குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களம் வாக்குமூலம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள தன்னை அழைத்திருப்பதாகவும், அழைத்திருப்பதற்கான காரணத்தை தான் சரியாக அறியவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனினும், ஊடகவியலாளர் கீத் நொயார் கடத்திச் செல்லப்பட்டு சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கி தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக வாக்குமூலம் ஒன்றை பெற திணைக்களத்திற்கு வருமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களம் அறிவித்திருந்தது.

இதேவேளை, நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவியை கூட்டு எதிர்க்கட்சி பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பில் நீர்கொழும்பில் ஊடகவியலாளர்களிடம் கருத்து வெளியிட்டுள்ள மகிந்த ராஜபக்ச,

கூட்டு எதிர்க்கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தில் சுயாதீனமான அணியாக செயற்பட்டாலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி தமது அணிக்கு வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆக்கபூர்வ வழிகளைக் கையாண்டு, தீர்வு காண வேண்டும் - ஹக்கீம்

மட்டக்களப்பு  புன்னைக்குடா கடற்கரையோர பிரதேசத்தில் இராணுவ ஆர்ட்டிலறி படைப்பிரிவின் படைத்தளம் நிலை கொள்ள அனுமதிக்க முடியாது என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் அமைச்சருமான றவூப் ஹக்கீம் தெரிவித்தார்.

 ஏறாவூர் பிரதேசத்தின் காணி விவகாரம் சம்பந்தமாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் குறித் கருத்துத் தெரிவித்த அவர் இந்த விவரங்களைக் கூறினார்.

இதுபற்றி மேலும் கூறிய அவர், சுமார் 8 சதுர கிலோமீற்றர் எனும் மிகக் குறுகிய நிலப் பரப்பளவில் சுமார் 53 ஆயிரம் மக்கள் வாழ நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

இப்பிரதேசத்தில் காணிப்பற்றாக்குறை என்பது விஸ்வரூபம் எடுக்கும் ஒரு பெரும் பிரச்சினையாக உள்ளது.

அதேவேளை அநேக அரச முகவர்கள் தங்களை இப்பிரதேசத்தில் நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இப்பிரதேசத்திலுள்ள காணிகள் மீது  அவதானம் செலுத்தி வருகின்றார்கள்.

இலங்கை இராணுவமாக இருக்கும் அதில் ஒரு தரப்பு, தங்களது ஆர்ட்டிலறி படைப் பிரிவை புன்னைக்குடா கடற் கரையோரத்தோடு அண்டிய பகுதிகளிலுள்ள  காணி நிர்ணய ஆணைக்குழுவுக்கு உரித்தான காணிகளைக் கைப்பற்றி அங்கே நிலை கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.

அதேவேளை, புன்னைக்குடா கடற்கரையோரமெங்கும்’ பரந்து கிடக்கும் அக்காணிகள்,  காணி நிர்ணய ஆணைக்குழுவுக்குச் சொந்தமானவை. 

அக்காணிகள் ஏற்கெனவே வர்த்தக முதலீட்டுச் சபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டும் உள்ளன.

படையினர் தங்களது ஆர்ட்டிலறிப் பிரிவை நிலை நிறுத்திக் கொண்டு தளம் அமைப்பதற்கு கடற் கரையோரங்களைத் தவிர்த்து உட்பிரதேசங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

ஏறாவூர்ப்பற்று பதுளை வீதியை அண்டிய பிரதேசங்களிலே போதியளவு அரச காணிகள் உள்ளன. அவற்றில் தங்களுக்குத் தோதான இடத்தில் படையினர் தங்களது தளத்தை அமைத்து நிலை கொள்ள முடியும்.

இது ஒரு உலகின் ரம்மியமான கடற் காட்சிப் பிரதேசங்களில் ஒன்று என்பதால் சிலவேளை படையினர் எந்நேரமும் கடற்பிரதேசத்தை நோட்டமிடுவதற்கு இப்பிரதேசத்தை தோதான சௌகரியமான இடமாகத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கக் கூடும்.

இது விடயமாக ஏற்கெனவே பிரதேச படைப் பிரிவின் கட்டளைத் தளபதி மற்றும் படை அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடியுள்ளோம்.

அதேவேளை, மட்டக்களப்பு – பதுளை வீதியை அண்டிய பிரதேசங்களில் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவிய யுத்த காலப் பகுதியில் இந்தப் பகுதியை விட்டு காலி செய்து கொண்டு பாதுகாப்புத் தேடி வந்தவர்களின் காணிகள் அக்காணிகளுக்கு உரிமையாளரல்லாத வேறு சிலரால் பலாத்காரமாக கையகப்படுத்தப்பட்ட விடயங்களும் உள்ளன.

இவற்றையும் ஒரு ஆக்கபூர்வமான வழிகளைக் கையாண்டு தீர்வு காண்பதற்கு வழிகோலப்பட வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது.” என்றார்.

இரவு முழுவதும், நாகபாம்புடன் உறங்கிய நபர் - யாழ்ப்பாணத்தில் அதிர்ச்சி

இரவு முழுவதும் நபர் ஒருவருடன் நாகபாம்பு ஒன்று படுத்துறங்கிய திகில் நிறைந்த சம்பவம் யாழ்ப்பாணத்தில் பதிவாகியுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் வட்டுக்கோட்டை தெற்கைச் சேர்ந்த ஒரு கிராமத்தில் நேற்று இரவு நடந்துள்ளது.

சம்பவம் குறித்து தெரியவருவதாவது,

குறித்த நபர் நேற்று இரவு பதினோரு மணியளவில் தனது மெத்தைக் கட்டிலில் உறக்கத்திற்காக படுத்துள்ளார்.

பின்னர் நள்ளிரவு ஒரு மணியளவில் படுக்கை விரிப்பின் கீழ்ப்புறம் ஏதோ கடினமான சுருக்கு இருப்பதை உணர்ந்தார். படுக்கை விரிப்பு சுருங்கியுள்ளது என நினைத்த அவர் அதனைப் பெரிதுபடுத்தாமல் உறக்கக் கலக்கத்தில் தூங்கிவிட்டார்.

இந் நிலையில் அதிகாலை நான்கு மணியளவில் தனது உடலின் மேலே ஏதோ ஊர்வதுபோல உணர்ந்த அவர் திடீரென கண்விழித்துப் பார்த்தார். இதன்போது அவர் கண்ட காட்சி அதிர்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெரிவித்த அவர்,

"கண் விழி்துப் பார்த்தபோது ஒரு அளவான பாம்பு என் வயிற்றுப் பகுதியால் நெளிந்தது கண்டு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் அதிர்ச்சியடைந்துவிட்டேன். ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே படுத்திருந்தேன். பாம்பு மெதுவாக இறங்கியதும் திடீரென எழும்பி லைட்டைப் போட்டுப் பார்த்தால் நாகபாம்பு படமெடுத்தபடி நின்றது. வீட்டிலுள்ள எல்லோரும் எழுந்துவிட்டனர். நான் நினைக்கிறேன் அந்தப் பாம்பு நீண்டநேரமாக எனது அறையில் இருந்துள்ளது. நான் அறைக்கு வருவதற்கு முதல் வெளிக் கதவுகள் கதவு திறந்திருந்தது. அப்போதுதான் அந்தப் பாம்பு வந்திருக்கணும். பாம்பு என்னை ஒன்றும் செய்யாதபடியால் அதனை அடிக்கவேண்டாம் என்று தடி ஒன்றில் தூக்கிக்கொண்டு வயல் வெளி ஒன்றில் கொண்டுபோய் விட்டுவிட்டோம்." என்றார் பரபரப்புடன்.

நாம் வெளியே செல்லும்போது கதவுகளை நன்றாக பூட்டிவிட்டுச் செல்வதும் உள்ளே வந்தபின்னரும் கதவுகளை நன்றாக பூட்டிவிட்டு உறங்குவதும் முக்கியமானதாகும்.

இலங்கை இராணுவத்தில், இணைக்கப்பட்டுள்ள கீரிகள்

வெடிபொருட்களைக் கண்டறிய மோப்ப நாய்களுக்குப் பதிலாக கீரிகளை இலங்கை ராணுவம் பயன்படுத்த அவற்றை ராணுவத்தோடு இணைத்துள்ளது.

மோப்ப நாய்களையும், அதிநவீன கருவிகளையும் பயன்படுத்த அதிகம் செலவாவதால் கீரிகளைப் பயன்படுத்த இலங்கை ராணுவம் தீர்மானித்துள்ளது.

இலங்கையில் காணப்படும் சிகப்பு, சாம்பல் நிறத்திலான கீரிகள் இதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றன. கீரிப்பிள்ளைக்கு முழுபயிற்சியளிக்க ஒரு வருடகாலம் தேவைப்படுவதாக இலங்கை ராணுவம் கூறுகிறது.

மறைத்து வைக்கப்படும் வெடிபொருட்களை பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட கீரிகள் மோப்ப சக்தியால் கண்டுபிடிக்கின்றன. வெடிபொருட்களைத் தோண்டி எடுக்கும் சக்தியும் கீரிகளுக்கு உண்டு.

இது ஆபத்தானது என்பதால் இடத்தை அடையாளம் காட்ட மட்டுமே தற்போது கீரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. வெடிபொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பதில், மோப்ப நாய்களைவிடவும் கீரிகள் சிறப்பாக செயல்படுவதாக இலங்கை ராணுவம் கூறுகிறது.

காடுகளில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட கீரிகளுக்கு தற்போது பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்படுவதைப் போல இந்த கீரிகளுக்கும் எண்கள் வழங்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

சாம்பல் நிற கீரிக்கு மோப்ப சக்தி அதிகமானதால், வெடிபொருட்களைக் கண்டறிவதில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.

இந்த கீரிகளை இனப்பெருக்கம் செய்து, குட்டிகளையும் பயன்படுத்தினால் எதிர்காலத்தில் இந்தத் திட்டம் அதிக வெற்றி பெறும் என இலங்கை ராணுவம் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

பாம்பைக் கண்டால் படையே நடுங்கும் என்பர். அந்த பாம்பின் பரம எதிரியாகக் கருதப்படும் கீரிப் பிள்ளை தற்போது இலங்கை இராணுவத்தில் இணைத்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அநுராதபுரத்தில் சிறுவர்களை தாக்கிய கழுகு, வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைப்பு


அநுராதபுரத்தின் சுவரிதம பிரதேசத்திற்குள் நுழைந்து சிறுவன் ஒருவனைத் தாக்கிய கழுகுகைப் பிடித்த பிரதேசவாசிகள், வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

நேற்று (14) காலை குறித்த சிறுவன் விளையாடிக்கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு கழுகு தாக்கியுள்ளது.

இதனையடுத்து, குறித்த சிறுவனின் தாயாரும் அயலவர்களும் சிறுவனைக் காப்பாற்றி பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதித்ததாக நியூஸ்பெஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதேநேரம், கடந்த 13 ஆம் திகதி 2, 6 மற்றும் 7 வயதான பிள்ளைகளையும் குறித்த கழுகு தாக்க முயற்சித்ததாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொழும்புக்கு இப்படியும், ஒரு பரிதாபம்

உலகில் வாழ தகுதியாக நகரங்களில் கொழும்பு தொடர்ந்தும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதாக புதிய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

கடந்த வருடம் 124ஆம் இடத்தில் இருந்த கொழும்பு இம்முறை 130வது இடத்திற்கு பின் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

உலக பொருளாதார புலனாய்வு பிரிவினால் தயாரிக்கப்பட்ட தரப்படுத்தலுக்கமைய இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

140 நாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சமூக ஸ்திரத்தன்மை, சுகாதாரம் பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் மற்றும் சூழல், கல்வி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை கருத்திற் கொண்டு தரப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சமூகங்கள் மத்தியில் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட வன்முறை நிலைமை மற்றும், அதற்கமைய மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டத்தின் காரணமாக கொழும்பு நகரின் ஸ்திரத்தன்மை குறிப்பிடத்தக்களவு குறைவடைந்ததாக உலக வர்த்தக புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

உலகில் வாழ தகுதியான நகரங்களில் கொழும்பு 124 ஆம் இடத்தில் இருந்து 130 ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதற்கு இதுவே முதல் காரணமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த தரப்படுத்தலுக்கமைய உலகில் வாழ கூடிய மிகவும் பொருத்தமான நகரமாக ஒஸ்ரியாவின் வியானா நகரம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

100 பெண்களை ஏமாற்றியவர் கைது - மீரிஹானயில் சம்பவம், பொருட்களும் மீட்பு

திருமணம் முடித்துக்கொள்வதாகக் கூறி, அந்த யுவதியிடமிருந்த சொத்துகள் மற்றும் பணத்தை மோசடிச்செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் கீழ், சிவில் பொறியியலாளர் என தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட ஒருவரை மிரிஹான விசேட குற்ற நடவடிக்கைகள் பிரிவு அதிகாரிகள் கைதுசெய்துள்ளனர்.

அவர், சிவில் பொறியியலாளர் அல்லர் என்றும், தச்சன் என்றும் ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகளிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது. கைதுசெய்யப்பட்ட நபரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ​அலைபேசிகள் மற்றும் நான்கு சிம் அட்டைகளிலிருந்த ​அலைபேசி இலக்கங்களின் ஊடாக விசாரணைகளை நடத்திய போது, அவர், இதுவரைக்கும் 100 பெண்களை ஏமாற்றியுள்ளாரென, அறிமுடிந்துள்ளது.

அவ்வாறு மோசடியில் ஈடுபட்டு, ஏமாற்றி பெற்றுக்கொண்ட கார், மடிகணினி, கணினி ஆகியனவும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் பணமும், கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கண்டியில் முதன் முறையாக, ஈரல் மாற்று சத்திர சிகிச்சை வெற்றியளிப்பு


கண்டி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் முதன் முதலாக ஈரல் மாற்று சத்திர சிகிச்சை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நான்கு சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள், ஆறு விசேட நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட வைத்திய குழுவினரது 12 மணித்தியால போராட்டத்தின் பின்னர் இதனை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளனர்.

ஈரல் பாதிக்கப்பட்டு, கண்டி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த கண்டி பன்வில பிரதேசத்தை சேர்ந்த 64 வயது சரத் வீரகோன் என்பவருக்கு கடந்த வாரம் ஈரல் மாற்று சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சத்திர சிகிச்சைக்கப் பின்னர் இவர் பூரண சுகமடைந்துள்ளதோடு அவர் வீடு செல்ல தயாராகவிருப்பதாக கண்டி வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் ​ெடாக்டர் சமன் ரட்நாயக்க தெரிவித்தார். வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஈரல் மாற்று சத்திர சிகிச்சை தொடர்பாக ஊடகவியலாளர்களுக்கு தெளிவு படுத்தும் ஊடக சந்திப்பு நேற்று நடைபெற்றது.இதில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற்கண்டாறு தெரிவித்தார்.

இங்கு கருத்துத் தெரிவித்த பணிப்பாளர்,

கண்டி பொலிஸ் நிலையத்தில் ஊர்காவற்படை வீரராக பணியாற்றுகையில் திடீர் பாதிப்பினால் மூளைச்சாவடைந்திருந்த நபரின் ஈரலே தானமாக வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவரின் குடும்பத்தினரின் விருப்பத்துடனே இந்த ஈரல் மாற்று சிகிச்சை நடத்தப்பட்டது.

இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் ஈரல் மாற்று சத்திர சிகிச்சைகள் இடம் பெறுகின்றன. இதற்காக அதிக செலவு செய்யப்படும் நிலையில் ஒரு ரூபா கூட செலவின்றி இந்த சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 10 இலட்சம் ரூபா அரசாங்கத்தினால் செலவிடப்பட்டுள்ளது. சிறுநீர் சத்திர சிகிச்கை நிபுணர் வைத்தியர் பீ.கே. ஹரீச்சந்திரவினது வரிகாட்டலில் வைத்திய ஆலோசகர் மற்றும் வைத்திய நிபுணர்களான சரித்த வீரசிங்கவினால் இந்த சத்திர சிகிச்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

பொய் சொல்கிறது சீனா, இலங்கையின் நாணயத் தாள்கள் இலங்கையிலே அச்சிடப்படுகிறது

சிறிலங்கா நாணயத் தாள்கள் சீனாவில் அச்சிடப்படுவதாக சவுத் சைனா மோர்னிங் போஸ்ட்டில் வெளியாகிய தகவல்களை சிறிலங்கா மத்திய வங்கி நிராகரித்துள்ளது.

சிறிலங்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் நாணயத் தாள்களை சீனாவில் உள்ள நாணயத் தாள் அச்சிடும் நிறுவனத்தினால் அச்சிடப்பட்டு வருவதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைவரான லியூ கியூசெங் தெரிவித்திருந்தார்.

இதுகுறித்து கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று சிறிலங்கா மத்திய வங்கியுடன் தொடர்பு கொண்டு, வினவிய போதே, சிறிலங்கா நாணயத் தாள்கள் சீனாவில் அச்சிடப்படுவதாக வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நிராகரித்துள்ளது.

1986ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் சிறிலங்கா நாணயத் தாள்கள்,  டி லா ரூ நிறுவனமும் சிறிலங்கா அரசாங்கமும் இணைந்து உருவாக்கிய, கூட்டு முயற்சி நிறுவனமான, டி லா ரூ லங்கா நிறுவனத்தினால்  அச்சிடப்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கிய சூத்திரதாரியான நேவி சம்பத், தென்னந்தோட்ட காவலாளியாக, பணியாற்றிய அதிசயம்

கொழும்பில் 11 இளைஞர்களைக் கடத்தி காணாமல் ஆக்கிய வழக்கு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நடராஜா ரவிராஜ் படுகொலை வழக்கு ஆகியவற்றில் முக்கிய சந்தேக நபராக தேடப்பட்டு வந்த நேவி சம்பத், மலேசியாவில் இருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னரே நாடு திரும்பியிருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது.

சிறிலங்கா கடற்படையின் முன்னாள் புலனாய்வு அதிகாரியான நேவி சம்பத் எனப்படும், லெப். கொமாண்டர் பிரசாத் சந்தன ஹெற்றியாராச்சி நேற்றுமுன்தினம் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் கொழும்பில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.

இவரை நேற்று கொழும்பு மேலதிக நீதிவான் காஞ்சன நிரஞ்சன சில்வா முன்னிலையில் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் முன்னிலைப்படுத்தினர்.

அப்போது, இன்று வரை அவரை விளக்கமறியலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்த நீதிவான் மீண்டும் இன்று மன்றில் முன்னிலைப்படுத்த உத்தரவிட்டார்.

லோட்டஸ் வீதியில் உள்ள தொலைத் தொடர்பு நிலையம் ஒன்றில் வைத்து, குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் மூன்றாவது பிரிவு பொறுப்பதிகாரியான ஆய்வாளர் நிசாந்த டி சில்வாவினால் நேற்றுமுன்தினம் நேவி சம்பத் கைது செய்யப்பட்டார்.

இவரை நேற்று நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்திய, குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர், “மூத்த கடற்படை அதிகாரிகள் சிலரின் உதவியுடன், மலேசியாவுக்குத் தப்பிச் சென்றதாகவும், வெளிநாட்டில் கைது செய்யப்படும் ஆபத்து இருந்த்தால், ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் சிறிலங்கா திரும்பியதாகவும், நேவி சம்பத் விசாரணையில் தெரிவித்தார்” என்று நீதிவானிடம் கூறினர்.

சிறிலங்கா திரும்பிய அவர், பொல்வத்தகே கல்லகே அசோக என்ற பெயரில், போலியான தேசிய அடையாள அட்டையுடன், தொம்பே பகுதியில் உள்ள தென்னந்தோட்டம் ஒன்றில் காவலாளியாக பணியாற்றி வந்தார் என்றும் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.

CID விசாரணைக்கு 4 முறை ஆஜராகாத மகிந்த - வீட்டுக்குச் செல்ல நடவடிக்கை

ஊடகவியலாளர் கீத் நொயார் கடத்தப்பட்டு சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சிறிலங்காவின் முன்னாள் அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் விசாரணை நடத்தவுள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, எதிர்வரும் 17ஆம் நாள், வாக்குமூலம் அளிக்க முன்னிலையாகுமாறு, மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் மூத்த பிரதிக் காவல்துறை மா அதிபர் ரவி செனிவிரத்னவினால், அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கீத் நொயார் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக வாக்குமூலம் அளிக்க முன்வருமாறு சிறிலங்காவின் முன்னாள் அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு ஏற்கனவே நான்கு தடவைகள் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதும் அவர் முன்னிலையாகி வாக்குமூலம் அளிக்கவில்லை.

இந்த நிலையில் மகிந்த ராஜபக்சவின் இல்லத்துக்கே சென்று வாக்குமூலத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவிடமும், குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் வாக்குமூலத்தைப் பெற்றிருந்தனர்.

அப்போது அமைச்சராக இருந்த  தாமே, கீத் நொயார் கடத்தல் தொடர்பாக, சிறிலங்கா அதிபருக்கு முதலில் தெரியப்படுத்தியதாக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய, கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

August 14, 2018

அனுராதபுரத்தில் சிறுமியை, தூக்கிச்செல்ல முயற்சித்த கழுகு - போராடி மீட்ட தாய் (படம்)


அனுராதபுரத்தில் வீட்டிற்கு முன்னால் விளையாடி கொண்டிருந்த  சிறுமியை கழுகு ஒன்று தூக்கி செல்ல முயற்சித்துள்ளது.

எனினும் கழுகிடம் போராடி சண்டையிட்ட தாய், குழந்தையை பாதுகாப்பாக காப்பாற்றியுள்ளார்.

பின்னர் இந்த கழுகினை பிரதேச மக்கள் இணைந்து பிடித்து அனுராதபுரம் விலங்கு அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பாக ஒப்படைத்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தில் 7 வயதான தெவ்மினி அமாயா என்ற சிறுமியே பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இன்று காலை சிறுமி வீட்டு வாசலில் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது வானில் இருந்து பறந்து வந்த கழுகு ஒன்று தாக்கியுள்ளது. சிறுமியின் முதுகு பக்கத்தில் இந்த தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில் அவர் காயமடைந்துள்ளார்

கழுகு இன்று 4 சிறுவர்களை நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் துரத்தி வந்து தூக்கி செல்ல முயற்சித்துள்ளது. எனினும் அவர்கள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து கழுகிடம் இருந்து தப்பியுள்ளனர்.

