March 22, 2019

முஹம்மது நபி கூறியதை, ஆதாரமாக காட்டிய நியூஸிலாந்து பிரதமர்


ஜும்மா தொழுகையின்போது முஹம்மது நபி கூறியதை ஆதாரமாக காட்டிய நியூஸிலாந்து பிரதமர்
0 கருத்துரைகள்:

Post a comment