May 02, 2017

பள்ளிவாசலுக்கு வந்து சுபுஹ் தொழுதவர்களுக்கு, சைக்கிள்களை பரிசாக வழங்கிய எர்துகான்


-Abu Ariya-

சிறுவர்களை இப்படியும் வளப்படுத்தலாம்...!

தவறாமல் 40 நாட்கள் தொடராக மஸ்ஜித்துக்கு வந்து சுபஹ் தொழுகையை நிறைவேற்றிய பாடசாலை சிறுவர்களை பாராட்டி, துருக்கி ஜனாதிபதி அர்தூகான் சைக்கிள்களை பரிசாக வழங்கி வைக்கிறார்.

4 கருத்துரைகள்:

மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் இவரையும் இவரின் ஆட்சியையும் நீடிப்பானாக

Post a Comment