November 17, 2019

அக்மீமன, ரத்கம தொகுதிகளில் கோத்தா வெற்றி

காலி மாவட்டம் அக்மீமன தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன. 

அதன்படி, கோட்டாபய ராஜபக்ஷ 51,418 வாக்குகளையும், சஜித் பிரேமதாச 24,117 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர். 

2

காலி மாவட்டம் ரத்கம தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன. 

அதன்படி, கோட்டாபய ராஜபக்ஷ 42,756 வாக்குகளையும் சஜித் பிரேமதாச 17,062 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளனர். 

0 கருத்துரைகள்:

Post a comment