July 04, 2017

இன்று முக்கிய 4 புதிய நியமனங்கள்

பாதுகாப்புச் செயலர்,  ஜனாதிபதி  செயலாளர் மற்றும் புதிய இராணுவத் தளபதியென அதிரடியாக புதிய நியமனங்கள் இன்று  வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஜனாதிபதி செயலாளராக ஒஸ்டின் பெர்னாண்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

கபில வைத்தியாரத்ன பாதுகாப்பு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

லெப்டினென் ஜெனரல் மகேஷ் செனாநாயக்க புதிய இராணுவத் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ரோஹித்த போகொல்லாகம நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment