May 15, 2019

பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம், பிரதேசங்களின் தற்போதைய நிலை (மனதை உருக்கும் புகைப்படங்கள்)

பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் பிரதேசங்களின் தற்போதைய நிலை (மனதை உருக்கும் புகைப்படங்கள்)3 கருத்துரைகள்:

இதை செய்தவர்களை ஈருலகிலும் நாசமாக்கு யா அல்லாஹ்.

Ippo manasukku aaruthala....
Ullankalin wali innum theriyaathu....

Post a Comment