August 07, 2020

பொதுஜன பெரமுனவின் தேசியப் பட்டியல் இதோ - 3 முஸ்லிம்களுக்கு இடம்

2020 பொதுத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு அமைய ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன தமது கட்சி சார்பில் தேசியப்பட்டியில் பாராளுமன்றிற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் பெயர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு கையளித்துள்ளது. 

பொதுத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு அமைய ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சிக்கு 17 தேசிய பட்டியல் ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன. 

அதன்படி, 

கலாநிதி ஜீ.எல்.பீரிஸ், 

சாகர காரியவசம், 

அஜித் நிவாட் கப்ரால், 

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி, 

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஜயந்த வீரசிங்க, 

மஞ்சுள திஸாநாயக்க,

பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார, 

பேராசிரியர் சரித ஹேரத், 

கெவிந்து குமாரதுங்க,

மொஹமட் முசாமில்,

பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரன,

பொறியியலாளர் யாமினி குணவர்தன,

கலாநிதி சுரேந்திர ராகவன்,

டிரான் அல்விஸ்,

வைத்திய நிபுணர் சீதா ஹரம்பேபொல,

ஜயந்த கெடுகொட,

மொஹமட் பலீல் மர்ஜான் ஆகியவர்கள் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேசிய பட்டியல் உறுப்பினர்களாக பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.

11 கருத்துரைகள்:

Only 2 muslims please correct.

I can see 3 muslim names only.

Kindly check whether Mohamed Muzamil is a muslim. We have seen him publicly acknowledging that he has abandoned Islam ( In a TV program where Palitha Devarapperuma pointed this)

இவர்கள் மூவரும் முஸ்லீம்களா???
அதிலும் வீரவன்சா முஸம்மில்???

The 30% of the Muslim vote bank that stood with the UPFA/Mahinda Rajapaksa in the 2010 presidential elections and voted him and the nearly nearly 300,000 Muslims who voted with Gotabaya Rajapaksa"s victory in the presidential election of 2019 and now after been proven that nearly 650,000 Muslims voted for Pottuwa at the general elections on August 5th., 2020, all the above Muslim voters are happy that the SLPP/Gotabaya Rajapaksa and Mahinda Rajapaksa has provided Attorney-at-Law Ali Sabry (PC) and Marjan Faleel, 2 places in the National list to represent the "Pottuwa"/SLPP supporters and voters. "The Muslim Voice" is pleased to have been part of the campaign through it's nearly 2500 comments, rebuttals and articles published in Tamil and English print and social media since January 8th., 2015 to make this happen, Alhamdulillah. We thank the SLPP and the Rajapaksa family for this great consideration. "The Muslim Voice" is proud to have been the "ONLY" Muslim group that stood to defend the SLPP/Pottuwa through it's writings against the deceptive Muslim politicians and Muslim civil society leaders and some of the ulema of the ACJU during the period January 8th., 2015 to August 2020. We are also happy that Mohamed Muzamil of the NFF has also got a slot in the National List of the SLPP.
Noor Nizam - Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP/SLPP Stalwart and Convener – “The Muslim Voice”.

Who told Mohammad musammil is Muslim? He himself declared to palitha in a TV programme that he converted to buddhism

Who told Mohammad musammil is Muslim? He himself declared to palitha in a TV programme that he converted to buddhism

Musammil ???? Muslim????

2010 ஜனாதிபதித் தேர்தலில் யுபிஎஃப்ஏ (UPFA) / மஹிந்த ராஜபக்ஷவுடன் நின்று 30% முஸ்லீம் வாக்கு வங்கியானது அவருக்கு வாக்களித்தது, மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலில் கோதபய ராஜபக்ஷவின் வெற்றியைக் கொண்டு வாக்களித்த கிட்டத்தட்ட 300,000 முஸ்லிம்களளும் வாக்களித்து, இப்போது அது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து
ஆகஸ்ட் 5, 2020 அன்று நடந்த பொதுத் தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட 650,000 முஸ்லிம்கள் பொட்டுவாவுக்கு வாக்களித்தனர். எஸ்.எல்.பி.பி / கோட்டபய ராஜபக்ஷ மற்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் வழக்கறிஞர் அலி சப்ரி (பி.சி) மற்றும் மர்ஜன் ஃபலீல் ஆகியோரை தேசியப்பட்டியில் எம்.பி. (MP) பதவிக்கல் வழங்கியதில்,
இந்த சிறந்த முடிவுக்கு எஸ்.எல்.பி.பி மற்றும் ராஜபக்ஷ குடும்பத்தினருக்கு "முஸ்லீம் குரல்" நன் கு கூறுகிறோம்.
"முஸ்லீம் குரல்" பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது, இது கிட்டத்தட்ட 2500 கருத்துகள், மறுப்புகள், கட்டுரைகள் தமிழ், ஆங்கில அச்சு மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் ஜனவரி 8, 2015 தொடர்ந்து SLPP விட்கு ஆதரவாக வெளியிடப்பட்டன. "ஒரேஒரு " முஸ்லீம் குழுவாக "முஸ்லீம் குரல்" செயல்பட்டது.
ஏமாற்றிய முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் முஸ்லீம் சிவில் சமூகத் தலைவர்கள் மற்றும் ஏ.சி.ஜே.யு (ACJU) வின் சில உலமாக்களுக்கு எதிரான அதன் எழுத்துக்கள் மூலம் "முஸ்லீம் குரல்" செயல்பட்டது. இதன் மூலம்
முஸ்லீம் ஆதரவைப் பெற நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து வெற்றி பெற்றோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த உண்மையை யாரும் மறுக்க முடியாது, இன்ஷா அல்லாஹ்.
என்.எஃப்.எஃப் இன் முகமது முசாமிலுக்கும் SLPP இன் தேசிய பட்டியலில் ஒரு இடம் கிடைத்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.
Noor Nizam - Convener "The Muslim Voice".

All are qualified personnel. Then rata hathanda lesthi karanna. Ikman kiriyata Jana maha hathuna. Now our task for wonderland in the world. Don't afraid any extremist such us Buddhist,Tamil diaspora,Islamophia, cristianism and any other fundermentilist. Allah bless you all once. Allah seen yours every activities. Whole parliamentarians are one family. all once are restpect each family members.

Post a comment