February 23, 2019

உய்குர் முஸ்லிம்களை, தடுப்பு முகாம்களில் வதைசெய்வது சீனாவின் உரிமை - கண்டிக்கப்பட வேண்டிய, சவூதி இளவரசரின் கூற்று

உய்குர் முஸ்லிம்களை பாரிய தடுப்பு முகாம்களில் வதைசெய்வது சீனாவின் உரிமை என்ற சவூதி இளவரசர் கூற்று வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும். 

Saudi Arabia's Mohammed bin Salman Defends China's Use of Concentration Camps for Muslims During Visit to Beijing

As he faces criticism from Western countries over the brutal murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi, Saudi Arabia’s young crown prince Mohammed bin Salman is forming new alliances.

On Friday, the leader colloquially known as MBS arrived in China, another country accused of authoritarianism, to meet with officials there. He was greeted by China’s Vice Premier Han Zheng and signed key agreements with Beijing related to energy production and the chemical industry. During his visit, he also appeared to defend China’s use of re-education camps for its country’s Muslim population.

"China has the right to carry out anti-terrorism and de-extremization work for its national security,” the crown prince was quoted as saying on Chinese television.

China has detained an estimated 1 million Uighur Muslims in concentration camps, where they are undergoing re-education programs allegedly intended to combat extremism. The Uighur are an ethnic Turkic group that practices Islam and lives in Western China and parts of Central Asia. Beijing has accused the Uighur in its Western Xinjiang region of supporting terrorism and implemented a surveillance regime. Millions of Muslims are also allegedly being forced to study communist doctrine in the camps.

“The Chinese government has long carried out repressive policies against the Turkic Muslim peoples in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) in northwest China. These efforts have been dramatically scaled up since late 2016, when Communist Party Secretary Chen Quanguo relocated from the Tibet Autonomous Region to assume leadership of Xinjiang,” read a report from the organization Human Rights Watch.

 gettyimages-599084278-594x594 Saudi Arabia's Mohammed bin Salman at the G20 opening ceremony at Hangzhou International Expo Center in Hangzhou, China, on September 4, 2016. Nicolas Asfouri/Getty Images

“There have been reports of deaths in the political education camps, raising concerns about physical and psychological abuse, as well as stress from poor conditions, overcrowding, and indefinite confinement,” the report continued. “While basic medical care is available, people are held even when they have serious illnesses or are elderly; there are also children in their teens, pregnant and breastfeeding women, and people with disabilities. Former detainees reported suicide attempts and harsh punishments for disobedience in the facilities.”

China claimed the camps were vocational training schools.

Uighur groups called on Mohammed bin Salman to use his official visit to pressure China on the issue of the concentration camps, as Saudi Arabia has traditionally been a defender of the rights of Muslims worldwide.

But under the leadership of the young crown prince, the country’s leadership has become more pragmatic in its pursuit of foreign policy interests. For example, Saudi Arabia has reportedly started developing closer ties with Israel despite persistent complaints from human rights groups about the country’s treatment of Palestinians. The tentative alliance is meant to sideline Iran, Israel and Saudi Arabia’s mutual enemy.

Mohammed bin Salman will also meet China’s President Xi Jingping during his visit to the country. China and Saudi Arabia have close economic ties, having done an estimated $63 billion worth of trade in 2018.

The killing of Washington Post columnist Khashoggi in the Saudi consulate in Turkey in October 2018 isolated Saudi Arabia internationally. The U.S. intelligence community determined that Mohammad bin Salman was responsible for orchestrating the murder. 

10 கருத்துரைகள்:

“China has the right to carry out anti-terrorism and de-extremization work for its national security,”
This statement doesn’t mean he said to torture uighurs!!! “Every country has its right to wipe out terrorism” that’s what he meant
ஜப்னா முஸ்லீம் என்ற பெயரில் அவதூறு நியூஸ் பதிவிடும் இஹ்வானிஸ ஊடகம் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தையும் கற்றுக் கொள்வது சிறந்தது!!!!

MBS is a murdera war criminal and traitor of the muslim ummah
he is zionist

This bloody Arab Wahibi doesn't care about fellow Muslim. He is the number one murderer and supporting fellow murder regime.
This is a good lesson for Non Arab Muslim, sometimes they think Arab Muslims will help them in crisis.
Arab will not help Ajamis. Ajamis will help Ajamis and Arabs.
May Allah give all assistance to Turkish, Malaysian, Indonesian and other non-arab governments to help fellow Muslim.

MBS is no 1 Arab extremists donkey. Son of bitch(butcher) so on day he and his fuck king families are paid them criminals activities.

Now Islam is destroyed not by Sufi, or Ikhwani, or Tablighi, but Saudi ultra Salafi.. hypocritical Muslims. we repeat Islamic history. one third of Sura bakara speaks about hypocritical people. Allah knows best .. Islamic history repeat itself.. to protect Iman now is more difficult now than any time.. Islam is on test.. not by non-Muslims but by muslims

Now Islam is destroyed not by Sufi, or Ikhwani, or Tablighi, but Saudi ultra Salafi.. hypocritical Muslims. we repeat Islamic history. one third of Sura bakara speaks about hypocritical people. Allah knows best .. Islamic history repeat itself.. to protect Iman now is more difficult now than any time.. Islam is on test.. not by non-Muslims but by muslims

It's nothing to do with Islam. It's is to do with MBS and Saudis Sisi and some UAE rullers

This Salman is a Zionist Pig, Zionism the IsraHell's ideology has got into Salman's every nerve. On the other side he is being brainwashed by the US Evangelicals. Saudi Rulers are funding terrorism and creating chaos around the world backed by the United SNAKES of America, May Allah Almighty destroy this enemy of Islam.

I thing the Saudi ruler's statement is correct. But the terrorist scumbags living in Sri Lanka can't digest that.

The real Terrorists in Sri Lanka and their cohorts were eliminated in 2009; and some of the remaining terrorists scumbags living in Sri Lanka are still being hunted down one by one.

Post a Comment