September 25, 2020

பாராளுமன்றத்தில் சூடு பறந்தது, ஆத்திரப்பட்ட அலி சப்ரிக்கு முன்பள்ளியில் பயிற்சி அளிக்க யோசனை (வீடியோ)


 டை கோட் அணிந்திருக்கும் நீதியமைச்சர் அலி சப்றி 20ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் ஊடாக கடந்த அரசாங்கம் மற்றும் தற்போதைய அரசாங்கத்தில் தவறு செய்தவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவார் என எதிர்பார்ப்பதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜேசிறி நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கருத்து காரணமாக இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

அப்போது குறுக்கிட்ட அமைச்சர் அலி சப்றி, எனக்கு விருப்பமான உடையை நான் அணிக்கின்றேன். என்ன பிரச்சினை?.

இங்கு இனவாதத்தை தூண்ட வேண்டாம், என கடும் கோபத்துடன் பதிலளித்தார்.

இதன் போது குறுக்கிட்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துஷார இந்துனில், நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிதாக தெரிவான இவர், சண்டியன், ரவுடி போல் கோபத்துடன் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது.

இது புத்திஜீவி தனமா?. அலி சப்றிக்கு முன்பள்ளியில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என யோசனை முன்வைப்பதாக குறிப்பிட்டார்.

எவ்வாறாயினும் இறுதியில் தான் நடந்து கொண்ட விதம் தொடர்பாக அமைச்சர் அலி சப்றி மன்னிப்பு கோரினார்.

Heated debate in Parliament : Justice Minister clashes with SJB MP over “Tie-Court” comment

5 கருத்துரைகள்:

It seems that Brother Ali Sabry did lose his patience at the comment made by an opposition MP regarding his atire. Yet, Brother Ali Saby and all other Muslim MP's should practice "patience" and respect the parliamentary manners that have been prevalent for many years in respect to debating in parliament, which Hon. Ali Sabry - Minister of Justice knows very well than the others, Insha Allah. "The Muslim Voice" most humbly wishes to draw the attention of "Sabr (Arabic: صَبْرٌ‎,) in the Holy Quran to all our Muslim MP's as a discipline to overcome our needs, Insha Allah.
Patience means to exercise restraint from anxiety and remain calm in hardships. It is a virtue which enables us to proceed towards worthy goals and remain unaffected by difficult situations. Chapter (2) surat l-baqarah (The Cow) clearly and simply explains how to handle difficult times, Insha Allah.
Seek Allah’s help with patient perseverance and prayer. It is indeed hard except for those who are humble. (Chapter 2, Verse 45). The above verse is just one verse of the Holy Quran telling the believers about the virtue of patience. But this is not all. There are 90 times that Allah has mentioned the attribute of patience in the Quran. Ninety times! Allah has repeated patience again and again in the Quran, because that is the virtue that will take you closer to Allah and eventually towards the path of success. And indeed Allah knows all that is important for us and our Hereafter. Another of such verse is [Surat Al-Ma`ārij (70:5)].
There is a beautiful story about patience in the Holy Quran of Prophet Yusuf A.S. His brothers threw him into the well, but he was patient and so Allah (swt) raised him out of that well. He ended up in the house of one of the most powerful people of Egypt, but then Allah (swt) tested him again.The wife of Al Aziz, the finance minister, tried to tempt him, but he was patient. Then Allah (swt) tested him again and threw him into prison. But he was patient for the sake of Allah (swt). And in the end Allah (swt) raised him to a lofty station and he became one of the most powerful people in Egypt. This is the reward of patience.
Noor Nizam - Convener "The Muslim Voice".

Please watch the incident fully in the parliament what happened and then comment.

Self proclaimed leaders jumping by commenting like editorials.pls watch parliament app and comment without exposing stupidity

I have watched the incident fully and have only then made the comment please, Insha Allah. I have also seen the broadcasts in all the news channels, IBC, Samugam and other YouTube channels and there is "NO" difference between them. The Holy Quran also stipulates that one should "NOT" yell which is to shout something or make a loud noise, usually when you are angry, in pain, or excited. The Holy Quran says - and tone down your voice; surely the most repugnant of voices is indeed that of the asses - Surah Luqman [31:19] - القرآن الكريم.
Noor Nizam - Convener "The Muslim Voice".

Nizam... U ddnt... Those SJB idiots they pointed out the doctor shafi issue only while there are millions of criminals are in the jail and in court cases... Why they can't ask about the killers of Kurubegala innocent Muslim brother? Many many rugs criminals... Many raping thero..s.... And why they asked about the dress while there are many same in the hall. So we (muslins & tamils) voted such idiots of SJB... Even Sajith now no use... We must double check our choice....

Post a comment