October 31, 2016

மனித மிருகங்களிடமிருந்து, எமது உறவுகளை காப்பாற்ற பிரார்த்திப்போம்


மனித மிருகங்களிடமிருந்து எமது பர்மா உறவுகளைக் காப்பாற்றிவிடு யா அல்லாஹ்! அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை கொடுத்துவிடு ரஹ்மானே!

// ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் பர்மா முஸ்லிம்களுக்காக பிரார்த்திப்போம் //0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment