August 16, 2016

ஜம்­இய்­யதுல் உலமாவின் சேவைக்கு, உலக முஸ்லிம் லீக் பாராட்டு - உதவிகளை வழங்கவும் இணக்கம்


அகில இலங்கை ஜம்­இய்­யத்துல் உல­மா­சபை இலங்கை முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு செய்யும் சேவை­களைப் பாராட்­டிய உலக முஸ்லிம் லீக்கின் செய­லாளர் நாயகம் கலா­நிதி அப்­துல்லா பின் முஹ்சின் அல்­துர்க்கி உலமா சபையின் சேவை­க­ளுக்கு முடி­யு­மான உத­வி­களை வழங்­கு­வ­தாகத் தெரி­வித்தார்.

இலங்­கையில் நடை­பெற்ற உலக முஸ்லிம் லீக்கின் சர்­வ­தேச இஸ்­லா­மிய மாநாட்டில் கலந்து கொள்­வ­தற்கு வருகை தந்­தி­ருந்த உலக முஸ்லிம் லீக்கின் செய­லாளர் நாயகம் அல்­துர்க்கி கொழும்­பி­லுள்ள அகில இலங்கை ஜம்­இய்­யதுல் உலமா சபையின் தலைமைக் காரி­யா­ல­யத்­துக்கு விஜயம் செய்தார்.

அவரை அகில இலங்கை ஜம்­இய்­யத்துல் உலமா சபையின் தலைவர் அஷ்ஷெய்க் எம்.ஐ.எம்.ரிஸ்வி முப்தி, பொதுச் செய­லாளர் அஷ்ஷெய்க் எம்.எம்.ஏ.முபாரக் ஆகியோர் வர­வேற்­றனர். உலமா சபையின் அனைத்துப் பிரி­வு­க­ளையும் செய­லாளர் நாயகம் அல்­துர்க்கி பார்­வை­யிட்டார்.

உல­மா­ச­பையின் செயற்­பா­டுகள், சமூ­கத்­துக்கு ஆற்றும் பணிகள், இன நல்­லி­ணக்­கத்­துக்­கான விழிப்­பு­ணர்­வுகள் என்­பன உலமா சபையின் தலை­வ­ரினால் விளக்­கப்­பட்­டன. உல­மா­ச­பையின் ஆரம்பம் எவ்­வாறு இருந்­தது என்­பது பற்­றியும் விளக்­கப்­பட்­டது.

ஜம்­இய்­யாவின் ஊடகம், மக்தப் என்­ப­வற்­றுக்கு தனது வாழ்த்­துக்­களை முஸ்லிம் லீக்கின் செய­லாளர் நாயகம் தெரி­வித்தார்.

உலமா சபைத் தலைவர் ரிஸ்வி முப்தி தனது வர­வேற்­பு­ரையில், 

இலங்­கையின் வர­லாற்றில் முஸ்­லிம்கள் ஏனைய சமூ­கங்­க­ளுடன் சமா­தா­ன­மாக நல்­லு­ற­வு­டனே வாழ்ந்து வந்­தி­ருக்­கின்­றார்கள். அண்­மைக்­கா­ல­மா­கவே முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு எதி­ராக சில பிரச்­சி­னைகள் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டன.

இனங்­க­ளுக்­கி­டையில் நல்­லி­ணக்­கத்தை வளர்ப்­ப­தற்கும் தேசிய ஒரு­மைப்­பாட்­டிற்கும் அரசு முன்­னின்று செயற்­பட்­டு­வ­ரு­கி­றது. முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு உலமா சபை வழி­காட்­டல்­களை வழங்­கியும் வரு­கின்­றது என்றார்.

அகில இலங்கை ஜம்­இய்­யதுல் உலமா சபை மேற்­கொண்­டு­வரும் முஸ்லிம் சமூகம் சார்ந்த சேவைகள் பற்றி அறிந்து தான் மிகவும் மகிழ்­வ­தாக உலக முஸ்லிம் லீக் செய­லாளர் நாயகம் தெரிவித்தார்.

