Header Ads

தசுன் சானக்கவுக்கு நீர்கொழும்பு மாரிஸ்டெலா கல்லூரியில் வரவேற்பு


- Ismathul Rahuman -


ஆசிய கிண்ணத்தை வென்ற இலங்கை கிரிகட் குழுத் தலைவர் தசுன் சானக்கவுக்கு அவர் கல்வி கற்ற நீர்கொழும்பு மாரிஸ்டெலா கல்லூரியில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிகழ்வு.

No comments

Powered by Blogger.