December 13, 2020

சனத்தின் தந்தை காலமானார்


இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முக்கிய புள்ளியான சனத் ஜயசூரியவின் தந்தை டன்ஸ்டன் ஜயசூரிய காலமானார். இறக்கும் ​போது அவருக்கு வயது 80 ஆகும்.


0 கருத்துரைகள்:

Post a comment