January 18, 2018

இந்தச் சிறுவனை ஞாபகமிருக்கிறதா..?


துருக்கிய ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதம மந்திரி முன்னிலையில் அங்காராவில் உள்ள ஜனாதிபதி அரண்மனையில் பாலஸ்தீனிய சிறுவன் ஃபாஸி அல் ஜுனாயி துருக்கி அதிபரின் பாராட்டை பெறுகிறார்கள்.

Mohamed Jawzan


0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment