October 20, 2016

பொருளாதாரத்தை மீண்டும் சமநிலைக்கு கொண்டுவர, சவூதி அரேபியா தீவிர முயற்சி


முதல் சர்வதேச பத்திர விற்பனை மூலம் செளதி அரேபியா 17 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிதியை திரட்டி உள்ளது.

இந்த ஆண்டு செளதி அரசாங்கம் சுமார் 90 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பட்ஜெட் பற்றாக்குறையை கணித்துள்ளது

இந்த ஆண்டு செளதி அரசாங்கம் சுமார் 90 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பட்ஜெட் பற்றாக்குறையை கணித்துள்ளது

எண்ணெய் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில் பெரும் வீழ்ச்சியை தொடர்ந்து , இந்த ஆண்டு செளதி அரசாங்கம் சுமார் 90 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பட்ஜெட் பற்றாக்குறையை கணித்துள்ளது.

எண்ணெய் விற்பனை மூலம்தான் செளதி அரேபியாவுக்கு பெரும்பாலான வருவாய் கிடைக்கிறது.

இந்த கடன் விவகாரமானது, எண்ணெயை தவிர்த்து பொருளாதாரத்தை மீண்டும் சமநிலைக்கு கொண்டுவரும் முயற்சிகளின் ஓர் அங்கமாக பார்க்கப்படுவதாக செய்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம், ஒரு ஆழமான தாக்கத்தை உண்டு செய்யக்கூடிய பொருளாதார சீர்திருத்தத் திட்டத்திற்கு செளதி அரேபியா அனுமதி வழங்கியிருந்தது.

சந்தையில் எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்ட சிக்கன நடவடிக்கையின் ஒர் அங்கமாக அரசாங்கள் ஊழியர்களுக்கு ஊதியங்கள் கடுமையாக குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

BBC

8 கருத்துரைகள்:

Saudi make some terrible mistakes.
One of biggest oil producing nation faces bankruptcy...if economy is put right now by 3 years time it can be facing more difficult..
It should noted that Saudi did not have any experts as we see in Japan or Korea or Singapore or Malaysia..
Saudi mainly depends on oil for its income ...Hajj may give second income..
What experts Saudi has ?
What mistake it has done?
It invested all oil money in West banks or US BANK THEY SAID ONE THRILLIONS DOLLAR OR MORE ..
Now us want compensation for 9/11.
US Congress wanted for it ..
Now all Saudi money will be taken by US as compensation for 9/11.
What more?
Saudi spends 6 billion for annual weapons..
To keep western weapon factories to roll.over ?.
What more saudi does not have any
Agricultural or industrial or commercial industry ?
How long it will last like
Alternative energy consumption can make more difficulties for Saudi.
In politics
Iran can invade Saudi after fall of Syria
And Yemen in Iran supporters hand
All Gulf countries are vulnerable for Iran influence and invasion..
Safvid empire is in waiting
Stupidity of Saudi poltics is very much clearer for any good politics students.
SAUDI DEPENDED MORE ON US BUT TODAY
US NEEDS IRAN MORE THAT SAUDI ..
US KNOWS WELL IRAN IS MORE IMPORTANT FOR US MORE THAN SAUDI FOR MANY REASONS
AFTER OIL DRY OUT SAUDI DOES NOT HAVE ANY FUTURE ECONOMIC OR DEVELOPMENT PROGRAMME..
IRAN WITH ITS RICH HUMAN RESOURCES AND NATURAL RESOURCE MORE NEEDED TO US THAN SAUDI ..
TO COUNTER RUSSIA INFLUENCE IN ME US NEEDS IRAN MORE THAN SAUDI.
LOOK AT QUALITY OF IRAN DIPLOMACY AND SAUDI DIPLOMACY?
HUGE DIFFERENCE..
ANY ONE CAN FOOL SAUDI..
US HAS DONE IT IN 9/11 COMPENSATION..
SAUDI DID MAKE FRIENDSHIP WITH SUNNI MUSLIM WORLD AT ALL ..
RATHER THAN TRYING TO MAKE A LARGER SUNNI BLOCK OR FEDERAL SYSTEM IN GULF OR BEYOND WITH SUNNI WORLD..
SAUDI HAS BEEN WASTING IN MONEY IN MANY THINGS
NOW ALLAH IS PUNIAHIMENT IS COMMING ONE BY ONE
HAD THEY DO NOT HAVE SACRED PLACES IN SAUDI.
IT WOULD HAVE BEEN IN MORE TROUBLE..