உலமாசபை தலைமையக விஜயத்தில் உலக முஸ்லிம் லீக்கின் செயலாளர் நாயகத்துடன் இலங்கை இஸ்லாமிய நிலையத்தின் தலைவர் ஹுசைன் முஹம்மத்தும் கலந்துகொண்டிருந்தார்.

ARA.Fareel

3 கருத்துரைகள்:

Has the deceptive activities of the All Ceylon Jamiyathul Ulema exposed by Senior Muslim Journalist Brother Latheef Farook in his article under heading - "Political and religious leadership crisis of a Sri Lankan minority" which was published in the Ceylon Daily Mirror dated August 15th., 2016. Please read the details on: ://www.dailymirror.lk/114191/Political-and-religious-leadership-crisis-of-a-Sri-Lankan-minority#sthash.DXzFt9F5.dpuf.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - "The Muslim Voice".

அல்லாஹ் உங்களது சேவையை ெபா ருந்தி கெ ாள்வானாக.

My dear friend Latheef,

I write to you to clarify some of the points raised in your article regarding the meeting with the President which I coordinated on behalf of the Muslim Council of Sri Lanka and the Lanka Minaret WhatsApp group. The delegation comprised members from ACJU, MCSL, Shoora Council, YMMA, ACMYLF, Lanka Minaret and by special invitation Ali Sabry and Azath Sally. The meeting was arranged on the request of MCSL and Lanka Minaret.

It is disheartening that you have accused the political, civil and religious leadership with the same yardstick. This would have been acceptable if it was done within the Muslim circles to attract the attention of the community on legitimate concerns. Instead, you have written to a national newspaper, feeding the agenda of racists who are waiting to pounce on every opportunity to paint us black. I would also like you to recall our discussion when you wanted to confront the ACJU with with an article of your concerns. Let me also be clear that I am not holding a brief for anyone other than defending my action in coordinating the meeting. I take full responsibility for the delegation and everyone including ACJU and Ali Sabry came at my request and they had no personal agenda. For clarity, Azath Sally arranged the meeting not as a politician but as a member of the Minaret group.

Your attack on Ali Sabry and others regarding the schools issue is totally uncalled for. When we brought up the issue of shortage of teachers in Muslim schools, it was the President who said that it was because of the divisions of S/T/M schools and proposed that these labels be removed. It would mean that wherever necessary, schools will have all three streams of education and children will have lots of opportunities for interaction amongst communities. It will also not deprive our teachers of their jobs.

The common school calendar was our suggestion because the President said that teachers were reluctant to serve in Muslim schools because they had to work during their children's holidays and vice versa. You are a veteran journalist who served in the the Middle East and well aware that none of those schools close during the month of Ramadan. You are also aware that the majority of our Muslim students play on the streets the whole night during Ramadan causing huge conflict in the neighborhood. They also end up sleeping through out the day.

I would like to bring to your kind attention that it was not the role of ACJU to talk about education as you claim. We had specialized experts to talk on each issue. Rizwie Mufti was assigned the task of introducing the Muslim concerns and request the President to consider appointing the 400 Moulavi teachers that the cabinet had approved many years ago. He did not speak on any other subject. Your source of information has totally misled you and your accusations are baseless. I would be more than willing to take you for a meeting with ACJU, should you need to clarify anything with them. I have worked with ACJU for several years now, and most of your accusations are baseless. The ACJU was propelled to take over leadership of the community by political forces that was a law unto themselves. Their actions were cautious and appropriate at that time of political dictatorship. You could not expect the Ulema to compromise their dignity and become street fighters. I agree, there are numerous issues that we need to discuss with them. Let us do it in a cordial and non confrontational manner.

Alhamdulillah, you have been blessed with immense talent for writing. I hope you will use this blessing to benefit the Muslims and not provide fodder for the fires that our enemies are waiting to stoke. I therefore humbly request you to please be careful of the consequences to our community when you put your pen to paper.

I have copied our social media groups as your article has received wide publicity.

With Salams and best regards, Hilmy Ahamed

Post a Comment