Header Ads5 பில்லியன் பெறுமதியான பாடசாலை சீருடைகளை நன்கொடையாக வழங்கியது சீனா !


இலங்கை மாணவர்களுக்காக ரூ.5 பில்லியன் பெறுமதியான பாடசாலை சீருடைகளை சீனா நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளதாக கொழும்பில் உள்ள சீனத் தூதரகம் திங்கட்கிழமை (19) தெரிவித்துள்ளது.


சீனத் தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், சீனாவினால் பரிசளிக்கப்படும் பாடசாலை சீருடைப் பொருட்கள், 2023ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் 70% சீருடைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.


20 கொள்கலன்களில் 38,000 பெட்டிகளில் 3 மில்லியன் மீற்றர் நிறைவுப் பொருட்களைக் கொண்ட முதல் தொகுதி சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.


இலங்கைக்கான ருடைப் பொருட்களுக்கான சீனாவின் உதவியின் 1வது தொகுதி பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது;


ஷேர்ட்/கவுன் – வெள்ளை, 2,374,427.5 மீற்றர்

கால்சட்டை-வெள்ளை, 350,031.5 மீற்றர்

கால்சட்டை-நீலம், 150,003.5 மீற்றர்

ரோப்-ஆரஞ்சு, 138,134 மீற்றர்

No comments

Powered by Blogger.