October 19, 2016

"நல்லாட்சிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்த முயற்சி"

அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் இன்றைய -19- ஊடகவிலாளர் மாநாட்டில் அமைச்சர் ராஜித்த தெரிவித்த கருத்துக்கள்

மூத்த அரசியல்வாதியான ஏ.எச்.எம்.பௌசியிடம் FCID இல் பயிற்சி பெறுபவர்களே விசாரணைகளை மேற்கொண்டனர், இது தவறு. இதிலிருந்து நல்லாட்சிக்கும் முஸ்லிம் மக்களுக்கும் இடையில் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு கடந்த ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவாளர்கள் முயற்சிப்பதாகவும் அமைச்சரவை பேச்சாளர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார்.

7 கருத்துரைகள்:

Fawsi இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு இத்தனை நாட்கள் செய்தது என்ன? மஹிந்த ஆட்சியில் வாய் மூடி மவுனிகளாக இருந்துவிட்டு இன்று இவருடைய தனிப்பட்ட பிரச்சினை முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் பிரச்சினையாக மாற்றுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இத்தனை ஆண்டு ஆட்சியில் கொழும்பு முஸ்லிம்களின் கல்வி பற்றி எந்தவொரு உருப்படியான சேவைகளையும் செய்யாத fawsi வெட்கப்பட வேண்டும்

Is Minister Rajitha Seneratne trying to cover-up what the Norwegians are trying to do in Sri Lanka and bring disrepute to the Muslims? Why is Rajitha Seneratne trying ti pin down Rajapaksa loyalist on this issue. The Muslims are already frustrated with the treatment they are getting from the “Yahapalana government” Where is MP Chathura Seneratne not their to defend Minister Fowzi. Where has MP. Chathura Seneratne gone to hide himself? He is not seen or heard these days in the political playing field supporting the “Yahapalana government”?
It is much appreciated that the Sunday Leader journalist Camelia Nathaniel has all the "guts" to bring out the whole story out of this "two faced" deceptive politician - http://www.thesundayleader.lk/2016/05/22/rajitha-off-the-hook-in-fishy-deals/. During the time he was with Mahinda government and was making many trips to Norway, I had a feeling that there is something surprising, because Mahinda government was vehemently opposed to some of the actions (international moves) taken by the Norwegian government and also the involvement of the Norwegian diplomats dabbling in our local affairs and politics. But come the presidential elections and the pre-election activities, it is now revealed that Rajitha Seneratne's visits to Norway was to facilitate the R2R Regime change project by the international community who were opposed to Mahinda (UPFA) ruling Sri Lanka. Rajitha's son, now an MP of the UNP had clearly explained the CONSPIRACY to the media lately. HE. President Maithripala Sirisena and PM Ranil Wickremasinghe should be vigilant about this father and son political conspirators, because if they will pursue corruption charges on the frauds and corruptions reported above, he may try to topple (CHANGE) the Yahapalana government too. This is the trump this treacherous politician who robbed the Government Hospital (Dental Division) for around Rs. 450,000/= and when was removed from his parliament seat cuddled UNP leader Ranil and got a nominated MP post to parliament .The name sited as Dr N.H.R.H. Senaratne, NIC number 501501760 V, who deposited RS 7,500,000 is none other than Dentist and MP Rajitha Seneratne in the Golden Key Company frauds. Much was highlighted in the media then. This is in a court case concerning the Golden Key Company taken up in January 2013. This information has been extracted from Watawala report.
(Contd. below).

(Contd. from above.)
In another case against this UNSCULPROUS politician, representing former Deputy Minister of Justice Dilan Perera, Wijeydasa Rajapashke in 1999 petitioned the Court of Appeal insisting that Dr. Rajitha Senaratne who at the time was an opposition Member of Parliament had no right to hold office as MP and sit or vote in parliament. The argument was that Senaratne had been engaged in business with a government institution while holding office as MP. As a result, on March 31, 2000 the Court of Appeal held that Dr. Rajitha Senaratne had no right to hold office as a member of parliament. Article 91 (1) (e) of Sri Lanka's present constitution states that "no person shall be qualified to be elected as a member of parliament or to sit and vote in Parliament" and section (1) (e) of that Article says "if he has any such interest in any such contract made by or on behalf of the state or a public corporation as parliament shall by law prescribe." The Court of Appeal at the time it made its ruling in the Senaratne case, also held that it was manifestly clear that the first respondent, Rajitha Senaratne had entered into a contract with a government department or a government institution during his tenure of office as MP and that therefore he has disqualified himself to be an MP. The accusation against Dr. Senaratne at the time was that he had solicited and been awarded contracts to supply medical equipment to the Health Ministry during his tenure as a sitting member of parliament. But the worst in support of Mahinda Rajapaksa and against Rajitha Seneratne comes out now as RUMOURS, that Rajitha Seneratne during his tenure of being Minister of Fisheries has been soliciting large amounts of payments from each exporter to allocate special licenses for the export of BECHE-DE-ME or SEA CUCUMBER from Sri Lanka during a time and even now, it was a prohibited marine life. Many BECHE-DE-ME or SEA CUCUMBER modalities in the Mannar district, Northern peninsular and even down south will vouch for this corruption. President Maithripala Sirisena and PM Ranil Wickremasinghe should NOT FAIL to proceed with all FCID complaints Minister Rajitha Seneratne and his son. For the Muslims, they should start to "RE-THINK" their political "strategies" now, Insha Allah.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener – The Muslim Voice.

Brother Sadath Hassan,

Please browse this website on internet and you will get the full story, Insha Allah. "The Muslim Voice" is Authoritative, Truthful, Honest and FEARLESS in the "COMMENTS/REBUTTALS it makes which is based on the best professional and deep political communication research undertaken on all issues.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - "The Muslim Voice".

@Noor, ஏன் நோர்வே யை இதற்குள் இழுத்து திட்டுகிறீர்கள்?

அண்மையில் நோர்வே அதிகாரிகள் சிலர் யாழ் முஸ்லிம்களுக்கு உதவுவதாக சொன்ன செய்தி JM யில் வந்ததை அறியவில்லையோ?

Dear Mr. Ajan Antonyraj,
I read that news in www.jaffnamiuslim.com - YES. The agenda of the Norwegians in Sri Lanka, especially when it comes to the Muslims/ Muslim Factor/minorities is subject of "ULTERIOR" motives, NOT sincere and TRUE and is "SINISTER".
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - "The Muslim Voice".

Post a Comment