ஆனாலும் பிரதேச மக்கள் இணைந்து பாதுகாப்பாக கழுகினை பிடித்து வனவிலங்கு அலுவலக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

கழுகினால் தாக்கப்பட்ட சிறுமி அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இறந்த குட்டியை, சுமந்து சென்ற திமிங்கிலம்


மாண்டுபோன குட்டியைத் தாங்கிப் பிடித்துக்கொண்டு தாய் திமிங்கிலம் 17 நாட்கள் 1,600 கிலோமீற்றர் தூரம் கடந்திருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இந்தத் துயரப் பயணத்திற்கு பின்னர் அந்த திமிங்கிலம் கனடாவின் அருகிலுள்ள ஹாரோ நீரிணையில் தனியாக சால்மன் மீன்களைத் துரத்தியவாறு காணப்பட்டுள்ளது.

இந்த வகைத் திமிங்கிலங்கள் பெரும்பாலும் இறந்த குட்டிகளை ஒரு வாரத்திற்குச் சுமந்து திரியும் என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆனால், குறிப்பிட்ட இந்தத் திமிங்கிலம் புது சாதனை படைத்துள்ளதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

ஜே35 என்று அழைக்கப்படும் அந்தத் திமிங்கிலம் கடந்த சில நாட்களாக உலகின் கவனத்தை ஈர்த்து வந்தது. அது இறந்த குட்டியைப் பிடித்துக்கொண்டு செல்வது முதலில் ஜூலை 24 அன்று கவனிக்கப்பட்டது. அன்றுதான் குட்டி மாண்டிருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இப்பொழுது அதன் சடலம் கடலினுள் மூழ்கியிருக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

முஸ்லிம் பெண் அணிந்திருந்த நிகாபை, கழற்றுமாறு நிர்ப்பந்தித்த பஸ் சாரதி

பஸ் சார­தி­யொ­ருவர் தனக்கு பாது­காப்பு தொடர்பில் அச்சம் ஏற்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும் பஸ்ஸில் குண்டுத் தாக்­குதல் இடம்­பெ­றக்­கூடும் எனவும் முகத்­தி­ரை­யினை அகற்ற வேண்டும் எனவும் தெரி­வித்­ததைத் தொடர்ந்து நிகாப் அணிந்­தி­ருந்த முஸ்லிம் பெண்­ணொ­ருவர் பயங்­க­ர­வா­தி­யைப்போல் நடத்­தப்­பட்ட சம்­பவம் தொடர்பில் தக­வல்கள் வெளி­யா­கி­யுள்­ளன.

கண்கள் மாத்­திரம் வெளியில் தெரி­யக்­கூ­டி­யதும் உடலின் ஏனைய பாகங்கள் மறைக்­கப்­பட்­ட­து­மான நிகாப் ஆடை­யினை அணிந்­தி­ருந்த பெண்­ணொ­ருவர் ஈஸ்­டொன்­னி­லி­ருந்து பிரிஸ்டொல் நகர மத்­திய நிலை­யத்­திற்கு புறப்­பட்டுச் சென்ற 24 ஆம் இலக்க 'பெஸ்ட் பஸ்' என்ற பஸ் வண்­டியில் தனது இரண்டு மாதக் குழந்­தை­யுடன் ஏறிய சற்று நேரத்தில் நிகாப் அணிந்­தி­ருந்த பெண்ணை விமர்­சிக்கத் தொடங்­கினார். 

'இந்த உலகம் ஆபத்­தா­னது' எனத் தெரி­வித்த பஸ் சாரதி குறித்த பெண்ணின் முகத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என வற்­பு­றுத்­தி­ய­தாக 20 வய­தான அப் பெண் தெரி­வித்தார்.

நான் பயங்­க­ர­மாக இருப்­ப­தா­கவும், அபா­ய­க­ர­மாக இருப்­ப­தா­கவும் தெரி­வித்த அவர் பய­ணத்­தின்­போது தொடர்ந்து பேசிக்­கொண்டே வந்­த­தா­கவும், நான் அந்த பஸ் வண்­டியை குண்டு வைத்து தகர்க்க வந்­துள்­ள­தா­கவும் அவர் தெரி­வித்தார். 'நான் எனது குழந்­தை­யுடன் வந்­தி­ருக்­கின்றேன், இது எப்­படி சாத்­தி­ய­மாகும் என நான் வின­வினேன்' என குறித்த பெண் வின­வி­ய­தாக ஊட­க­மொன்று தெரி­வித்­துள்­ளது.

தொடர்ச்­சி­யாக என்னை அவ­ம­திக்கும் வித­மாக பேசிக்­கொண்­டி­ருந்த சாரதி ஒரு கட்­டத்தில் என்னை பயங்­க­ர­வாதி எனத் தெரி­வித்தார். பஸ்ஸில் இருந்­த­வர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்­தனர். நான் இந்த ஆடை­யினை ஏன் அணிந்­தி­ருக்­கிறேன் எனவும் கேள்வி எழுப்­பினார் எனவும் அப் பெண் தெரி­வித்தார்.

நான் பொது இடத்தில் அவ­மா­னப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கின்றேன். நான் மிகவும் ஏமாற்­ற­ம­டைந்­துள்ளேன். இது 2018, நாம் இவ்­வாறு இருக்கக் கூடாது. நான் ஒரு கட்­டுப்­பாட்டை பின்­பற்றி வாழ்­கின்ற ஒருவர் எனவும் அப்பெண் குறிப்­பிட்டார்.

எவ்­வா­றெ­னினும், குறித்த சாரதி மிகப் பெரும் தவ­றி­ழைத்­துள்­ள­தாக தெரி­வித்­துள்ள 'பெஸ்ட் பஸ்'  தற்­போது மன்­னிப்புக் கோரி­யுள்­ள­தோடு சாரதி மீது ஒழுக்­காற்று நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­ட­வுள்­ள­தா­கவும் தெரி­வித்­துள்­ளது.

எமது சார­தி­யொ­ருவர் தனது தனிப்பட்ட கருத்தினை வெளியிட்டதன் காரணமாக மனவேதனைக்குள்ளான வாடிக்கையாளரிடம் நாம் முழுமையாகவும் பூரணமாகவும் மன்னிப்புக் கோருகின்றோம் என 'பெஸ்ட் பஸ்' நிறுவனத்தின் பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.  

M.I.Abdul Nazar

இரத்தினபுரி அல்மக்கியாவில் பழைய மாணவர் சங்கம் அங்குராப்பணம்


ஜம்பத்தைந்து வருடகால கல்வி வரலாற்றைக் கொண்ட இரத்தினபுரி அல்மக்கியா முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தின் முதலாவது பழைய மாணவர் சங்கம் கடந்த சனிக்கிழழை (11) பாடசாலையில் அங்குராப்பணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பான   முக்கிய நிகழ்வு  பாடசாலையின் பிரதான மண்டபத்தில் அதிபர் எம்.எஸ்.எம்.மில்ஹானின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மேற்படி பாடசாலையிலிருந்து கல்வி  கற்று வெளியேறிய பழைய மாணவர்கள் பலர் கலந்து கொண்ட இந்நிகழ்வில் அதிபர் மில்ஹான் உரையாற்றுகையில்

"பாடசாலைகளும் மஸ்ஜித்துகளும் முஸ்லிம் சமூகத்தின்  இரு முக்கிய தளங்களாகும்.இவை இரண்டும் சமூகத்திற்கு ஆரோக்கியமான கல்வி அறிவும் ஒழுக்கமும் மிக்க மார்க்க சிந்தனையுள்ள நற்பிரசைகளை உருவாக்கிக் கொடுக்கிறது.

