January 27, 2020

கொழும்பு சீன தூதரகத்திற்கு முன் துஆ பிரார்த்தனை

கொழும்பு சீன தூதரகத்திற்கு முன் துஆ பிரார்த்தனை

3 கருத்துரைகள்:

MUTHIYORKAL MUSLIMGALUKKU PETRUKODUTHA URIMAIKALAI ILLAATHOLITHAARKALEY THAVIRA, VERU ENNA URIMAIKALAI
PETRUKKODUTHAARKAL.
PAAVAM MUSLIMGAL.

SHEENAVUKKU KAALKAI PIDITHU PAYANILLAI.MOULAVIYIN ETHIRPAARPUKAL
SHEENAAVIDAM KAIKOODAATHU
.

சீன முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சீன அரசாங்கத்தின் கொடுமைகளையும் அக்கிரமங்களையும் உடனடியாக நிறுத்தி, சீன முஸ்லிம்களும் அந்த நாட்டின் மரியாதைக்கும் கண்ணியத்துக்குமுரிய சீனர்கள் என சீன முஸ்லிம்களை நடாத்துமாறு சீன அரசாங்கத்துக்கு பலவந்தப்படுத்தும் பதாதைகளையும்,சுலோகங்களையும் சீன தூதரகத்துக்கு முன்னால் கூடுபவர்கள் தங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுமாறு இந்த நாட்டின் முஸ்லிம்கள் கேட்கின்றனர்.

Post a Comment