January 22, 2020

Jaffna Muslim பேஸ்புக் பெயரில், பரப்பப்படும் போலிச் செய்தி

JAFFNA MUSLIM பேஸ்புக் பக்கத்தை போலியாக பயன்படுத்தி,  சிலர் பரப்பும் கீழ்வரும் செய்தியை, ஒருபோதும் jaffna muslim இணையமோ அல்லது jaffna muslim பேஸ்புக் பக்கமோ பதிவு செய்யவில்லை என, மிகவும் பொறுப்புடன் கூறுகிறோம்.


சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்லாஹ்வை, அஞ்சிக் கொள்ளட்டும்...


0 கருத்துரைகள்:

Post a comment