September 19, 2021

13 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான நாடளாவிய ரீதியிலான புலமைப்பரிசில்

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சகம் ESOFT மெட்ரோ கெம்பஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் முயற்சி அமைசகத்துடன் கைகோர்த்து 13 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான நாடளாவிய ரீதியிலான புலமைப்பரிசில் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது. இப்பொழுதே ESOFT Digital Campus App இனை Download செய்து பதிவு செய்யுங்கள்! 0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment