May 08, 2021

முஸ்லிம்களின் உரிமைகள் தொடர்பாக ஓடிச்சென்று, பிரதமரை சந்திப்பது உங்களுக்கு கேவலமாக தெரிகிறதா..? (வீடியோ)அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும் தமிழ் அரசியல்வாதிகளினால் அரசுடன் பேச முடியுமென்றால், முஸ்லிம்களின் உரிமைகள் தொடர்பாக நாங்கள் ஏன் பிரதமரை சந்திக்க முடியாது, முஸ்லிம்களின் உரிமைகள் தொடர்பாக ஓடிச்சென்று பிரதமரை சந்திப்பது உங்களுக்கு கேவலமாக தெரிகிறதா..?

 - ஹரீஸ் -1 கருத்துரைகள்:

You should take your wife. you will get more help. sakkiliyan.

Post a Comment