June 19, 2021

ஹஜ் செய்ய ஒரேநாளில் 4 இலட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - ஆண் துணையின்றி பெண்கள் யாத்திரை மேற்கொள்ள அனுமதி


ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்

சவூதி அரே­பியா ஹஜ் மற்றும் உம்ரா அமைச்சு இவ்­வ­ருட ஹஜ் கட­மைக்­காக விண்­ணப்­பங்கள் கோரி­யுள்ள நிலையில் முதல் 24 மணித்­தி­யா­லங்­களில் 4 இலட்­சத்து 50 ஆயிரம் விண்­ணப்­பங்கள் கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்­ளன. இத்­த­க­வலை சவூதி அரே­பிய ஹஜ் மற்றும் உம்ரா அமைச்சு வெளி­யிட்­டுள்­ளது. இந்த கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்ள விண்­ணப்­பங்­களில் 60 வீத­மா­னவை ஆண்­க­ளி­னதும் எஞ்­சிய 40 வீத விண்­ணப்­பங்கள் பெண்­க­ளி­ட­மி­ருந்தும் கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்­ளவை எனவும் அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

எனினும் இவ்­வ­ருடம் 60 ஆயிரம் யாத்­தி­ரி­கர்­க­ளையே சவூதி அர­சாங்கம் அனு­ம­திக்­க­வுள்­ளது. அவர்கள் சவூதி நாட்­ட­வரும் சவூ­தியில் வாழும் ஏனைய நாட்­ட­வர்­க­ளு­மாவர்.

புனித பிர­தே­சத்­தினுள் ஹஜ் யாத்­தி­ரி­கர்கள் முதற் கட்­டத்தில் தங்­கு­வ­தற்­காக நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு கூடா­ரங்கள் ஒதுக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. இந்த நட­வ­டிக்கை இவ்­வார இறு­தி­வரை தொடரும் எனவும் சவூதி ஹஜ் உம்ரா அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது. இந்த ஏற்­பா­டுகள் கொவிட் 19 தொற்­றி­லி­ருந்தும் யாத்­தி­ரி­கர்­களைப் பாது­காப்­ப­தற்­காக உரிய சுகா­தார வழி­காட்­டல்­க­ளுடன் அவர்­க­ளுக்கு தர­மான சேவைகள் வழங்கும் வகையில் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

ஹஜ் விண்­ணப்­பங்கள் சவூ­தியில் வாழ்ந்­து­வரும் எந்த நாட்­டி­ன­ரி­ட­மி­ருந்தும் பாகு­பா­டற்ற வகையில் ஏற்றுக் கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றன என சவூதி அரே­பிய ஹஜ், உம்ரா பிர­தி­ய­மைச்சர் அப்துல் பத்தாஹ் மஸ்ஹட் தெரி­வித்­துள்ளார். விண்­ணப்­பித்­துள்­ள­வர்­களில் கடந்த 5 வரு­டங்­க­ளுக்குள் ஹஜ் யாத்­திரை மேற்­கொள்­ளா­த­வர்­க­ளுக்கு முன்­னு­ரிமை வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ள­தா­கவும் அவர் கூறினார்.

இதே­வேளை 2021ஆம் ஆண்டில் ஹஜ் கட­மையை மேற்­கொள்­வ­தற்குத் திட்­ட­மிட்­டுள்ள சவூதி அரே­பி­யாவில் வாழும், உள்­நாட்டு வெளி­நாட்டு பிர­ஜைகள் தங்­களை ஹஜ் மற்றும் உம்ரா யாத்­தி­ரைக்கு கணினி மூலம் பதிவு செய்­து­கொள்­வ­தற்கு உரிய தெளி­வு­களை சவூதி அரே­பிய ஹஜ் உம்ரா அமைச்சு வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

பெண் யாத்­தி­ரி­கர்கள் முன்­னரைப் போலல்­லாது ஆண் துணை­யின்றி (மஹ்ரம்) ஹஜ் மற்றும் உம்ரா யாத்­திரை மேற்­கொள்­வ­தற்கு இவ்­வ­ருடம் அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அவர்கள் ஏனைய பெண்­க­ளுடன் இணைந்து யாத்­திரை மேற்­கொள்ள முடியும்.

‘ஹஜ் யாத்­திரை மேற்­கொள்ள விரும்பும் பெண்கள் தங்­களை தனி­யாக பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் என சவூதி ஹஜ் உம்ரா அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது. அமைச்சு மூன்று வகை­யான ஹஜ் பொதி­களை (Package) அறி­வித்­துள்­ளது. முத­லா­வது பெக்கேஜ் கூடா­ரங்­களில் தங்­கி­யி­ருக்கும் விரும்­தோம்­ப­லாகும். இந்தப் பெக்­கே­ஜுக்­கு­ரிய கட்­டணம் 12,113 சவூதி ரியால்­க­ளாகும். கூடா­ரங்­களில் வித்­தி­யா­ச­மான வச­தி­களைக் கொண்­டது இரண்­டா­வது பெக்கேஜ் ஆகும். இதற்­கு­ரிய கட்­டணம் 14,381 சவூதி ரியால்­க­ளாகும். மூன்­றா­வது பெக்கேஜ் உயர்ந்த கோபுர கட்­டி­டங்­களில் யாத்­தி­ரி­கர்கள் தங்­கு­வ­தாகும். அதற்­கு­ரிய கட்­டணம் 16,560 சவூதி ரியால்­க­ளாகும்.

ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்­காக தங்­களைப் பதிவு செய்து கொள்­வ­தற்­காக அவர்கள் பின்­வரும் தகை­மை­களைப் பூர்த்தி செய்­தி­ருக்க வேண்டும்.

வய­தெல்லை 18 – 65க்கு இடைப்­பட்­ட­தாக இருக்க வேண்டும்.

தேகா­ரோக்­கியம் – நோய்க்கு எதி­ரான முத­லா­வது தடுப்­பூ­சியை ஏற்றிக் கொண்­ட­வ­ராக, தடுப்­பூசி மூலம் குண­ம­டைந்­த­வ­ராக இருக்க வேண்டும்.

நீடித்த, நாட்­பட்ட நோய்­க­ளுக்­குட்­பட்­ட­வர்­க­ளாக இருக்கக் கூடாது.

கடந்த ஐந்து வரு­டங்­க­ளுக்குள் ஹஜ் கட­மையை நிறை­வேற்­றாத சவூதி நாட்­ட­வர்­க­ளாக, அல்­லது சவூதி அரே­பி­யாவில் வாழும் ஏனைய நாட்­ட­வர்­க­ளாக இருக்க வேண்டும். இவ்­வா­றா­ன­வர்­க­ளுக்கே ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்­காக தங்­களைப் பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.

பதி­வுகள் ஜூன் 13 முதல் ஜூன் 23 வரை http://localhaj.haj.gov.sa ஊடாக மேற்­கொள்­ளப்­பட வேண்டும்.

ஜூன் 25ஆம் திக­தி­யி­லி­ருந்து ஹஜ் பதி­வுகள் வகைப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு நிறைவு செய்­யப்­படும்.

தெரிவு செய்­யப்­பட்ட பதி­வு­க­ளுக்கு உரி­ய­வர்கள் தாம் தெரிவு செய்த பெக்­கே­ஜுக்­கான கட்­ட­ணத்தை, தெரிவு செய்­யப்­பட்டு 3 மணி நேரத்­துக்குள் செலுத்த வேண்டும். இல்­லையேல் பதிவு இரத்துச் செய்­யப்­படும்.

தெரி­வுகள் யாத்­தி­ரி­கரின் தேகா­ரோக்­கியம் மற்றும் வழ­மை­யான சுகா­தார தரங்­க­ளுக்கு அமைய இடம்­பெறும். குறிப்­பிட்ட வய­துக்­குட்­பட்­ட­வர்­களின், விண்­ணப்­பங்­களில் முன்பு ஹஜ் யாத்­திரை மேற்­கொள்­ளாத விண்­ணப்­ப­தா­ரி­க­ளுக்கு முன்­னு­ரிமை வழங்­கப்­படும் எனவும் சவூதி அரே­பிய ஹஜ் , உம்ரா அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.

இவ்­வ­ருடம் 60 ஆயிரம் பேருக்கு ஹஜ் கட­மைக்­காக அனு­மதி வழங்­கு­வ­தாக அமைச்சு தெரி­வித்­தி­ருந்­தது. அவர்கள் சவூதி நாட்­ட­வர்­களும், சவூதி அரே­பி­யாவில் வாழும் வெளி­நாட்­ட­வர்­களும் எனக் குறிப்­பிட்­டி­ருந்­தது.  Vidivelli

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment