March 14, 2020

Jaffna Musim பேஸ்புக் பெயரில், போலிச் செய்தி


எதிர்வரும் தேர்தலில் அத்துரலிய ரதன தேரருக்கு, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ தேசியப் பட்டியல் கொடுக்க உள்ளதாக,  Jaffna Musim பேஸ்புக் பெயரில், பரவும் போலித் தகவலில் எந்த உண்மையும் இல்லையென, பொறுப்பாக அறிவிக்கிறோம்

இதுபோன்ற செய்தியை எமது இணையமோ, பேஸ்புக்கோ ஒருபோதும் பிரசுரிக்கவில்லை என்பதை, மிக  பொறுப்புடன் சொல்லிவைக்க விரும்புகிறோம்

தவறான தகவல் பரப்பி, மக்களை ஏமாற்றுவோர் இறைவனை அஞ்சவும்

2 கருத்துரைகள்:

If you are genuine why scared?
Always be neutral.

Post a comment