Header Adsகோயயம்பத்தூரில் கிளையை ஆரம்பித்தது Goldfinchs Tourism


𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 , Sri 𝐋𝐀𝐍𝐊𝐀 வில் இயங்கிவரும் முன்னணி TRAVELS நிறுவனமான Goldfinchs Tourism தனது புதிய கிளையை Goldfinchs Tours & Travels என்ற பெயரில் கொயம்பத்தூரில் ஆரம்பித்திருந்தது.

🇱🇰🇱🇰
இந்த திறப்பு விழாவில் பிரபல தென்னிந்திய நட்சத்திரம் 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐭𝐡𝐢𝐬𝐡 தலைமை விருந்தினராக பங்குபற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இனிமேல் இந்திய மக்கள் Goldfinchs Tours & Travels மூலமாக சர்வதேச விசாக்கள், 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 வசதிகள், 𝐇𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 மற்றும் சர்வதேச ரீதியிலான விமான பயணசீட்டுக்கள் போன்ற சேவைகளை மிக குறுகிய நேரத்தில் குறைவான விலையில் எவ்வித தடையுமில்லாமல் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

No comments

Powered by Blogger.