November 17, 2016

குசல் பெரேரா பற்றி தவறான ஆய்வு - கத்தார் ஆய்வுகூடத்திற்கு தடை


இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர் குசல் ஜனித் பெரேரா தடை­செய்­யப்­பட்ட ஊக்­க­ம­ருந்து பயன்­ப­டுத்­தினார் என தவ­றான அறிக்கை வழங்­கிய கத்தார் ஆய்வு கூடத்­திற்கு உலக ஊக்­க­ம­ருந்து தடுப்பு நிறு­வனம் (-WADA -வாடா) இடைக்­காலத் தடை விதித்­துள்­ளது.

இதற்­கான தீர்­மானம் வாடா நிறை­வேற்றுக் குழுத் தலை வர், இந்தத் தடை நவம்பர் 7 ஆம் திகதி முதல் நான்கு மாதங்­க­ளுக்கு அமுலில் இருக்கும் என வாடாவின் உத்­தி­யோ­க­பூர்வ இணை­யத்­த­ளத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

இதன் பிர­காரம் குறிப்­பிட்ட திக­தி­யி­லி­ருந்து கத்தார் ஆய்­வு­கூ­டத்தில் சிறுநீர் மற்றும் இரத்த மாதி­ரிகள் ஆய்­வுக்­குட்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வது தடை செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

தடை அமு­லுக்கு வரும் வரையில் ஆய்­வுக்­குட்­ப­டுத்­தப்­பட்ட மற்றும் ஆய்­வுக்குத் தயா­ரா­க­வுள்ள மாதி­ரிகள் வாடாவின் அனு­ம­திக்­கப்­பட்ட மற்­றொரு முகவர் ஆய்­வு­கூ­டத்­திற்கு பத்­தி­ர­மா­கவும் பாது­காப்­பா­கவும் அனுப்­பி­வைக்­கப்­ப­ட­வேண்டும் என தற்­கா­லிகத் தடைக்­குள்­ளான கத்தார் ஆய்­வு­கூ­டத்­திற்கு வாடா உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது.

ஆய்­வுகள் உயர் நிலையில் நடத்­தப்­ப­டு­வதை உறு­தி­செய்யும் நோக்­கிலும் விளை­யாட்டு வீர, வீராங்­க­னைகள் மத்­தியில் ஆய்­வுகள் தொடர்­பான நம்­ப­கத்­தன்­மையை உயர்த்தும் நோக்­கிலும் இந்த நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக வாடா நிறு­வனம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

மேலும் கத்தார் ஆய்­வு­கூடம் தனது தடைக்­கா­லத்தில் சீர்­தி­ருத்த நட­வ­டிக்­கை­களை முறை­யாக பேணி­யுள்­ளதை நிரூ­பித்தால் மீள் அனு­ம­திக்கு விண்­ணப்­பிக்க முடியும் என வாடா குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

எவ்­வா­றா­யினும் வாடாவின் 13.7ஆம் இலக்க விதி­க­ளுக்கு அமைய, தடைக்­கான தகவல் கிடைத்த 21 நாட்­க­ளுக்குள் விளை­யாட்­டுத்­துறை நியா­யா­திக்க சபை­யிடம் கத்தார் ஆய்­வு­கூடம் மேன்­மு­றை­யீடு செய்ய முடியும்.

வாடாவின் அனு­ம­தியைப் பெற்­றுள்ள 34 ஆய்­வு­கூ­டங்­களில் தடைக்­குள்­ளான ஏழா­வது ஆய்­வு­கூடம் கத்தார் ஆய்­வு ­கூ­ட­மாகும். பெய்ஜிங், ஆல்­மட்டி, புளூம்ஃ­பொன்டெய்ன், லிஸ்பன், மட்றிட், ரியோ ஆகிய நக­ரங்­களில் இயங்கி வந்து ஆய்­வு­கூ­டங்­க­ளுக்கு இதற்கு முன்னர் வாடா தடை விதித்­தி­ருந்­தது.

இதே­வேளை, குசல் ஜனித் பெரேரா தொடர்­பாக தவ­றான அறிக்கை சமர்ப்­பித்த கத்தார் ஆய்­வு­கூடம் தொடர்­பாக வாடா நிறு­ வனம் என்ன நட­வ­டிக்கை எடுத்­துள்­ளது என அண்­மையில் (நவ. 7) இலங்கை வருகைத் தந்­தி­ருந்த வாடாவின் பிராந்­திய உற­வுகள் பிரதிப் பணிப்­பாளர் டொம் மேயிடம் மெட்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் வின­வி­ய­போது, ‘‘அது தொடர்­பாக வாடாவின் சட்டப் பிரிவே நட­வ­டிக்கை எடுக்கும். வாடா வின் வேறு பிரிவில் நான் கட­மை­யாற்­று­வதால் அது குறித்து நான் அறிந்­தி­ருக்­க­வில்லை’’ என பதி­ல­ளித்­தி­ருந்­தமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

குசல் ஜனித் பெரேரா தொடர்­பாக கத்தார் நிறு­வனம் வெளி­யிட்­டி­ருந்த ஆய்வு அறிக்கை தவ­றா­னது எனவும் அதனை வாபஸ் பெறு­வ­தா­கவும் சர்­வ­தேச கிரிக்கெட் பேரவை கடந்த மே மாதம் 11 ஆம் திகதி அறி­வித்­தது. இதனை அடுத்து குசல் ஜனித் பெரே­ரா­வுக்கு விதிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த தற்­க­கா­லிகத் தடையும் உட­ன­டி­யாக நீக்­கப்­பட்­டது. 

இந்த சம்­ப­வத்­தினால் பெரேரா எதிர்­கொண்ட சொல்­லொணா துய­ரங்­க­ளுக்கு வருந்­து­வ­தாக சர்­வ­தேச கிரிக்கட் பேர­வையின் பிர­தம நிறை­வேற்று அதிகாரி டேவ் றிச்சர்ட் சன் தெரிவித்துள்ளார்.

குசல் ஜனித் பெரேராவுக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகை யில் வெளியிடப்பட்ட பகுப்பாய்வு அறிக்கையை கத்தாரில் இயங்கும் ஆய்வுகூடம் வாபஸ் பெற்றதை அடுத்தே ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை முடிவுறுத்திக்கொள்வதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அறிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment