March 04, 2020

சஜித் தலைமையில் வேட்புமனு குழு, இன்று கூடியது - 2 முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளுக்கு இடம்


ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்ற சஜித், தலைமையிலான வேட்புமனு குழு இன்று 04 கூடியுள்ளது

இதில் கபீர் காசிம், இம்தியாஸ் பாக்கீர் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்1 கருத்துரைகள்:

Congratulations All the best...

Post a Comment