May 29, 2021

ஜனாஸா அறிவித்தல் - ஷாஹூல் ஹமீட் அப்துல் அஹத்


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் 

யாழ்ப்பாணம் ஆஸாத் வீதியை பிறப்பிடமாகவும், தற்போது கல்எலியாவில் வசித்து வந்தவருமான ஷாஹூல் ஹமீட் அப்துல் அஹத்  (குருவி) அவர்கள்  28/05/2021 வபாத்தானார்கள்

"இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்"

 மேலதிக தகவல் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தொடர்புகளுக்கு 

0716015915

0717604093

0759899922

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment