November 17, 2016

'அபாயம் தலைமேல் செல்லுமுன், கொட்டத்தை அடக்கவும்'

(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)

முஸ்லிம்களின் உணர்வுகளைத் தூண்டிவிட சதி செய்பவர்கள் யார் என்பதனை அரசு உடன் வெளியிட வேண்டுமென முஸ்லிம் முற்போக்கு முன்னணியின் செயலதிபரும் முன்னாள் முஸ்லிம் கலாசார அமைச்சருமான  ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தபால், தபால் சேவைகள் முஸ்லிம் விவகார அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ ஹலீம் ஊடகங்களுக்கு இது தொடர்பாகத் தெரிவித்திருந்த கருத்து தொடர்பாகவே அஸ்வர் இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறியிருப்பதாவது,

முஸ்லிம்களின் உணர்வுகளைத் தூண்டிவிட சதி செய்யப்பட்டு வருவதை உளவுப் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தகவல் தரப்பட்டுள்ளதாக முஸ்லிம் விவகார தபால் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ. ஹலிம் ஊடகங்களுக்கு நேற்று (16) கூறியுள்ளார்.

சம்பந்தப்பட்ட சதிகாரர்கள் யார் என்பதை நாட்டு மக்கள் அறியவேண்டும். இதற்கான விளக்கத்தை அரசாங்கம் உடன் அளிக்க வேண்டும்.

சில காலமாக சியோனிய - மொஸாத் உளவுப் பிரிவினர் நம் நாட்டில் உலாவி வருவதாக உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் செய்திகள் வெளியாகின. மொஸாத் படையின் அதிகாரி வலைப் பின்னல் நம் நாட்டில் முஸ்லிம்களைக் குறி வைத்துத்தான் நடை பெறுகிறது என ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். சியோனிச - மொஸாத் பிரிவினர் இஸ்ரவேலின் கைப்பொம்மையாகும். மறைந்த அமைச்சர் காமினி திஸாநாயக்கவே, விக்டர் ஒஸ்டோர்ஸ்கி என்பவர் எழுதிய நூலில் குறிப்பிட்டுள்ள விபரங்களை அன்று வெளியிட்டார். புலிப்படைக்கும் அரச படைக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு மதிலின் இரு புறமிருந்து யுத்த பயிற்சியளிக்கப்பட்ட விபரமும் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது. முஸ்லிம்கள் உதவி நல்கி வெற்றி பெற்ற இந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் இந்திய சக்திகள் எமது மண்ணில் அதிகரித்துள்ளது மிகவும் கவலைக்கிடமான விடயமாகும்.

அமைச்சர் ஹலீம் தெரிவித்துள்ள செய்தியின் அடிப்படையில், சதிகார கும்பலை இனம் காணவும். அபாயம் தலைமேல் செல்லுமுன் அவர்கள் கொட்டத்தை அடக்கவும் நாம் ஜனாதிபதியை வேண்டுகிறோம்

31 கருத்துரைகள்:

"The Muslim Voice" fully supports the stand taken by Brother Shiraz Noordeen - Attorney-at-Law to appear on behalf of the Tahwheed Jamaath Secretary of Sri Lanka, Abdul Razik was arrested by the Maligawatta police. "The Muslim Voice" feels that it is the duty of all Muslims to stand together in this issue and defend a brother Muslim being meted out with "INJUSTICE" by the "Yahapalana government", while letting go the violent Gannasara Thera who has made much more violent anti-communal and anti-religious speeches.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener "The Muslim Voice".

They fought a war with Tamils for 30 years while Muslims enjoyed a very good life; war is over and everybody is so bored and it's quite hard to move the politics and the country; let's turn the attention towards Muslims.

Muslims think they are really wise?

@Hameem Mohamed, what nonsense you are talking about? How dare you say that Muslims enjoyed a very good life during the bloody terrorism in the country. LTTE terrorist did not let anyone to live peacefully. Are you trying to fool someone? Put your real name on the comment idiot...

@Hameem how can you say that Muslims Enjoyed the life? I remember when i was there. I had to stand in the queue for 1 hour to pass the check point to get to work in Colombo.
How many Muslims died in the hands of LTTE?
Many of hem are Innocents. In Sinhalese its the army got killed the most. Please do think before you write something bro

Here is the proof how a Muslim failed his first test itself- the test to show how many 'Emotional' 'Easily' 'Irritable' 'Muslim' 'Donkeys' come down here and comment on JM- an example of a typical 'Muslim' 'Donkey' that loses his cool and sits behind the monitor and starts a war with someone online but can't even pluck a hair of someone that harasses/assaults his Muslim Umma right in front of his eyes.

