December 20, 2017

மலேசியப் பிரதமரை யாழ்ப்பாணத்துக்கு, அழைக்கும் கோரிக்கை நிராகரிப்பு

கொழும்பு வந்த மலேசியப் பிரதமரை யாழ்ப்பாணத்துக்கு அழைத்துவர வடக்கு முதலமைச்சர் எடுத்த முயற்சி கைகூடவில்லையாம்.

மலேசியப் பிரதமரின் நிகழ்ச்சி ஒழுங்குகளை செய்த ஓர் அமைச்சுக்கு கிடைத்த மேலிடத்து உத்தரவின் காரணமாகவே வடக்கு முதல்வரின் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்.

மலேசியப் பிரதமரைச் சந்திக்க தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தேர்தல் வேலை காரணமாக கூட்டமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் கொழும்பு வரமுடியாத நிலையில் அந்தச் சந்திப்பும் நடைபெறவில்லை. s/o

21 கருத்துரைகள்:

LTTE massacred lots of Muslims. Why he needs to go?

Because, who is going to believe your rumours?

Muslims are killing innocents everwhere, So why the PM has to be muslim???
If he convert to other religion, then your statement is right Mr.techhunt

தமிழ் பயங்காதவாதிகளால் முஸ்லிம்கள் கொலை செய்யப்பட்டதை முஸ்லிம் நாட்டு அரச தலைவர்களிடம் எடுத்துகூற வக்கற்றவர்கள் தான் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள்

Pogada loosu pays pullaikala

How many Tamils massacred by Muslims?

1)On August 3, around 30 heavily armed Tamil rebels crossed a lagoon and entered the town of Kattankudy. At around 8.10PM, they entered the Meer Jumma Masjid, Hussainiya, Masjid-Jul-Noor and Fowzie Mosques, where hundreds of devotees were attending Friday Isha prayers. The LTTE cadres were disguised as Muslims to avoid suspicion.

As the civilians knelt in prayer, the Tamil rebels attacked them, spraying automatic fire and hurling hand grenades at the worshipers. Most of the victims were shot in the back or side. The rebels fled as Sri Lankan soldiers, notified of the ongoing massacre, arrived at the scene.

Initial report put the death toll at around 100, but as many of the injured who were rushed to hospital succumbed to their injuries, the final death toll rose to over 147.

What have been done Tamils to this country? Mr.Anusath. except killing Sinhalese, Muslims.

1990_massacre_of_Sri_Lankan_Police_officers
Kattankudy_mosque_massacre
Anuradhapura massacre
Habarana bus massacre
October_1995_Eastern_Sri_Lanka_massacres
Central_Bus_Station_BombinghttPalliyagodella_massacre
Etc...

உங்கள் முஸ்லிம் தலைவர்களும் பாவம், ஓரே பொய்யை எவ்வளவு காலத்துக்கு தான் திரும்ப திரும்ப கூற முடியும்?

Were any of above proved by local or international court or Government inquiry commission (as India did it for Rajiv murder)? NO.

That’s means.. they may be mere “rumours”.

என்ன அந்தோணி பிரபாகரன் முஸ்லிம்களை கொலைசெய்யவே இல்லை என்கிறீரா? பிரபாகரன் எதை விதைதானோ அதை தானே அறுவடை செய்தான்.

கத்தி எடுத்தவன் கத்தியால் தான் சாவான் என்றும் பழமொழி உள்ளது.

Could you make propaganda regarding your above argument front of Sinhalese? Prabakaran (wild pig) never killed any srilankans?,ask your conscience if you have.
https://m.youtube.com/watch?v=NfMbeClFLT8

What have been done Tamils for this country. Ajan, keep your lies, genocide and fraud with you. again come to show it, we will teach you a good lessons to your psychopathic(mentally disabled)fellows(claiming for single country). Definitely, can't rise until the last day of this world.

What has done Muslims for this country? Nothing.

Mentally ill(racists, bigots) people can't understand what they're doing.
----------------
Srilanka Muslims have been living in peace and harmoeny in the Island for more than 1000 years. They have been cooperating and supporting the majority Singhalese communities throughout Srilankan history since pre-independence period. Since pre-colonial times, Muslim people in Srilanka have been contributing for the unity and integrity of Srilanka: Muslims have greatly contributed to Srilanka in many fields and yet, their contributions are sometimes not rightly recognized, highlighted or made to be known to non-Muslim people in Srilanka. It is a duty and responsibility of Muslim community to record all these contributions and made to be known to other communities in Srilanka. In pre-colonial times Muslim people in Srilanka introduced Srilankan spices, diamonds and gems to Arab world and they acted as mediators between local people of Srilanka and Arab traders of Middle East. During the time of colonialism Muslims of Srilanka defended the Island against all colonial powers and indeed, they stood with Srilankan Kings all times in history and they never been traitors of Island at any point in Srilanka history. Muslim leaders fought along Singhalese leaders to liberate the Island from English Rule.

Unfortunately, Economic contributions of Srilankan Muslim have not been recognized. They did greater contributions for the economy of this country. Unlike other colonial people Muslim people did not run away with wealth of Srilanka to any other Muslim countries rather they worked hard in Srilanka and they earned money and contributed for Srilankan economy. Yet, Muslim contribution to Srilankan economy is not yet, well documented either historical contribution of Muslim to Srilankan economy or economic contributions of Muslims today. It is high time for Muslim people to document all these contributions so that people in Srilanka could appreciate Muslim people’s contribution to Srilanka. Muslims people have some natural skills and talents in ruing business. Muslim people are greatly interested in business for some religious, cultural and historical reasons in Srilanka. That talents, skills and experience should be recognized, encourage and rewarded for the greater interests of Srilanka. So that Srilanka become economically strong nation in Asia.

Politically Muslim people have been actively engaging in all political affairs of the country during the colonial and post colonial times: Muslim politicians stood with Singhalese people in time of difficulties and hardship. During the 30 years wars Muslim politicians helped as much as possible to find peaceful solution for the ethnic conflict and indeed, they supported the successive governments to protect the sovereignty of the Island. They never call for the partition of Srilanka at all.

In recent times Muslim people made many sacrifices to defend the country from the LTTE attacks: Thousands of Muslim people died during the thirty years of war with LLTE. Many Muslim army officers lost their lives in fighting with LTTE. More than 600 Muslim police officers were killed in Eastern province in LTTE attack in defense of Island in 1990 alone. Many Muslim traders and business people lost their trade and business in the war with LTTE. The entire northern Muslim people from Jaffna and Mannar are chased out from the north part of Srilanka. 100 thousands Muslims people lost all their belongings and properties in a single day. Without any human remorse or humanism LTTE chased out all Muslim people from Jaffna without any reason. Still today these Muslims are victimized and all successive Srilankan government failed in their moral and political duty to look after these innocent Muslims and still resettlement has not been made officially.

Some reckon that Muslims are greedy economic exploiters who want to accumulate wealth and lead a luxury style of life and sometimes they too point their fingers at some rich Muslim villages to support their arguments: Even one leading Non-Muslim Srilankan professor once said to me that Srilankan Muslim communities are people of traders and businessmen. As if we do not have any other missions/ contributions in Srilanka? This is a glimpse of other community people’s perception of Muslim community in Srilanka. I do not deny the fact that millions of Srilankan Non- Muslim people have good perception of Muslim community as well. Indeed, more than 95% Srilankan Non-Muslim people are getting own well with Muslim people. I do not need tell this Srilankan history itself witness this except a few isolated incidents in history Muslim people have been living in peace with Singhalese people more than 1000 years. This is an historical fact and we one deny and all historical studies support such claim.

It is wrong to believe that Muslims people have not made any contribution to Srilanka or the nation building process in Srilanka. Indeed, they have made many contribution and sacrifices. It is a duty of Srilankan governments to recognize these contributions and help Muslim people to integrate fully in Srilanka and like all other community Muslim people too greatly contribute to the Srilankan economy locally and internationally and unlike in the past today each nation depend on other nations for its development and progress: it is believed that more than 80% Srilankan Tea is exported to Middle Eastern countries or Muslim countries and it is believed that more 70% oil is imported from Muslim countries into Srilanka. Some of the major development projects are supported with help of Muslim nations in Srilanka and yet, why this hatred against Muslims people today in Srilanka? Some people assumed that some international conspirators are trying to do some dirty work behind to destabilize peace and harmony in Srilanka?

Muslims have greatly contributed to Srilanka in all fields of development: They have contributed for the safety and security of the country since ancient times. They have contributed economically since the Muslim landed in this Island. They have contributed educationally and culturally since the time of Muslim settlement in Srilanka. Yet, recent time some extreme elements have been trying tarnish good name of Muslim people for no reasons. These people recently started to make some false accusations on innocent peace loving Muslim community in Srilanka: it is generally believed that only a handful of people from the majority community have been engaging in this anti-Muslim campaign: It is believed that they are creating troubles in expectation that Muslim people should react to them: recent events for the last few years indicate that these people are making some deliberate attempt to destabilize Muslim community in Srilanka: Yet, Muslim contributions are not systematically documented in Srilanka. Even Muslim history in Srilanka is not really documented in Srilanka. We have only a few books on Srilankan Muslim history and Muslim people have been living in Srilanka for more than 1000 years and only a handful of books have been written on Muslim history, some of them have been written by Non-Muslim people. It is high time that Muslim academics write on this subject

If he takes weapons? Like Hitler, Mussolini & Osama bin Laden, Taliban, ISIS.

@ Ajan கத்தி எடுத்தவன் கத்தியால்தான் சாவான்.
இந்த உண்மைக்கு உதாரணம் பீபாகரனின் சோக மரணம். அய்யோ பாவம்.

Post a Comment