Header Adsகடுமையான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பென்ஜமின்


இஸ்ரேலிய பிரதாமர் பென்ஜமின் நெதன்யாகு கடுமையான குடலிறக்க நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. 


மேலும் அவர் முழு மயக்க நிலையில் இன்றிரவு -31- அவசர அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்படுவார் எனவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் மேலும் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. 

No comments

Powered by Blogger.