Looks like you don't know who your father was; don't know who your mother was and ended up with a name 'Unknown' and asking ME to tell my real name? Subhanallah, everybody take a look- This is A MUSLIM. A follower of our beloved Prophet Mohamed's(PBUH) teachings with a mouth that STINKS so nasty.

This is a perfect example of a Muslim DONKEY that gets easily irritated and these are the kind of Muslims that get exploited by the politicians in Sri Lanka to cause havoc and racial tension and put the whole Muslim society in jeopardy.

If you're a real Muslim and you had nothing nice to say, even if you had disagreed with me, you would have totally ignored me and my comment as you've got a lot of better things to do as Muslim- at least take the Quran and recite and try to understand the meaning of it and act accordingly.

If you're one of those that came with only a shopping bag from North, maybe you, exceptionally, had not enjoyed a good life like many other Muslims that atleast owned a house, afford clothings, food and education. But still if you compare yourself with a Tamil that was stopped and stripped at every checking point, that couldn't afford Kerosene to light a lamp, even worse, they lost hundreds of thousands of lives- you gotta say Alhamdulillah.

Now do the math who is talking nonsense and go find your father and mother first.

I infact wanted to see how many fools are going to react to me(like the Muslim donkeys react to a pointless issue like 'Limiting and Legalizing Muslim Marriage') and thank you for proving me that you came out as the first one. The Number one fool!

oh my god! mr mp i i am really appreciate about ur acting ! even the superstar is behind to u ! shame on u

Hameem Mohamed........You are a Real and True Srilankan.
100% true brother!!

Dear "Unknown" Mathaya, Put your real name...When you comment.LOL

@VoiceLanka: Brother, seriously? I have seen your skills in writing in Arabic and your knowledge in Quran/Hatheeth. I assume you are a Ulema and I don't like the idea of arguing/disputing with a Ulema- I have already done that with you if I remember correctly. Anyways,

- What do you mean you/Muslims did not enjoy a good life? Your normal life was interrupted maybe, but you still lived a good life? Did you fight a civil war like Sinhalese and Tamils did? How many of us Muslims were even victims because of the war?

- At the check points, if you held a Muslim name/identity, you were not even checked; you were told 'Yanda!'. But if it was a Tamil- they went through hell.

- Muslims never lost their lives like Sinhalese/Tamils did. Muslims had to lose some lives because of the LTTE terrorism. Are you going to blame all Tamils for that?

Even if it is Sinhalese Soldiers got killed more, are you trying to say their lives are worthless or Muslims' lives are more valued than the Sinhalese/Tamils?

Of course, he is a Tamil terrorist barking here in Muslim name.

Muslims refugees are far more than Sinhalese and Tamils - because of your nonsensical war game.

Fighting against sri Lankan soldiers by Tamil terrorists went in vain.

It was worthless.

Now Ampitiya Thera says all the Tamils are Tamil terrorists.

Your comment shows you are Tamil donkey.

Suppose, Muslims fight against Sri Lankan forces for Razik, and lose lives- will it end up in vain, anyway? It will be worthless, Yusuf Ismath?

"Unga umma UMMA, avanda umaa SUMMAVA???"

You are a fool and a Tamil donkey and talks with venom and vengeance.

Donkeys like you have no right to talk about Muslim marriage.

You are a real idiot.

So you agree, they fought with Tamils for 30 years?

That means all the Tamils are terrorists.

Yusuf Ismath: Oh! if a Buddhist monk mock Tamils, he is right and if he does the same thing to Muslims/Islam- he is WRONG and RACIST? If he said 'All Muslims are ISIS!', he is wrong and bad? Wow, another Muslim for people to take a good look at, and he made a comment on a post regarding Basil and says to Basil Rajapakse "Today people are highly educated, you cant fool them."

Highly educated, huh?

@ bro Hameem, from the number of comments and use of words, i.e. " DONKEYS" can pointed to show who has lost the cool/temper.
More over Stop carrying the burden behind your back. Just because you and me disagree and on one point that I will always disagree with or wise versa.
Don't you think that Muslims had suffered in that war? A war which they had nothing to do with?
Tamils from central and uva province, didnt they live a peaceful life during that time ? I have Sinhalese and Tamils from and a person who grew up from there I know we all did have a relatively peaceful life in the central.
I remember once when army was adavancing one of the Buddhist person was telllng, " Demalunta deela ivara unata pase mey ke.. thambiyonta thamai denda one" ( After finishing the Tamils we should target the thambiya"
So they already had that in their mind.
A humble request if someone disagree with you once don't fill that in your mind and keep thinking that this guy will not agree with me in situation or see the person as your enemy.
Lastly I am not a ulamah, I learn everyday , I am not even closer to that.

