May 02, 2017

பலஸ்தீன சிறைக்கைதிகளுக்கு ஆதரவாக, கொழும்பில் கையொப்பமிடலாம்..!


பலஸ்தீன சிறைக்கைதிகள் தமக்கு நடக்கும் அநிதிகளுக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஒருமைப்பாடு தெரிவித்து பலஸ்தீன துதூவராலயத்தில் கையொப்பமிடும் இயக்கம் ஆரம்பமானது. 

 110/10 விஜயராம விதி,
கொழும்பு.

பலஸ்தீன துதுவராலயத்தில் எவரும் சென்று கையொப்பமிடலாம்.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment