May 13, 2019

சிலாபம் பள்ளிவாசல் தாக்கப்படும் CCTV காட்சி


சிலாபம் பள்ளிவாசல் தாக்கப்படும் CCTV காட்சி



6 கருத்துரைகள்:

முஸ்லிம் மக்களின் சொத்துக்களையும் உடைமைகளையும் தாக்கி அழிக்க திட்டமிட்டு இயங்கும் இந்த கீழ்த்தரமான இனவாதிகளுக்கு எதிராக உன்னுடைய கண்ணியமான சக்தியையும் பலத்தையும் காட்டுவாயாக, இந்த இனவாத குழப்பக்காரர்களை அழித்து இந்த நாட்டில் வாழும் நல்ல மனிதர்களுக்கு உன்னுடைய அத்தாட்சியைக் காட்டுவாயாக, யாரெல்லாம் இந்த அநியாயத்துக்கு உடன்பட்டு அவர்களுடன் செயல்படுகின்றனரோ அவர்கள் அத்தனைபேரையும் இந்த உலகிலும் மறுமையிலும் கேவலப்படுத்துவாயாக. இந்த புனிதமான ரமலான் மாதம் நாம் உன்னிடம் இரைந்து கேட்கும் எங்கள் பிரார்த்தனையை அங்கீகரிப்பாயாக.

தமிழ் அரசியல் வாதிகலுக்கும்,முன்னாள் புலிப் பயங்கரவாதிகலுக்கும் இப்போது மிக இனிப்பாக இருக்கும்.ஏனெனில் அந்த இரு தரப்பு இனவாதிகலும் எமக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை என புலம்பிய கயவர்கல்

Arrest these BUDDHIST TERROR Groups.. to Stop and Protect the country from going to HELL.
IF not arrest them.. These racist BUDDHIST will burn all SriLanka..

Arrest these BUDDHIST TERROR Groups.. to Stop and Protect the country from going to HELL.
IF not arrest them.. These racist BUDDHIST will burn all SriLanka..

This comment has been removed by the author.

Rizard, your experience speaks.

Post a Comment