March 16, 2019

பதுளை, ஹாலில, வெலிமட, பசற பகுதிகளில் நில அதிர்வு

மலையகத்தின் சில பிரதேசங்களில் இன்று -16- காலை சிறிய அளவிலான நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கூறியுள்ளது. 

பதுளை, ஹாலில, வெலிமட மற்றும் பசற ஆகிய பிரதேசங்களில் இவ்வாறு நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.

0 கருத்துரைகள்:

Post a comment