January 31, 2021

தேசியக் கொடியை ஏற்றி நாட்டின் மீதான, விசுவாசத்தை வெளிகாட்டுமாறு முஸ்லிம் அமைப்புக்கள் கோரிக்கை

தேசியக் கொடியை ஏற்றி நாட்டின் மீதான அசைக்கமுடியாத, விசுவாசத்தை வெளிகாட்டுமாறு முஸ்லிம் அமைப்புக்கள் கோரிக்கை0 கருத்துரைகள்:

Post a comment