November 29, 2018

"பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய, தேவை எமக்கு இல்லை" - மஹிந்த

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை எமக்கு இல்லை எனத் தெரிவித்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ, சட்டவிரோத பாராளுமன்றத்தை நாம் புறக்கணிக்கின்றோம். சபாநாயகர் கருஜயசூரிய சட்டவிரோதமாக பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றார். 

எனவே தான் இன்றைய பாராளுன்ற அமர்வினையும் நாங்கள் புறக்கணித்தோம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஆளும் கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு  கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

5 கருத்துரைகள்:

IT IS TIME SINHALESE PEOPLE SHOULD TAKE FULL CONTROL OF THE POLITICAL DEMOCRATIC PROCESS IN SRI LANKA.
POLITICAL PARTIES BASED ON COMMUNITY, RELIGION AND COMMUNAL BASIS HAS TO BE BANNED IN SRI LANKA BY THE MAJORITY SINHALESE COMMUNITY AND NATIONALIST SINHALA FORCES IMMEDIATELY UNDER ANY NEW CONSTITUTION TO BE PRESENTED IN PARLIAMENT. FOR THIS - ALL SINHALA FORCES, INCLUDING THE MAHA SANGHA, THE SLFP, UNP, JVP AND OTHER PATRIOTIC POLITICAL PARTIES INCLUDING THE SLPP/JO SHOULD GIVE THEIR FULLEST SUPPORT. 72% SINHALA MP’s (voters) CAN EASILY DO THIS. MINORITY REPRESENTATION SHOULD ONLY BE IN THE NATIONAL PARTIES BY MEMBERSHIP AND BY BEING ELECTED FOR OFFICE IN THOSE PARTIES.

THIS IS THE ONLY WAY VOTE BANK CREATION BY MINORITY COMMUNITY POLITICAL LEADERS (THE MUSLIMS AND TAMILS) WHO TRADE THE VOTE BANK FOR SELFISH PERSONAL BENEFITS, FORGOING THE REAL BENEFITS FOR WHICH THE MINORITY GROUPS, ESPECIALLY THE MUSLIM VOTERS CAN BE SURE TO REAP THE TRUE BENEFITS OF THEIR POLITICAL ASPIRATIONS AND INSPIRATIONS, BE MADE POSSIBLE/A REALITY. A good example is the confession made by Rauf Hakeem when Rauf Hakeem admitted that he took money from Mahinda Rajapaksa, then President, to vote in favour of the 18th., Amendment Bill to the constitution on September 8th., 2010. One of the SLMC stalwarts, Segu Dawood exposed this incident and Rauf Hakeem admitted it in public. Browse this web link and learn how this political leader (MP. Rauf Hakeem) got money from Mahinda to vote for the 18th., Amendment in parliament on 8th., September 2010.

http://www.jaffnamuslim.com/2016/07/blog-post_144.html (will help the Muslim readers please).
In 1994, when the SLMC found an opportunity, supported by R. Premadasa to reduce the cut-off point in proportional representation from 12.5 to 5 per cent, in return NOT to field a Muslim candidate as a Presidential candidate, to stop the Muslims voting Premadasa, the SLMC joined the UNP. That was the beginning of the “DEMOCRATIC DOWNFALL” of the aspirations and inspiration of the Sri Lanka Muslim community, because the late M.H.M. Ashraf started to trade with the Muslim vote bank to gain “POLITICAL POWER IN THE CENTER” and get ministerial and deputy ministerial positions, high government statutory posts, diplomatic posts and many other perks for his stooges/henchaiyas. The SLMC breaking into the All Ceylon Muslim Congress, which became the All Ceylon MAKKAL Congress (Rishad Bathiudeen) and the National Muslim Congress which later became the National Congress (Atthaullah, regional Eastern province Muslim party), began to adopt “THIS POLITICAL TRADING OF THE MUSLIM VOTES” and making “DEALS” that was of NO BENEFIT, BUT DETRIMENTAL TO THE “MUSLIM FACTOR” which were supported by the All Ceylon Jamiyathul Ulema and so-called Muslim Civil Society groups, whose leadership also were given a “SHARE” of these “SPOILS and BENEFITS”, became the “NORM” of the SLMC, ACMC, NATIONAL CONGRES, ACJU, THE NATIONAL SHOOR COUNCIL and the MUSLIM COUNCIL OF SRI LANKA, in the equation of Minority politics in Sri Lanka since 1994/1980. As a result of these deceptions, the Muslims in Sri Lanka do NOT have a voice - a “POLITICAL VOICE” for that purpose. The Muslims did not benefit to resolve their economical, employment, development, education and fundamental rights issues by VOTING the SLMC, ACMC or THE NATIONAL CONGRESS. The Muslims became “POLITICAL ORPHANS” in Sri Lanka at last. Today this has become a MENACE and a SICKNESS in the democratic political process of our country. Not only has it affected the Sri Lanka Muslims, but also “PRALALYSED THE DEMOCRATICE RIGHT OF THE MAJORITY SINHALA COMMUNITY WHICH IS 72% OF THE NATION TO MAKE ANY DECECIVE POLITICAL CONCLUSSION BENEFICAL TO THEIR AND OUR “MAATHRUBOOMIYA” OR TO AMEND/ADJUST THE CONSTITUTION TO THEIR NEEDS FOR THE BENEFIT OF THE NATION AND OUR “MAATHRUBOOMIYA”.
(Contd. blow).

(Contd. below).
With the media uncovering the corruption and deception of the Muslim political leaders in recent times and exposing these “DECEPTIVE AND HOODWINKING” Muslim politicians and their operating beneficial gangs, the Muslim political culture has begun to change. Today this “VOTE BANK TRADING BY MINORITY MUSLIM AND TAMIL POLITICAL PARTY LEADERS” has become a MENACE and a SICKNESS in the democratic political process of our country. THIS HAS TO STOP FORTHWITH FOR A HEALTHY POLITICAL PROCESS TO TAKE PLACE IN OUR COUNTRY and the RIGHT for the voters to decide what their communities should do and the majority who are SINHALA VOTERS to decide what is best for the country they should do.As for the Muslim Minority Community, the fact remains NOW, the Muslim voters are acting on their own and do NOT wish to be represented by these "MUNAAFIKK and DECEPTIVE POLITICIANS". THE SLMC AND ACMC MP'S SHOULD ALSO ACT ON THEIR OWN NOW, Insha Allah. We Muslims should set an example like our predecessors who “TRUSTED” the majority community in the wake of the British trying to delay giving us independence in 1948. The role of Dr. T B Jayah becomes paramount at this moment to recollect, because had he, or the Muslim community, sided with the British at that time, granting of Independence to Ceylon would have been postponed. It is only because the minorities agreed that there was a United Front of Sinhalese, Tamils, Muslims asking for Independence. But one man was against it. That was G G Ponnambalam who tried to extract his pound of flesh. He said I will sign on the dotted line only if you agree to "Fifty Fifty". That is 50% of the seats for the Sinhalese and 50% for the minorities. Only if you agree to that, he told D S Senanayake, will I support the call for independence. It was at this point that Jayah rejected the ‘fifty fifty’ formula. He said he preferred to work in trust, to work in faith and goodwill with the majority community. Thereby T.B.Jayah totally undercut G G Ponnambalam’s "fifty fifty" cry. That was the death knell of "Fifty Fifty". If Jayah joined the "fifty fifty" cry at that time, Independence would have been postponed. One has to remember that even the word Sinhala was erased from the political lexicon. S W R D Bandaranaike ditched the idea of the Sinhala Maha Saba and he first joined the UNP and later set up the Sri Lanka Freedom Party which too did not have racial connotations. Everybody felt that communal parties were counter-productive. It is time up that a “NEW POLITICAL FORCE” that will be honest and sincere that will produce "CLEAN" and diligent Muslim Politicians to stand up and defend the Muslim Community politically and otherwise, especially from among the YOUTH has to “RISE”, and this “NEW POLITICAL FORCE” has to support the new government of PM Mahinda Rajapaksa and the majority Sinhalese citizens notwithstanding the fact that the Tamils of the North and East and the Upcountry Tamils and all minorities should be equally respected, politically.
Noor Nizam, Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener – "The Muslim Voice"​நெருப்புத்தண்ணியைக் கொண்டு உனது மூளையைக் கழுவிப்பார்த்தால் இந்த நோய் குணமாக மிகக்குறைந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது.


Koorupavane athai kudithu vital, Muslimkalin arasiyal varumkaalam cerapaaki vidum, Insha Allah. Kanmoodithanamaan varkal ippadithan muttaalthanamaaka pesuvaarkail. Nii oruwan, aanaal parumpaanmai Muslimkalintha arasiyal karuthoduthan ikkurukindraakal, Alhamdulillah.
Noor Nizam
Convener "The Muslim Voice".

Hey Noor Nizam, it is confirm yar. You are the RISL. (Real Idiot of Sri Lanka)

නියම මානසික ලෙට්ඩා.

Post a comment