December 05, 2020

புலமைப்பரிசில் எழுதிய, மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

தரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளுக்கு அமைய, தரம் 06 இற்கு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்குமாறு கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

0 கருத்துரைகள்:

Post a comment