November 09, 2016

களனியில் 450 மில்லியன் ரூபா, கொக்கைன் மீட்கப்பட்டது


களனி பெதியகொட பகுதியில் 450 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான கொக்கைன் சற்றுமுன்னர் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

கொள்கலன் ஒன்றிலிருந்தே 31 கிலோ நிறையுடைய குறித்த கொக்கையின் தொகை மீட்கப்பட்டுள்ளது.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment