June 18, 2021

வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை


2021, மே மாதம்  காசாவில் நடந்த கடைசி போரில் கால் இழந்த 7 வயது சலே, ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை, மேலும் அவர் சந்திக்கும் அனைவரையும் தனது அழகான புன்னகையுடன் தொடர்ந்து வாழ்த்துகிறார்.


0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment