March 13, 2018

ஜனாஸா அறிவித்தல் - சுஹைப் அப்துர் றஹீம்

யாழ்ப்பாணம்   - சோனகதெரு,காமால் வீதியைச் சேர்ந்த சுஹைப் அப்துர் றஹீம் லண்டன்  லூட்டன் நகரில் இன்று(13-03-2018) வபாத்தானார். 

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். 

மர்ஹூம்களான றஹீம்,மசூனா ஆகியோரின் மகனும், றஜியாவின் கணவரும், இன்ஸாபின் (லண்டன்) தந்தையும் ஜஸ்மின், ரஸ்மினா, ஜுமானா (ஆசிரியை, நீர்கொழும்பு அல்-ஹிலால் மத்திய கல்லூரி) ஆகியோரின் சகோதரரும் ஆவார்.

ஜனாஸா நல்லடக்கம் 14-03-2018 அன்று லண்டன் லூட்டன் நகரில் ளுஹர் தொழுகையின் பின்  இடம்பெறும்.

றமீஸ்  :- 0777805399
ஜின்னா  :-0777492991

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment