Header Ads

கொடிய விலங்குகளுடன் கோட்டாபய (அழகிய படங்கள் இணைப்பு)

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்திற்கு விடுமுறைக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ சென்றுள்ளார்.


அங்கு அவர்  சைஃப் பெல்ஹாசாவின் ஃபேம் பார்க் (மிருகக்காட்சிசாலை) இற்கு சென்றிருந்தார். 


இதன்போது பிடிக்கப்பட்ட படங்ளையே இங்கு காண்கிறீர்கள்.


No comments

Powered by Blogger.