கிராம் கிராமமாக மஸ்ஜித்துகளை நிர்மாணிப்பதிலும் அபிவிருத்தி செய்வதிலும் போட்டி போட்டுக்கொள்ளும் எமது இஸ்லாமிய   சமூகம் ஆரோக்கியமான  அறிவு வளர்ச்சிக்கு  காரணமாக அமைந்திருக்கும் பாடசாலைகளை முன்னேற்றுவதிலும், அதற்கு உதவி செய்வதிலும் தொடர்ந்தும் பின்நிற்கின்றனர்.

ஆனால் இது சிறந்த  சமூக  எழுச்சிக்கான ஓர் நல்ல அறிகுறி  அல்ல.கல்வி கற்கத் தூண்டும் இஸ்லாம்  கல்வியை உலக் கல்வி,மார்கக் கல்வி என பிரித்து நோக்கவில்லை.இஸ்லாமிய சமூகத்தின் எழுச்சிக்கும் அதன் பாதுகாப்பிற்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் மக்களை சரீஆவின் அடிப்படையில் வழிநடத்தக் கூடிய ஆலிம்கள் மற்றும் ஹாபிழ்கள் உருவாக்கப்படுவது அவசியம் என்பது போல  அந்த ஊர் பாடசாலைகளிலிருந்து புத்திஜீவிகளும்,ஆசிரியர்களும்,வைத்தியர்களும்,சட்டத்தரணிகளும்,பொறியியலாளர்களும் மற்றும் துறை சார்ந்த நிபுணர்களும் உருவாக்கப்படுவதை இஸ்லாம் (பர்ளு கிபாயா) சமூகக் கடமையாக நோக்குகிறது.

இந்த அனைத்து  எதிர்பார்ப்புக்களையும் நிறைவு செய்து கொடுக்கும் பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் அதனை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்வதற்கும் முஸ்லிம்     சமூகமும் அதன் முக்கியஸ்தர்களும் உரிய பங்களிப்புக்களை வழங்க மறுப்பது மிகுந்த வேதனையைத் தருகிறது.

எமது பாடசாலை கல்வி  வரலாற்றில் முதற்தடவையாக இன்று அங்குராப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பழைய மாணவர் சங்கம் நிச்சயமாக  தனது பணிகளையும் பொறுப்புக்களையும்  முறையாக  நிறைவேற்றும் என நான் எதிர்பார்கின்றேன்.

 எமது  இரத்தினபுரி அல்மக்கியா முஸ்லிம்  பாடசாலை தனக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள பௌதிக வளங்களை திட்டமிட்டு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.அனைத்து அரசாங்கப் பரீட்சைகளிலும்,இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளிலும் தரம் 1 முதல்  13 வரை படிக்கும் அனைத்து  மாணவர்களும் தமது திறமைகளையும்,ஆற்றல்களையும் தொடர்ந்தும் வெளிப்பத்தி வருகின்றனர்.

எனினும் எமது மாணவர்களின்     எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இட வசதிகளும்,ஏனைய இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளுக்கான போதுமான வசதிகள் இல்லாமையால் நாமும் எமது மாணவர் சமூகமும்   பல்வேறு சவால்களுக்கும் பிரச்சினைகளுக்கும் முகங்கொடுக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டு வருகிறோம்.

இலங்கை வழக்காய்வுச் சட்டத் தொகுப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா.


முழுமையான வழக்காய்வுச் சட்டச் சுருக்கத் தொகுப்பு (1820-2000)பாகம் 1, 2;- 22 வால்யூம்களின்  (Hussan’s Complete Digest of Case Studies Law of Sri-Lanka(1820-2000 Cotained in 22 Volumes) துணைப் பதிப்பின் இறுதிப் பகுதிகளான 3ஆம் 4ஆம் பகுதிகளின்(2000-2008) 25ஆம் 26ஆம் வால்யூம்களின் வெளியீட்டு விழா கண்டி 'ரோயல் மௌல், ரோயல் கோல்டன் கோர்ட்;' மண்டபத்தில் நிகழ்வுற்றது.

இச்சட்டத் தொகுப்பு நூலுக்கு இலங்கை உயர் நீதிமன்ற பிரதம நீதி  அரசர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. பிரியசாந்த டெப் அவர்கள் முகவுரை வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிட்டது.  பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்ஹ அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்கியுள்;ளார்.

தந்துரையைச் சேர்ந்த காலஞ்சென்ற காசீம் லெப்பை சரீப்தீன் தம்பதிகளின் புதல்வரான இந்நூலாசிரியர் திரு. ஆ.ளு.ஆ. ஹூசைன்  L.L.M.(Colombo) கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகக் கண்டியில் பிரபல முதுநிலை சட்டத்தரணியாகவும், சட்ட ஆலோசகராகவும் பணியாற்றி வருகின்றார்.

இவர் முன்னாள் கண்டி சட்டத்தரணிகள் சங்கத் தலைவராகவும், முன்னாள் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வருகை தரு ச்ட்ட விரிவுரையாளராகவும், முன்னாள் கமநலசேவை விசாரணை சபை உறுப்பினராகவும்,முன்னாள் இ.போ.ச. மத்திய மாகாண சபை; பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராகவும் பணியாற்றி இருப்பதோடு, இலங்கை சட்டக் கல்விச் சபையின் பரீட்சகராகவும், ஸ்ரீ லங்கா நெட் சட்ட இணையத்தள ஆசிரியர் பீட உறுப்பினராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.

இவ்விழாவின் பிரதம அதிதியாக முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கௌரவ திரு.ரத்னாயக்கா அவர்கள் பங்குபற்றிச் சிறப்பித்ததுடன், மத்திய மாகாண மேல்நீதிமன்ற நீதிபதிகள்,கண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மேல்திக மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதிகள், கண்டி மாஜிஸ்டிரேட் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மேலதிக மாஜிஸ்டிரேட் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், கண்டியில் அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் வழக்காடுகின்ற நூற்றுக்கதிகதிகமான சட்டத்தரணிகளும், சட்டத்தரணி ஹூசைனின் குடும்ப உறுப்பினர்களும்,உறவினர் சிலரும் பங்குபற்றினர்.

சட்டத்தொகுப்பின் பிரதிகள் பிரதம அதிதி அவர்களுக்கும், கண்டி நீதிமன்ற நூலகத்துக்கும், கண்டி நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளுக்கும் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பபட்டன.

தகவல் கலாபூஷணம் எஸ.எல்.எம். பரீட் jp
         ஓய்வுநிலை ஆசிரியர் 

"இம்ரான்கான் பிரதமராக பதவியேற்பதை எண்ணி பெருமிதம் கொள்கிறேன்"

எனது நண்பரும், பாகிஸ்தானின் முன்னாள் கிரிக்கெட் தலைவருமான இம்ரான்கான் பாகிஸ்தானின் பிரதமராக பதவியேற்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் என இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தலைவரும் பெற்றோலிய வளத்துறை அமைச்சருமான அர்ஜுன ரணதுங்க.

பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்ட நல்லெண்ண விஜமாக கொழும்பு துறைமுகத்தில் தரித்து நிற்கும் P.M.S.S. காஷ்மீர் கப்பலில் இன்று -14 மாலை இடம்பெற்ற பாகிஸ்தானின் 72 ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்பேதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

இந்த நிகழ்வில் என்னை பிரதம அதிதியாக அழைத்தது எனக்கு ஆச்சரியத்தை தந்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் முன்னள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைவரும் எனது நண்பருமான  இம்ரான்கான் பாகிஸ்தானின் பிரதமராக பதவியேற்பதை எண்ணி நான் பெருமை அடைவதுடன், அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்றா

நேவி சம்பத் கைது

பல கொலைகளுடன் தொடர்புடையவர் என தேடப்பட்டு வந்த நேவி சம்பத் என அழைக்கப்படும் சந்தன ஹெட்டியாராச்சி சற்று முன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இவர் கொழும்பில் 11 இளைஞர்கள் கடத்தப்பட்டு காணாமல் ஆக்கப்பட்டமை மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிராஜ் கொலை செய்யப்பட்டமை ஆகிய சம்பவங்கள் தொடர்பில் தேடப்பட்டு வரும் சந்தேகநபராக உள்ளார்.

இந்த நிலையில், குறித்த நபரை குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தினர் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.

தேடலும் முயற்சியும் உள்ள, தந்தைக்கு கிடைத்த அபார வெற்றி

ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்தியாவில் காணாமல் போன மகனை பதுளையைச் சேர்ந்த தந்தை ஒருவர், மீண்டும் இலங்கைக்கு அழைத்து வந்துள்ளார்.

த ஹிந்து நாளிதழ் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

73 வயதான சத்தியபானு என்ற அவரது மகன் எஸ்.சுதர்சன், ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்தியாவிற்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த வேளையில் அவரது உடமைகள் அனைத்தும் களவாடப்பட்டுள்ளன.

இதனை அடுத்து கேரளாவில் அநாதரவாக்கப்பட்ட அவர், இலங்கையில் தமது தந்தையுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில், நீலகிரி – பந்தலூரில் உள்ள தமது உறவினர்களை நோக்கி நடைப்பயணமாக சென்றுள்ளார்.

எனினும் அவர் தமது உறவினர்களை சென்றடையும் போது அவரது உளநிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனை அடுத்து பந்தலூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் வசித்து வந்த சுதர்சனை, மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் அவரது தந்தை அடையாளம் கண்டுக் கொண்ட போதும், அவரை அழைத்துவருவதற்கான சட்ட சிக்கல்கள் இருந்துள்ளன.

பின்னர் கேரளாவில் மனநல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வந்த சுதர்சன், கடந்த ஆண்டு குணமாகியுள்ளார்.

எனினும் அவருக்கான பயண ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தின் காரணமாக, கடந்த தினமே அவரை நாட்டுக்கு அழைத்துவர முடிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டிற்கு வெளியே சென்று, உழ்ஹிய்யாவை நிறைவேற்றும் நிலைமை வருமா..?

-Inaas-

கண்டியிலும், கண்டிக்கு அண்மையில் உள்ள பிரதேச மக்களும் இம்முறை தமது உழ்ஹிய்யாக கடமைகளை கண்டிக்கு வெளியில் நிறைவேற்றுமாறும் உழ்ஹிய்யா இறைச்சிகளை கண்டி பிரதேசத்துக்குள் கொண்டு வர வேண்டாம் எனவும்அகில இலங்கை ஜமியதுல் உலமா கண்டி கிளை 
உத்தியோபூர்வமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

இப்படியான நிர்ப்பந்தமான சூழ்நிலைகளில்  ஏன் நாம் ஷரீஆவுக்கு உட்பட்ட வகையில்  மாற்றீடுகள் பற்றி சிந்திக்க கூடாது..?

கீழ்வரும் மார்க்கத்தின் ஷரீஆவுக்கு உட்பட்ட மாற்றீட்டை  கண்டி மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது.

அவர்களுக்கு மாட்டை வணங்குவதனை விட முடியாது,  எங்களுக்கு மாட்டை அறுப்பதனை விட முடியாது.  ஏன் இந்த பிடிவாதம்..? நாம் தொடர்ந்தும்  ஒரு சில மத்ஹப்களில் மட்டும் சுருங்கியிருந்தால்,  இதே செய்தி இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இப்படி வரும்..

உழ்ஹிய்யா கடமையை நிறைவேற்ற விரும்பும்,  இலங்கை முஸ்லிம்கள்  இலங்கைக்கு வெளியே சென்று  தமது உழ்ஹிய்யா கடமைகளை நிறைவேற்றிவிட்டு வரவும்.  இலங்கைக்குள் இறைச்சி கொண்டு வருவதனை தவிர்க்கவும் (அகில இலங்கை ஜமியதுல் உலமா வேண்டுகோள்)

ஆகவே இப்படியான விபரீத நிலை, முழு இலங்கை நாட்டிலும் உருவாக முன்னர்,  நாம் சிறுபான்மையாக வாழ்கிறோம்,  என்பதனை கவனத்தில் கொண்டு ஷரீஆவின் பரந்த விரிந்த தன்மையை   கவனத்தில் கொண்டு இவ்வாறான சூழல்களில் மதிநுட்பத்துடன் செயலாற்ற முன்வருவோம்...

உழ்ஹிய்யாவும் சிறுபான்மை சமூகத்தில் அதன் நடைமுறையும்  என்ற நூலில் இருந்து பெறப்பட்ட
ஒரு பகுதியை சமூகத் தேவை கருதி பகிர்கிறேன்.

இந்தக் கருத்து இஸ்லாத்துக்கு புதிய கருத்து அல்ல,  இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள பெரும் இமாம்கள் உட்பட இன்னும் பல இமாம்கள் இந்த நிலைபாட்டிலேயே உள்ளனர்.  அவர்களின் கருத்தையே இங்கு பதிகிறோம்.

இமாம் மாலிக், 
அபூ தெளர்
இமாம் இப்னு ஹஜ்ம்
இமாம் ஷஃபியின்
இமாம் முஹம்மத் இப்னு அஹ்மத் அன்ஸாரி அல் குர்துபி

இப்னு அல் முன்திர் கூறுகிறார்;
பிலால் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நாம் ரிவாயத் செய்கிறோம்: அவர் கூறினார்:
'நான் உழ்ஹிய்யாவாகக் கொடுப்பது 
ஒரு சேவலைத் தவிர வேறெதுவுமல்ல ஆயினும் பொருட்படுத்தமாட்டேன். 
அதனை ஒரு வறுமைப்பட்ட அநாதைக்கு வழங்குவது அதனை உழ்ஹிய்யா கொடுப்பதை விட எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது.

சதகா கொடுப்பது சிறந்தது 
என்ற இக் கருத்து இமாம் ஷஃபியின் கருத்தாகும்.
இமாம் மாலிக்
அபூ தெளர் என்போரும் இக் கருத்தைக் கொண்டுள்ளனர்.
இமாம் இப்னு ஹஜ்ம் தனது நூலான முஹல்லாவிலும் பிலால் (ரலி) அவர்களின் இக் கருத்தைக் கொண்டு வருகிறார். 
அத்தோடு அக் கருத்தை ஒட்டிய வகையில் இன்னொரு கருத்து எனக் கூறிவிட்டு கீழ்வருமாறு கூறுகிறார்:
'சாப்பிடத்தக்க அனைத்து பிராணிகளையும் அது நான்கு கால் மிருகமாக இருந்தாலும் பறவையாக இருந்தாலும் உழ்ஹிய்யாக் கொடுக்க முடியும்.'
பிலால் (ரலி) அவர்கள் குறித்த ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட ரிவாயத் முஸன்னப் – அப்துர் ரஜ்ஜாக் என்ற ஹதீஸ் நூலில் வந்துள்ளது. (8156) (385ஃ 4) عبدالرزاق – المصنف)
இந்த ரிவாயத்தில் பிலால் (ரலி) அவர்கள் அதன் பெறுமானத்தை ஸதகா செய்ய முடியும் எனத் தெளிவாகவே சொல்கிறார்கள்.

1. பார்க்க: பத்ஹ் அல் பாரி: பாகம் 10 பக்: 05
2. பார்க்க: இமாம் நவவி – அல் மஜ்மூஉ: வா: 9 பக்: 288 – 294
3. இமாம் குர்துபி: அல் ஜாமிஉ –லி- அஹ்காமில் குர்ஆன். பாகம்: 08 பக் 71 
4. பார்க்க: இமாம் நவவி: கிதாப் அல் – மஜ்மூஃ வா: 09 பக் 338

"குறைந்தபட்ச திருமண வயதெல்லையும், நவீன மேதாவிகளும்"

-ஐயூப் முஹம்மது ரூமி-

இன்று மார்க்கப் பகுத்தறிவாளர்கள் அதிகம் இருக்கின்றனர். உதாரணமாக ஒரு விடயத்தைக் கூறுகின்றேன். இஸ்லாமிய திருமண வயது வரையறை தொடர்பானது.

இன்று பலரும் மேற்கையும் உலக மக்களையும் திருப்திப் படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் தாம் சிறந்தவர்கள் என எண்ணுகின்றனர். அப்படி ஒரு திருப்தி இருப்பதாய் இருந்தால் அன்று முஸ்லிம்கள் அவர்களைப் பின்பற்றுபவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதே மார்க்க விளக்கமாகும். நபி மொழியின் அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் காபிர்களை பின்பற்றும் வரைக்கும் அவர்கள் திருப்தி அடையப் போவதில்லை.

இவ் வகையான மார்க்க அறிஞர்கள் சிறுவர் பாதுகாப்பு, மனித உரிமை போன்ற புலன் வாதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு குறைந்த பட்ச வயதெல்லை பற்றிப் பேசுகின்றனர். 

அவர்கள் தமது வாதத்தை முன் வைக்கும் முன்னர் (இஸ்லாமிய) திருமணத்தின் நோக்கம் என்ன? என்பதனை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

அது இணைவைப்பாளர்களின் நோக்கத்தை விட்டும் முரணானது. 

இஸ்லாம் திருமண நிபந்தனை பற்றிப் பேசும் போது, அதற்குரிய பௌதிக முதிர்ச்சி, அவ் வாழ்க்கை பற்றிய அறிவு, குடும்பத்தை பராமரிக்கும் தகுதி, சமரச விருப்பம்ங போன்றவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றது.

நடைமுறை உலகில் இவ்வாறான முதிர்ச்சிகளுக்கும் வயதுக்கும் தொடர்பு இருப்பதில்லை என்பதை யாவரும் அறிகின்றனர். 

17 வயதில் ஒருவர் உடலாலும், மனோ வலிமையாலும், பொருளாதார பலத்திலும் அதிக ஆற்றலைக் கொண்டிருக்க வாய்ப்புண்டு.

அவ்வாறே 18, 21 வயதை அடைந்தவர்கள் கூட இம் முதிர்ச்சிகளில் பலவீனமானவர்களாக இருந்து விடலாம். 

மேலோர்க்கு இஸ்லாம் திருமண உரிமையை வழங்குகின்றது. அடுத்த பகுதியினருக்கு மறுக்கின்றது.

இந்த அனுமதி அவர்களின் சட்டத்தில் தலை கீழானது. 

இப்பொழுது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை யார் வாழ முடியும்? 

இன்னும் மகிழ்ச்சிக்கும் இறைவனுக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்து உங்களின் அபிப்பிராயம் என்ன? 

ஓ சடத்துவ வாதிகளே உங்களின் ஒரு வினா என்னிடம் கேட்கிறது. அவர்கள் குறைந்த வயதில் தகுதி அற்றவர்களாக இருந்தால் நிலைமை என்னவாகும் என்று நினைக்கின்றீர்கள். அறிவாளிகளே, இஸ்லாம் அக் கட்டத்தில் திருமணத்திற்கு அனுமதி வழங்க மாட்டாதே. இன்னும் 23 வயதை அடைந்தும் பாலர்களாக இருப்பவர்களுக்கும் அது அனுமதி வழங்காது.

திருமண நிபந்தனை தொடர்பான வாதத்தை நான் உங்கள் பகுத்தறிவுக்கு விட்டு விடுகிறேன். ஒன்றை மட்டும் சொல்லி விடுகிறேன். உங்கள் பொருளியல் மேதைகள் திருமணத்தையும் குழந்தை வளர்ப்பையும்  cost benefit analysis ஆகப் பார்ப்பார்கள். அல்லாஹ் என்ற ஒருவன் இடையில் இருப்பதில்லை. ஆனால் அல்லாஹ் திருமணத்தால் செலவுண்டாகும் என்று கூறவில்லை. அதனால் பரக்கத் உண்டாகும் என்கிறான். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் உணவளிக்க வில்லை நாமே உணவளிக்கின்றோம் என்கிறான். உணவு மட்டுமல்ல முழு ரிஸ்க் உம் தான்.

இவை இரண்டும் இரு முரண்பட்ட கருத்துக்குக்கள் முன்னையது அறிவியல் என்று நம்பப்படுகின்ற போலி அறிவியல் மார்க்கம். பின்னையது இஸ்லாம்.......

ஒரேயொரு விடயத்தை மட்டும் பேசுகின்றேன்.
இஸ்லாம் திருமணத்தால் ஒழுக்கத் தூய்மையை எதிர்பார்க்கிறது. அவர்களோ திருமணத்திற்கு முன்பு கருக்கலைப்புச் செய்கின்றனர். அதற்கு பின்பும் விரும்பியவாறு வாழ்கின்றனர். இவர்களின் மூளையால் சிந்திக்கும் அந்த அறிவியல் மேதாவிகளிடம் நான் கேட்பது, அவர்கள் திருமண வயதுவரை திருமண வாழ்க்கையைத் தான் வாழ முடியாது. ஆனால் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம். உடலியல் தேவைகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்வதில் தடையொன்றும் இருப்பதில்லை. 

அவர்கள் உரிய வயதை அடைந்த பெண்ணின் விருப்பத்துடனும், அல்லது திருமணமான வேறு ஒரு பெண்ணின் விருப்பத்துடனும் உறவு வைத்துக் கொள்வதில் தவறு கிடையாது. இது பற்றி இந்த முஸ்லிம்களுக்கு நீங்கள் எதனைப் பரிந்துரைக்கின்றீர்கள்?

நான் நினைக்கிறேன், அதனை எதிர்ப்பீர்கள் என்று தான். ஆனால் அந்த வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் தான் இந்த வயதுச் சட்டமும் சரியாகும். ஏனெனில் அந்த மதத்தில் தான் அதற்குரிய பரிகாரமும் இருக்கிறது. 

நீங்கள் இஸ்லாத்தைப் பின்பற்றுவதாயின் இஸ்லாத்தின் பிரகாரத்தைத் தான் பின்பற்ற வேண்டும். மதக் கோட்பாடு ஒன்றாகவும் அதன் பரிகாரம் வேறு மதமாகவும் இருக்க முடியாது. 

பத்வா என்பது மிகவும் பாரதூரமானது. அது உங்கள் செயலேடு போன்றது. பின்பற்றுபவர்களின் பலியினை அந்த பத்வாவினை வழங்கியவர்கள் பொறுப்பேற்க இருக்கின்றனர்.

திருமண வயதெல்லையை பேசுபவர்களே, அன்றைய தினத்தை விட இன்று சக்தி குறைந்து விட்டது என்கின்றீர்கள். நான் கேட்கின்றேன் அன்றைய தினத்தை விடவும் அதிக இரசாயனப் பயன்பாடுகள், வாழ்க்கை முறை என்பன மனிதனின் ஓமோன்களில் இரசாயன தூண்டலை நிகழ்த்தி உணர்ச்சிகளைக் கூர்மையாக்கும் உண்மையை நீங்கள் ஏன் மறுக்க வேண்டும். 