Why should Muslims fight against Sri Lankan Forces?

Are you crazy?

Brother Razik's matter is an individual matter.

Why do you make hue and cry?

Kottam adangiyawarhal
Pottik kondu irukka maattenguranwal

We do need any lesson from you.

Your comments shows you are a Tamil racist.

So you nitpick on me to cover the fact that you didn't
answer my questions or you can't answer with a simple
'yes' or 'no' against your conscience? - Well I said that
with a smile on my face.

Did I lose my cool? If I go ahead and address that,
I am going to upset 'Unknown' further if he/she might be
upset with me already. I will just omit that and I am
sorry if I looked as if I lost my cool in your opinion.

I assumed you to be a Ulema and I still gave the benefit
of the doubt to me as you came as Number 2 in reaction
and went ahead replying to you as I thought whether you
be a Ulema or not, whether you would agree with me or not,
it was important for me to still address you. Now why I
say this- it is about how we, Muslims, react to situations
and make them really happen. When you walk pass people
that boo at you 'Ado keri thambiya!', you just keep walking
and don't bite the dog that bit you if you are a wise
Muslim given the present situation in Sri Lanka. The same
was with 'Unknown'- when we Muslims encounter someone
online that challenges us(like 'Muslims think they are wise?'), instead of tackling them intellectually, we immediately
jump into a reaction that's worth no penny. The same can be attributed to any political and social situation that arise
against Muslims.

The point is: if Muslims think they are wise, then they
will be sensible enough to have the awareness that
'Someone is trying to drag us into mud- let's not allow
them to win over it! We are not emotional donkeys that
gets easily irritated over every silly things. We are the
people that have a strong will power to get up at dawn and
pray right before the world opens its eyes. Well, that of
course applies to those who have the will power to really
wake up before the the rest of the world and pray fajr.

As for the war - you are still talking against your
conscience. So MANY INNOCENT PEOPLE(Sinhalese, Tamil,
Muslims) that had nothing to do with the war suffered
their lives unnecessarily. Tamils, wherever they
were from- East, North, Central, Uva or be it anywhere-
even if they were living sort of a peaceful life,
they were discriminated in any given aspect of their
life and endlessly harassed left and right in Sri Lanka
and that is a fact. Don't I think Muslims had suffered
in the war- you asked- AS A MUSLIM, WERE YOU EVER DISCRIMINATED/HARASSED BECAUSE OF THE CIVIL WAR?
I WAS NEVER! AND THAT IS THE TRUTH AND I KNOW
THOUSANDS OF MUSLIMS AND THEIR FAMILIES THAT HAD
ENJOYED A VERY GOOD LIFE AND THE WAR NOT AT ALL
AFFECTED THEIR LIVES. Muslims lost lives in a couple
of incidents and we can't take that as a fact to justfy
that we suffered the war compared to Tamils.

So, do I still need to ask 'Muslims think they are
wise? Seriously??' Well that goes for Yusuf Ismath.

@ Yusuf Ismath, I see that you must be a well grown dummy
or a new born baby(I mean, you must be a 'Eruma Maadu' or
'Pasu Maadu' and you know the difference right). I think
the time invested on you was more than enough addressing
you here.

PS: I never seen anyone(or you) as an enemy just because
they differed with me in opinion. I see that you are not
in Sri Lanka, so private message me, so that we can meet
and share many insights. No worries, I wont reveal JM who
you are(smily).

Sorry! forgot to mention '@VoiceSriLanka' on the above comment.

You started first donkey and drums I Manadu and Padua malady??

Are you working in a Zoo as a Warden?

Try to learn how to comment in a civilised manner.

ISIS leader is an Israeli non-Muslim, his name is Simon Elliott.created by CIA

To:anpu
Naattai seeralitha neengal srilankans?

Hameem, I think you're hypocrite.(munaafiq). Ungalai ponru Madu, maadu bothayil ulanru, child sexual abuse seiya solhinreeraa?

Who were gone to fight with Sinhalese, Muslims or Tamils?
Who's claiming separate country from Sri Lanka? Who was killed Sinhalese & destroyed temples? Who got weapons from foreign countries? Who is behaving like animals(recently, many rape cases in northern province & many Muslims massacred by tigers)

Post a Comment