July 22, 2016

தெஹி­வளை பள்­ளி­வா­சலின், அனு­மதி ரத்து - நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபை அராஜகம்


-விடிவெள்ளி  ARA.Fareel-

தெஹி­வளை பாத்யா மாவத்­தையில் அமைந்­துள்ள பெளசுல் அக்பர் பள்­ளி­வா­சலின் கட்­டிட நிர்­மா­ணத்­திற்­காக தெஹி­வளை கல்­கிசை மாந­கர சபை­யினால் வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்த அனு­மதிப் பத்­தி­ரத்தை நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபை இரத்துச் செய்­துள்­ளது.

நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபைக்கு சட்­டத்­தினால் வழங்­கப்­பட்­டுள்ள அதி­கா­ரத்­தினால் இதனை இரத்துச் செய்­துள்­ள­தாக தெஹி­வளை கல்­கிசை மாந­கர சபை ஆணை­யா­ள­ருக்கு அறி­வித்­துள்­ளது. 

தெஹி­வளை பாத்யா மாவத்­தையில் வீடொன்­றினுள் முஸ்லிம் பள்­ளி­வாசல் இயங்கி வரு­வ­தாக அப்­பி­ர­தேச மக்­க­ளி­ட­மி­ருந்து கிடைத்த முறைப்­பா­டுகள் தொடர்பில் நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபை விசா­ர­ணைகள் நடத்­தி­யது.

அங்கு சமயப் பாட­சாலை ஒன்று இயங்­க­வில்லை என்று விசா­ர­ணை­களின் போது உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தை­ய­டுத்து கட்­டிட நிர்­மாண அனு­ம­திப்­பத்­திரம் இரத்துச் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­தாக தெஹி­வளை கல்­கிசை மாந­க­ர­சபை ஆணை­யாளர்  தம்­மிக்க முத்­து­கல தெரி­வித்தார். 

இதே­வேளை நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கா­ர­சபை கட்­டிட நிர்­மாண அனு­ம­திப்­பத்­தி­ரத்தை இரத்துச் செய்­தாலும் இது தொடர்­பாக சம்பந்­தப்­பட்ட அமைச்சர் சம்­பிக்க ரண­வக்க, ஜனா­தி­பதி மற்றும் பிர­த­ம­ருடன் கலந்­து­ரை­யாடி கட்­டிட நிர்­மா­ணத்­துக்­கான அனு­ம­தியைப் பெற்றுக் கொடுக்­க நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொண்­டுள்­ள­தாக மாகா­ண­ச­பைகள் மற்றும் உள்­ளூ­ராட்சி அமைச்சர் பைசர் முஸ்­தபா தெரி­வித்தார். 

கொழும்­பி­லுள்ள மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்­ளூ­ராட்சி அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் நடை­பெற்ற ஊட­க­வி­ய­லாளர் மாநாட்டில் ‘விடி­வெள்ளி’ எழுப்­பிய கேள்­விக்கு பதி­ல­ளிக்­கை­யி­லேயே ஆணை­யாளர் தம்­மிக்க முத்­து­க­லவும் அமைச்சர் பைசர் முஸ்­த­பாவும் மேற்­கு­றிப்­பிட்ட விளக்­கங்­களை வழங்­கினர். 

அமைச்சர் பைசர் முஸ்­தபா தொடர்ந்தும் விளக்­க­ம­ளிக்­கையில்,

பாத்யா மாவத்­தையில் ஒரு சம­யஸ்­த­லமே நிர்­மா­ணிக்­கப்­பட்டு வரு­கி­றது. மக்­களை  நல்­வ­ழிப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும், நற்­செ­யல்கள் புரி­வ­தற்­குமே மதஸ்­த­லங்கள் அமைக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. இது தொடர்­பான விளக்­கங்­களை ஜனா­தி­பதி, பிர­தமர் மற்றும் அமைச்சர் சம்­பிக்க ரண­வக்­க­விடம் முன்­வைக்­க­வுள்ளேன்.

இது ஒரு தவ­றான கட்­டி­ட­மல்ல, எமது நாட்டின் அனைத்து இன­மக்­களும் நல்­லி­ணக்­கத்­துடன் வாழ­வேண்டும். தேசிய ஒரு­மைப்­பாடும், நல்­லி­ணக்­க­முமே எமது இலக்­காகும். எனவே பாத்யா மாவத்தை பள்­ளி­வாசல் தொடர்பில் அனைத்து முயற்­சி­க­ளையும் மேற்­கொள்வேன் என்றார். 

தெஹி­வளை – கல்­கிஸை மாந­க­ர­சபை ஆணை­யாளர் விளக்­க­ம­ளிக்­கையில், பத்யா மாவத்­தையில் ஒரு சமயப் பாட­சாலை நிறு­வு­வ­தற்­கா­கவே சுமார் 10 வரு­டங்­க­ளுக்கு முன்பு கட்­டிட நிர்­மா­ணத்­துக்­கான அனு­மதி பெறப்­பட்­டுள்­ளது.

அதன் பின்பு இந்தக் கட்­டிட விஸ்­த­ரிப்­புக்­காக விண்­ணப்­பிக்­கப்­பட்­ட­தை­ய­டுத்து 2015 ஆம் ஆண்டு KBP/143/2015 எனும் இலக்­கத்தில்  அதற்­கான அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டது. 

இதே­வேளை இந்த பள்­ளி­வாசல் விஸ்­த­ரிப்பு பணி­க­ளுக்கு எதி­ராக பிர­தேச மக்கள் குரல் கொடுத்­தி­ருந்ததால் முன்னாள் தெஹி­வளை –கல்­கிசை மேயர் தன­சிறி அம­ர­துங்க கடந்த மே மாதம் 30 ஆம் திகதி விஸ்­த­ரிப்பு பணி­க­ளுக்கு தற்­கா­லிக தடை­வி­தித்­தி­ருந்தார்.

இத­னை­ய­டுத்து நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கா­ர­சபை விசா­ர­ணை­களை நடாத்தி கட்­டிட நிர்­மாண அனு­ம­தியை இரத்துச் செய்­துள்­ளது என்றார். 

நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கா­ர­ச­பையின் பணிப்­பாளர் நாயகம் எஸ்.எஸ்.பி.ரத்­நா­யக்க பள்­ளி­வாசல் நிர்­வாக சபைக்கு ஒரு பிர­தியும் அனுப்பியுள்ளனர். தெஹி­வளை கல்­கிசை மாந­க­ர­சபை ஆணை­யா­ள­ருக்கு அனுப்பி வைத்­துள்ள 2016.06.29 ஆம் திக­தி­யி­டப்­பட்ட கடி­தத்தில் பின்­வ­ரு­மாறு தெரிவித்துள்ளார்.

தெஹிவளை – கல்கிசை மாநகர சபையினால் வழங்கப்பட்டுள்ள KBP/143/2015 ஆம் இலக்க அனுமதிப்பத்திரம் தொடர்பான ஆவணங்களைக் கொண்ட கோவை பரீட்சிக்கப்பட்டது.

முறைப்பாட்டுக்காரர்கள் பாரிய நகரம் மற்றும் அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு அழைக்கப்பட்டு கலந்துரையாடப்பட்டது. இதன்பின்பே அனுமதிப் பத்திரத்தை இரத்துச் செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 கருத்துரைகள்:

What is the use of Muslim politicians just to occupy the chair?

இந்த நாட்டில் பள்ளிவாயில்கள் நிறுவ அரசியல்வாதிகள் முன்வருவதில்லை, ஆனால் ஆங்காங்கே காளானாய் முளைத்துவரும் மதுக்கடைகள் அரசியல்வாதிகள் உதவியின்றி ஆரம்பிக்க படுவதில்லை

“The Muslim Voice” continuously told that the Muslim Politicians, Muslim Civil Society Leaders and the Muslim Community Leaders who had a history of “DECEIVING” the Muslim Jamath/Muslim Umath were taking the BathiyaRoad Mosque Jamath and the congregation that come to pray in this premises “ ON A RIDE/ MISGUIDANCE”. What Minister Sagala Ratnayake, PM. Ranil Wickremesinghe, Yahapalana Muslim Ministers Rauf Hakeem, Rishad Bathiudeen, Faizer Musthapa and MP’s, Mujeebu Rahuman and the loud mouthed Azad Sally had stated “was pure bluffing the Bahatiya Mawatha Jamath. “The Muslim Voice” predicted this situation – Alhamdulillah. The Muslim Voice told the outcome of the Bathiya Street Mosque issue and how things will turn out in many of our COMMENTS in this website – Alhamdulillah (list of references attached below): http://www.jaffnamuslim.com/2016/05/blog-post_700.html
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_260.html
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_737.html (Hon. Rishad Batiudeen’s statement on Bathiya Road Mosque matter – 8.6.2016).
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_988.html – 8.6.2016.
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_954.html - 9.6.2016 (MP Mujeebu Rahuman’s statement on Bathiya Road Mosque matter.
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_386.html – 10.6.2016.
(http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_471.html - 15.06.2016),
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_744.html – 27.06.2016. (Shiraz Noordeen Attorney-at-law to file case in Supreme Courts and HR Commission on Bathiya Mawatha Mosque).
http://www.jaffnamuslim.com/2016/06/blog-post_727.html – 28.06.2016. (NO RESPONSE FROM PRESIDENT – A.M.Ameen).
We thank God AllMighty Allah that “THE MUSLIM VOICE” has been proved RIGHT – ONCE AGAIN, Insha Allah, Alhamdulillah.
The Muslims are a power to themselves and have not got to jitter. We have to create our own Political Voice, Insha Allah. We have a Muslim Vote bank of nearly 500,000 in the 26 districts and 9 provinces of Sri Lanka. If we are UNITED as a Muslim political Force, we can achieve what late T.B. Jaya, S.L. Naina Marikkar, Cassim Ismail, Cassim Umar, Mactan Ismail, Ash Sheik Mohamedu Fazi, S.N. Ismail, L.M. Sapur, M.K. Saldin, N.H.M. Abdul Cader, Makan Makar and A.R. Razcik (later referred to as Sir Razick Fareed) achieved during their times in Nation Building, Independence, MUSLIM-Sinhala UNITY and National/Local Politics, Insha Allah. THIS IS WHY "THE MUSLIM VOICE" IS PRAYING IT IS TIME UP THAT A NEW POLITICAL FORCE THAT WILL BE HONEST AND SINCERE THAT WILL PRODUCE 'CLEAN' AND DILIGENT MUSLIM POLITICIANS TO STAND UP AND DEFEND THE MUSLIM COMMUNITY POLITICALLY AND OTHERWISE, ESPECIALLY FROM AMONG THE YOUTH/YOUNGER GENERATION HAS TO EMERGE FROM WITHIN THE SRI LANKA MUSLIM COMMUNITY TO FACE ANY NEW ELECTIONS IN THE COMING FUTURE, INSHA ALLAH. Let Muslims that are WISE and REALLY CARE ABOUT THE MUSLIM UMMAH AND THEIR FUTURE GENERATIONS will NOT recognize all these Muslim parties AND POLITICIANS that cause more and more harm than good. Muslims who REALLY CARE ABOUT THE MUSLIM UMMAH AND THEIR FUTURE GENERATIONS should come forward INDEPENDENTLY, form INDEPENDENT GROUPS as the "NEW POLITICAL FORCE" and contest all elections in the future, Insha Allah. ANY OTHER SUGGESTIONS SHOULD ALSO BE DELIBERATED. IT IS TIME UP THE MUSLIM COMMUNITY GET PREPARED FOR THESE CHALLENGES, INSHA ALLAH.
Noor Nizam. Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP Stalwart and Convener - The Muslim Voice.
(Note: These comments are NOT made as MALICE against any politician or political party. It is written to kindle the aspirations and inspiration of the Muslims of Sri Lanka, Insha Allah).

pls read again you have mentioned 'Alhamdulillah' instead of 'Inna Lillaahi Wa Inna Ilahi Rajioon' when a Mosque Building was stopped, this is all for cheap political gains, May Allah Guide All of us with regard to politicians like you.

Yes Siri, Next is Wellawatta Kovil. I am waitingggggg...

பள்ளிவாசல் toiletக்கு paint அடிக்கவும் றோட்டில் போய்வரும் பிக்குகள் எல்லோரிடமும் அனுமதிபெறவேண்டிய நிலைமை வரும்.

உரிமைகள் கேட்டால் சலுகைகள் கிடைக்காது என பயந்து அடங்கி போவீங்கள் என பிக்குகளுக்கு தெரியும்.

உங்களுடைய வீரம்/முயற்சி எல்லாம் எப்படி தமிழ்ர்களுக்கு வரும் அரசியல் உரிமைகளை தடுப்பதும், அப்படியும் தமிழர்கள் போராடி ஏதாவது சிறு துறும்பு கிடைத்து விட்டாலும் அதில் எப்படி பங்கு கேட்பது மட்டும்தான்.

இந்த நாட்டில் பள்ளிவாயில்கள் நிறுவ அரசியல்வாதிகள் முன்வருவதில்லை, ஆனால் ஆங்காங்கே காளானாய் முளைத்துவரும் மதுக்கடைகள் அரசியல்வாதிகள் உதவியின்றி ஆரம்பிக்க படுவதில்லை

Post a Comment