இந்த மறுப்பாளர்கள், இரண்டு தன்மைகளில் ஒன்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒன்று அவர்கள் மனித உணர்வுகளில் ஒன்றை ஏதோ ஒரு நோயினாலோ அல்லது இயற்கையாலோ இழந்திருக்க வேண்டும். அதனால் மனிதர்களின் இயற்கை உணர்வுகளை அவர்கள் அறிய முடியாதவர்களாக மாறியிருக்க வேண்டும். 

அல்லது அவர்கள் அந்த உணர்வுகளால் மனிதர்கள் ஒழுக்கமற்ற பாவங்களை செய்வது அத்தனை பாரதூரமானதாக அவர்கள் அலட்டிக் கொள்வதில்லை. இந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒன்று நோயாளிகள் அல்லது மார்க்க விரோதிகள் இவர்கள் இரு சாராரும் சட்ட விடயத்தில் அருகதை அற்றவர்கள்.

இந்த பத்வாக்களை வழங்குபவர்கள், ஒருவர் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் திருமண தகுதியை பெற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் இவர்களின் சட்டத்தினால் அதனை அடைந்து கொள்ள முடியாத போது. தன்னை பாவத்திற்கு பழக்கப்படுத்த வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு அவர் உட்படுகின்றார்.

தீய காட்சிகளைப்ங பார்க்கும் பழக்கம்......... இப்படி பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள் உட்புகுகின்றன.. நபி லூத் (அலை) அவர்களின் சமுதாயம், ஜாஹிலிய சமுதாயம்... போன்றவற்றின் பாவங்களுக்கு அவன் அடிமையாக மாறுகின்றான். இவர்கள் திருமணத்தால் தனது பாவங்களை கழிவி விடும் போது, ஒருவேளை அந்த நிலைமையை உண்டாக்க இஜ்திஹாத் செய்தவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அல்லாஹு அஃலம்.

இடைப்பட்ட இந்தக் காலத்தில் பாவங்களை ஹலாலாக்கினால் மட்டும் தான் இது சாத்தியமானது. நீங்கள் சட்டமியற்றுவது தொழிற்சாலைகளுக்கல்ல. உணர்வு மிக்க மனிதர்களுக்கு. 

இந்த உணர்வினை அவர்கள் எப்படிக் கட்டுப்படுத்த முடியும்? அன்று எங்குமே முகம் மறைத்த பெண்கள், தூசி படிந்த ஆடைகள்.. இரகசிக்க முடியாத தோற்றம். அவர்கள் பாவம் செய்வதற்காக ஒரு தீய நடத்தை கொண்ட பெண்ணிடம் தான் செல்லவேண்டி இருந்தது.

இன்று அரைகுறை ஆடைகள், எங்கும் கவர்ச்சி, அழகிய வர்ணங்கள் இப்படி சமுதாயம் மாற்றம் கண்டிருக்கின்றது. இன்று தொலைபேசி, இணையம்....... எங்குமே பாவத்திற்கான வழிகள் திறந்து விடப்பட்ட நிலையில், அதற்கான செயற்கைக் கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டு பாவத்திற்கான சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்போது நீங்கள் திருமணத்திற்கு பகுத்தறிவைப் பாவிக்கும் போது, அதற்கு வரையறை நிர்ணயிக்கும் போது அதனுடன் இந்தப் பாவங்களுக்கும் தான் நீங்கள் அனுமதி வழங்குகின்றீர்கள்.

இரண்டுமே இணைந்து நிற்கும் போது எப்படி ஒன்றை மட்டும் கூறி மற்றயதை இல்லை என்று கூறுகின்றீர்கள்.

இஸ்லாமிய சட்டத்தின் பின்னால் நிச்சயமாக உண்மை இருக்கும். எனது நம்பிக்கை மூலம் கூறுகின்றேன். இந்த பாவங்களை நீங்கள் ஒரு நாள் பாரதூரமாக உணர்வீர்கள். 

உதாரணமாக சொல்கிறேன், ஒரு மாணவன் வழமையாக மூளையின் சக்தியின் அளவில் கல்வி கற்று பரீட்சையை எதிர்கொள்கிறான். இன்னும் ஒரு மாணவன் அன்றைய இரவில் மூளைக்கு பாரம் கொடுத்து தன்னை வருத்துகிறான். ஒரு கட்டத்தில் மூளையின் செயற்பாடு முற்றுப் பெறுகிறது.

இப்படித்தான் திருமண வாழ்க்கையும், இந்த போராட்ட வாழ்க்கையும் ஆகும். மனிதனின் சக்தியை அது தின்று விடுகிறது. உடல் சமநிலையில் மாற்றத்தை உண்டாக்கின்றது. இயற்கையை மாற்றுவது இப்படிப்பட்டது தான். 

நிச்சயமாக சக்தியால் மரணித்த மனிதர்களைத் தான் நீங்கள் பிறகு திருமணம் செய்து வைக்கின்றீர்கள். அதனை நிச்சயமாக இன்னும் விளக்கமாக இந்த விஞ்ஞானம் விளக்கும்.

ஏனெனில் இப்போது அவகள் பெற்றுக் கொள்ளும் இந்த செயற்கை இன்பத்தில் பதட்டம், அவசரம், குற்ற உணர்வு..... இப்படி பல பண்புகள் சேர்ந்து அவர்களின் முழுச் சக்தியையும் இயற்கையை மீறியதாக மாற்றுகிறது.

இன்னுமொரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன். பாவமான பார்வையினால் மனித அறிவு பலவீனமடைகிறது என்பது இஸ்லாமிய நம்பிக்கை. பார்வை என்பது நரம்புடனும் மூளையுடனும் தொடர்புடையது. அதனுடன் இந்த தீய எண்ணங்கள் இணைந்து கொள்ளும் போது, அது ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்துகிறது. இப்படித்தான் இந்த பாவங்களால் மனிதன் மாற்றமடைகிறான். ஒரு நாள் இதனை இன்னும் தெளிவாக விஞ்ஞானம் பேசும். அன்று இந்தக் கருத்துக்காகவே மக்கள் உங்களை சாபமிடுவார்கள். இன்று நீங்கள் பிரபல்யமாக இருக்கலாம். ஆனால் காலவோட்டத்தில் அது இழிவினை வழங்கும். நிச்சயமாக இஸ்லாம் தான் உண்மையானது.

இன்று சிலர் தமது பிள்ளைகளுக்கு சிறிய வயதில் திருமணம் முடித்து வைக்க மாட்டோம் என்கின்றீர்கள். ஏன் நாமும் அப்படி நினைக்க முடியும். இது தனிப்பட்ட பிரச்சினை அதை ஏன் சமூகத்தில் கொண்டு வருகின்றீர்கள். 

ஒரு கணவன் தனது மனைவிக்கு சுன்னத்தான நோன்புகளுக்கு தடை விதிக்கின்றான். அது அவனது குடும்பப் பிரச்சினை இதனை ஏன் நீங்கள் சமூகத்திற்கு கொண்டுவருகின்றீர்கள்.

இஸ்லாம் நோன்பினை இதற்கான தீர்வாக முன்வைப்பது. முடியாத மக்களைப் பாதுகாக்கவே, மக்களின் இயலுமைகளை நீங்கள் தடுத்து வைத்து விட்டு தீர்வு சொல்வதற்காக அல்ல. அது நிபந்தனை பூர்த்தியாகும் வரையானதே தவிர. நீங்கள் காலங்களை நீடிப்பதற்காக அல்ல. இதனை இன்னும் விரிவாக உங்களுடன் பேசுவதற்கு நான் விரும்பவில்லை.

Older Posts