January 01, 2019

முஸ்லிம்களை பௌத்தர்கள் குரோதம் கொள்ளும் நிலை, மஸ்­ஜி­த்கள் இளை­ஞர்­களைக் கண்­கா­ணிக்க வேண்டும்

முஸ்லிம் சமூ­கத்தின் மீது பெரும்­பான்மை மக்கள் மீண்டும் குரோதம் கொள்ளும் சூழ்­நிலை உரு­வா­கி­யுள்ள இந்த சந்­தர்ப்­பத்தில் நாடெங்­கு­முள்ள மஸ்­ஜி­த்கள் இளை­ஞர்­களைக் கண்­கா­ணித்து வழி­ந­டாத்­து­வதில் மும்­மு­ர­மாகச் செயற்­பட வேண்டும். அகில இலங்கை  ஜம்­இய்­யத்துல் உலமா சபை மஸ்­ஜி­து­க­ளுக்கு ஏற்­க­னவே வழங்­கி­யுள்ள செயற்­றிட்­டங்கள் மேலும் விரை­வு­ப­டுத்­தப்­பட வேண்டும் என  அகில இலங்கை ஜம்­இய்­யத்துல் உலமா சபையின் தலைவர் அஷ்ஷெய்க் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி முப்தி தெரி­வித்தார்.

மாவ­னெல்லை உட்­பட சில  பகு­தி­களில் புத்­தர்­சிலை சேத­மாக்­கப்­பட்­டுள்­ளமை தொடர்பில் கருத்து தெரி­விக்­கை­யி­லேயே அவர் இவ்­வாறு கூறினார். அவர் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரி­விக்­கையில், 

முஸ்லிம் இளை­ஞர்கள் முக­நூல்­களை அமை­திக்குப் பங்கம் விளை­விக்கும் வகையில் பயன்­ப­டுத்­தக்­கூ­டாது. முக­நூல்கள் நல்ல விட­யங்­க­ளுக்கு மாத்­தி­ரமே பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வேண்டும். முஸ்­லிம்­களின் செயல்கள் எப்­போதும் நல்­லி­ணக்­கத்­தையும்  சக­வாழ்­வையும் ஊக்­கு­விப்­ப­தாக அமை­ய­வேண்டும். உலமா சபை முஸ்லிம்  சமூ­கத்தைக் குறிப்­பாக இளை­ஞர்­களை போதைப்­பொருள்  பாவ­னை­யி­லி­ருந்தும் பாது­காப்­ப­தற்­கா­கவும்,  தீவி­ர­வா­தத்திலிருந்தும் விடு­விப்­ப­தற்­கா­கவும் வேலைத்­திட்­ட­மொன்­றினைத் தயா­ரித்து  அமுல்­ப­டுத்தி வரு­கி­றது.

மஸ்­ஜி­துகள் ஊடாக மேற்­கொள்­ளப்­படும் தேசிய வலை­ய­மைப்புத் திட்­டத்தின் மூலம் இந்த வரு­டத்தில் மாவட்ட ரீதியில் 48 நிகழ்ச்­சிகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பள்­ளி­வா­சல்­களின் நிர்­வா­கிகள், உல­மாக்கள் மற்றும் துறைசார் நிபு­ணர்கள் மூலம் இத்­திட்­டங்கள் செயற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்­றன.

முஸ்­லிம்கள் சமா­தா­னத்தை விரும்­பு­ப­வர்கள் ஏனைய சம­யங்­க­ளையும், இனங்­க­ளையும் கௌர­வப்­ப­டுத்­து­ப­வர்கள் என்­பதை வர­லாறு நெடு­கிலும் நாம் நிரூ­பித்து வந்­துள்ளோம். என்­றாலும் ஒரு­சில இளை­ஞர்­களால் தூர­நோக்­கின்றி மேற்­கொள்­ளப்­படும் செயல்கள் நாட்டில் இன­வா­தத்­துக்குத் தூப­மி­டு­வ­தாக அமைந்­து­விடும். இதன் விளைவால் ஏற்­படும் விப­ரீ­தங்­களை சமூ­கமே அனு­ப­விக்க வேண்­டி­யேற்­படும்.

ஏனைய சமூ­கங்­க­ளுடன் சக­வாழ்வைப் பேண­வேண்டும் என்­பதில் உல­மா­சபை உறு­தி­யாக இருக்­கி­றது. புனித குர்­ஆனின் போத­னைகள் மீது பெரும்­பான்மைச் சமூகம் சந்­தேகம் கொண்ட சந்­தர்ப்­பங்­களில் அச்­ச­மூ­கத்­திற்கு தெளி­வுகள் வழங்கி அவற்றைத் தீர்த்­தி­ருக்­கி­றது.  அனர்த்­தங்கள் இடம் பெற்ற சந்­தர்ப்­பங்­களில் ஏனைய சமூ­கத்­தி­ன­ருக்கு உத­விக்­கரம் நீட்­டி­யுள்­ளது.

பெரு­பான்மைச் சமூ­கத்தின் மத்­தியில் வாழும் நாம் அன்பால், அறிவால், நிதா­ன­மாக எமது பிரச்­சி­னை­களை அணு­க­வேண்டும். மனி­தா­பி­மான அடிப்­ப­டையில் உத­வி­களைப் பரிமாற்றிக்கொள்ளவேண்டும்.

மாவனெல்லை உட்பட சில இடங்களில் புத்தர்சிலைகள் சிதைக்கப்பட்டமையை உலமாசபை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.  இச்சந்தர்ப்பத்தில் உலமாக்களும், புத்திஜீவிகள், பள்ளிவாசல்களின் நிர்வாகிகளும் இளைஞர்களை வழிநடத்துவதற்கு தாமதமின்றி ஒன்றுபட வேண்டும் என்றார்.

1 கருத்துரைகள்:

All Muslim wish to punish the culprit who has done this kind of idiotic work, government and police need to investigate deeply to find out the truth not because of Muslim, few Muslim were arrested base on suspecting and end of the investigation they could be innocent, so Budish need to be silent , Most of Sri Lankan are suspecting Anti Muslim political and Budish group who are still targeting Muslim community in different way to launch a massive attack, Rajapaksa , vimal vira vamsa and sambika are suspected politician to achieve some benefits,
if anyone generally thinks, now a days Muslim are carefully walk in sri lanka thinking of past incident by Bu-dish extremist , they know well even small such things can bring big issue in sri lanka, so musims never think to do such things to Budish. Muslim has loving peace ,
all Buhish need to put this on their mind,

Also Muslim like to investigate and punish all culprit who has done past anti Muslim incidents in same manner, those impact were massive including many death. if you do the same job you are the police and defence forces otherwise you are ?????????????

Post a Comment