Saudi make some terrible mistakes.
One of biggest oil producing nation faces bankruptcy...if economy is put right now by 3 years time it can be facing more difficult..
It should noted that Saudi did not have any experts as we see in Japan or Korea or Singapore or Malaysia..
Saudi mainly depends on oil for its income ...Hajj may give second income..
What experts Saudi has ?
What mistake it has done?
It invested all oil money in West banks or US BANK THEY SAID ONE THRILLIONS DOLLAR OR MORE ..
Now us want compensation for 9/11.
US Congress wanted for it ..
Now all Saudi money will be taken by US as compensation for 9/11.
What more?
Saudi spends 6 billion for annual weapons..
To keep western weapon factories to roll.over ?.
What more saudi does not have any
Agricultural or industrial or commercial industry ?
How long it will last like
Alternative energy consumption can make more difficulties for Saudi.
In politics
Iran can invade Saudi after fall of Syria
And Yemen in Iran supporters hand
All Gulf countries are vulnerable for Iran influence and invasion..
Safvid empire is in waiting
Stupidity of Saudi poltics is very much clearer for any good politics students.
SAUDI DEPENDED MORE ON US BUT TODAY
US NEEDS IRAN MORE THAT SAUDI ..
US KNOWS WELL IRAN IS MORE IMPORTANT FOR US MORE THAN SAUDI FOR MANY REASONS
AFTER OIL DRY OUT SAUDI DOES NOT HAVE ANY FUTURE ECONOMIC OR DEVELOPMENT PROGRAMME..
IRAN WITH ITS RICH HUMAN RESOURCES AND NATURAL RESOURCE MORE NEEDED TO US THAN SAUDI ..
TO COUNTER RUSSIA INFLUENCE IN ME US NEEDS IRAN MORE THAN SAUDI.
LOOK AT QUALITY OF IRAN DIPLOMACY AND SAUDI DIPLOMACY?
HUGE DIFFERENCE..
ANY ONE CAN FOOL SAUDI..
US HAS DONE IT IN 9/11 COMPENSATION..
SAUDI DID MAKE FRIENDSHIP WITH SUNNI MUSLIM WORLD AT ALL ..
RATHER THAN TRYING TO MAKE A LARGER SUNNI BLOCK OR FEDERAL SYSTEM IN GULF OR BEYOND WITH SUNNI WORLD..
SAUDI HAS BEEN WASTING IN MONEY IN MANY THINGS
NOW ALLAH IS PUNIAHIMENT IS COMMING ONE BY ONE
HAD THEY DO NOT HAVE SACRED PLACES IN SAUDI.
IT WOULD HAVE BEEN IN MORE TROUBLE..

King keeps 80% of Saudl's wealth, then how come economy will improve?

1st of all Saudi needs to become as a civilised country, then bring democracy there.

I think USA or UN should involve in Saudi's internal matters to make it better the country, otherwise it soon become terrorists paradise like Pakistan.

US and West know well richess or human potentiality of each country ..
Human resources index of each country ..Saudi had all this money fromaking 1940 and up to now with oil ..
It could not come one of strong economy of the world but it becomes as consumers of the world ..
Now faces backcountry..
Mismanagement and no skills nor talent
..what is Quran call do give your money to fools.
So ...Now US and West and all world know
How financially foolish are they???
Us and west hav already milked Saudi as much as they want ..
Now Saudi cow has no.milk left over
Only for more years to milk them ..
Then US and West either will say good bye to Saudi or leave it to get old and have its natural death ..
No one will try help old cow except it's own relatives and it's close friendse from.Muslims world ..
But now Saudi has more enemies than relatives in ME ..
I said repeatedly survival of Saudi is in its cooperation and in its methods of dealing with Muslim countries...
Saudi needs democratic system soon..
It needs talented leadership not dyingredients kings

சவூதி இளவரசரைக் கொன்று இஸ்லாமிய நீதியை நிலைநாட்டியது என்று "இஸ்லாமிய சவூதி" பேசியவர்களே, சர்வதேச கடன் பத்திரங்கள் வட்டியுடன் தொடர்பு பட்டவை என்பதை வசதியாக மறந்துவிட வேண்டாம்.

( "சவுதி சனத்தொகையில் 10% இளவரசர்கள் தான்" என்று நக்கலாக அங்கே - தம்மாமில் சொல்வார்கள். சவுதி இளவரசர் என்பதி, பிரித்தானிய இளவரசர் போன்று அரிதான ஒன்றல்ல. )

First of all, USA is the source of terrorism, According to Edward Snowdon. Kingdom is prohibited in Islam. Pakistan helped to cease the war(prabakaran), it's why he's barking.

Democracy itself is a curse. Even America don't have democracy.
Look at UN council, why they give certain countries veto power ? Is it democracy?

May Allah Bless the SAUDI ARABIA, which has given jobs to millions of people around the world, especially from Srilanka more than 400000 people, who feed their relatives back in the country.

It is sad,,, still living with the middle-east salary many relatives.. people only pours hate toward this country due to their attachment and blind following of certain JAMATHS.

May Allah Guide them to correct path and follow the way of SALAF us saliheens.

Post a Comment