February 18, 2019

ஜனாதிபதி செயலக சாரதி, போதைப்பொருளுடன் கைது

ஜனாதிபதி செயலக சாரதி ஒருவரும் கொழும்பின் ஓட்டோ சாரதி ஒருவரும் நேற்று போதைப்பொருளுடன் அரலகங்விலவில் கைது !

-Siva-

0 கருத்துரைகள்:

Post a comment