July 01, 2020

இலங்கையைச் சேர்ந்த கரிமா பேகம், இங்கிலாந்தில் சிறப்புப் பட்டம் பெற்றார்


கெலிஓயாவைச் சேர்ந்த முஹம்மத் ரிபாய் கரிமா பேகம் மேற்கு ஸ்கொட்லன் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியான இம்பிரியல் கல்லூரி சர்வதேச வர்த்தகமும் நிதித்துறையில் சிறப்புப்பட்டம் பெற்றுள்ளார். 

இவர் தனது பட்டத்தை பல்கலைக்கழக பிரதி பீடாதிபதி கலாநிதி டயனியல் டேனரிடம் பெறுவதனைப்படத்தில் காணலாம்.   

3 கருத்துரைகள்:

Properly covered exemplary student. Congratulations!

MashaAllah. Congratulations...

Post a comment